Wzdłuż rzeki Dłubni – spacer

Wzdłuż rzeki Dłubni – spacer 12 LipiecLip 2020 10:00
Dla dorosłychDla dzieciDla młodzieżyDla seniorówEdukacja regionalna

12 lipca 2020 r., godz. 10:00
miejsce zbiórki podane zostanie zapisanym uczestnikom

Rodzinny spacer poznawczo-badawczy o zieleni ciągów rzecznych w ramach projektu „Nowa Huta od NATURY strony”. Prowadzenie: Marcin Pawlik. Obowiązują zapisy (limit miejsc: 20 os.)

Wyprawa odbędzie się wzdłuż jurajskiej rzeki Dłubni, do której brzegów w niektórych miejscach można śmiało podejść. Choć ten ciek wodny nie ma imponujących rozmiarów, to w wielu miejscach jest dość wartki, a widok pliszki górskiej i pliszki siwej nie jest tutaj dziełem przypadku. W wielu miejscach Dłubnia dała się wyrwać z okowów melioracji i płynie przez siebie utartym korytem, z zakolami i dzikimi brzegami. Nie można też nie wspomnieć o współczesnym architekcie krajobrazu, którego ślady są widoczne podczas spaceru – dość częstym gościu naddłubiańskich zadrzewień, bobrze europejskim. Większość powalonych drzew leżących konarami w rzece to jego dzieło. Nie jest rzadkim widokiem uciekający z miejsca połowu tutejszych ryb zimorodek zwyczajny, gniazdujący w wydrążonych w nadbrzeżnych skarpach norkach. Jeśli o ryby chodzi, wędkarze mówią, że o klenia nie jest tak trudno, jak o płoć czy okonia, a zdarza się tutaj nawet pstrąg potokowy, lubiący dobrze natlenione wody.

Marcin Pawlik - przyrodnik z zamiłowania, mikropodróżnik z zawodu. Przewodnik Ojcowskiego Parku Narodowego i Jury Krakowsko-Częstochowskiej, lektor zajęć środowiskowych. Organizator nietypowych sposobów na zwiedzanie największej dzielnicy Krakowa w ramach projektu Nowa Huta Travel i Biura Podróży Ecotravel, w tym spływów kajakowych Dłubnią.

Zapisy przez formularz zgłoszeniowy: https://okn.edu.pl/bez-kategorii/wzdluz-rzeki-dlubni-spacer-zapisy/

Nowa Huta od NATURY strony - projekt z zakresu edukacji ekologicznej w obszarze dziedzictwa przyrodniczego najbardziej zielonej części Krakowa, organizowany przez Pracownię Animacji Ekologicznej działającą w ramach Nowohuckiego Laboratorium Dziedzictwa Ośrodka Kultury im. C. K. Norwida. Zakłada organizację weekendowych rodzinnych spacerów poznawczo-badawczych organizowanych dla mieszkańców Nowej Huty i Krakowa. W okresie od lipca do października 2020 r. odbędą się 4 spacery tematyczne po Łąkach Nowohuckich oraz 7 wypraw szlakami przyrodniczymi dzielnicy, podczas których prezentowane będą wszystkie formy zieleni miejskiej (użytki ekologiczne, nieużytki, zieleń parkowa i forteczna, ogródki działkowe, zieleń podwórek i osiedli - w tym pomniki przyrody i parki kieszonkowe, zieleń ciągów rzecznych, lasy miejskie). Na zakończenie projektu powstanie publikacja elektroniczna, która opisywać będzie miejsce każdej z wypraw wraz z krótką charakterystyką innych podobnych w Nowej Hucie. Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Szczegółowe informacje:
Pracownia Animacji Ekologicznej
Ośrodek Kultury im. C. K. Norwida
os. Górali 5, 31-959 Kraków
tel. 12 644 27 65 w. 47, 21, 20, ekologia@okn.edu.pl
www.facebook.com/NowohuckieLaboratoriumDziedzictwa

Importuj do Kalendarza Google
  • Harmonogram
  • Goście
  • Frekwencja
  • Przewidywanie
  • Komentarze

Dane pogodowe nie są obecnie dostępne dla tej lokalizacji

Raport o pogodzie

Dzisiaj stec_replace_today_date

stec_replace_today_icon_div

stec_replace_current_summary_text

stec_replace_current_temp °stec_replace_current_temp_units

Wiatr stec_replace_current_wind stec_replace_current_wind_units stec_replace_current_wind_direction

Wilgotność stec_replace_current_humidity %

Wydaje się stec_replace_current_feels_like °stec_replace_current_temp_units

Przewidywanie

Data

Pogoda

Temp

stec_replace_5days

Następne 24 Godziny

Powered by openweathermap.org