TERAZ W ZIELONE GRAMY! – Tajemnice barwnej łąki. Wyprawa po Łąkach Nowohuckich tropem roślin i owadów

TERAZ W ZIELONE GRAMY! - Tajemnice barwnej łąki. Wyprawa po Łąkach Nowohuckich tropem roślin i owadów 22 SierpieńSie 2021 16:00
Dla rodziców z maluszkami

TERAZ W ZIELONE GRAMY! - Czy w Nowej Hucie kwitną kaczeńce? Wyprawa przyrodnicza nad Staw (przy Kaczeńcowej). 

22 sierpnia 2021, godz. 16:00
Miejsce zbiórki zostanie podane przy zapisach

Pierwsza wyprawa przyrodnicza realizowana w ramach projektu pn. „Teraz w zielone gramy!”, podczas której będziemy wyjaśniać tajemnicze pojęcia tj. użytek ekologiczny, mała retencja, eutrofizacja, litoral…, które wiążą się z celem wyprawy, czyli Stawem przy Kaczeńcowej w Nowej Hucie. Podczas zajęć mali i duzi uczestnicy dowiedzą się również o roli małych, naturalnych zbiorników wodnych w mieście. Przekonają się, jakie rośliny i zwierzęta mieszkają nad... i w... stawie. Razem z przewodnikiem poszukają pomników przyrody i odkryją znaczenie pojęcia "czwarta przyroda". Nie zabraknie również gier i zabaw terenowych, a nawet doświadczeń naukowych.  Ten przyrodniczy spacer będzie doskonałą okazją do aktywnego wypoczynku na łonie przyrody oraz pozwoli poznać nasze miasto z zupełnie nowej, "zielonej" perspektywy.

Jakub Kałużny - edukator przyrodniczy. Z wykształcenia mgr inż. leśnictwa, z zamiłowania przyrodnik. Obecnie zatrudniony w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Krakowie − w Centrum Edukacji Ekologicznej Symbioza w Krakowie (w Lesie Wolskim). Posiada bogate doświadczenie zawodowe związane z ochroną przyrody (pracował m.in. w Wielkopolskim Parku Narodowym, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie, Wydziale Kształtowania Środowiska UMK). Od kilku lat aktywnie zajmuje się promocją, edukacją i popularyzacją wiedzy przyrodniczo-ekologicznej, przede wszystkim poprzez udział w piknikach i wydarzeniach ekologicznych.

Prowadzenie: Jakub Kałużny. Wstęp wolny. Na wydarzenie obowiązują zapisy przez formularz na stronie www.nhlab.okn.edu.pl, do 19. sierpnia.

TERAZ W ZIELONE GRAMY! – to projekt z zakresu edukacji ekologicznej w obszarze dziedzictwa przyrodniczego Nowej Huty. Zakłada organizację 7 wypraw poznawczych z doświadczonymi edukatorami, podczas których uczestnicy w aktywny sposób dowiadywać się będą o walorach przyrodniczych danego miejsca oraz właściwym zachowaniu w przyrodzie. Zakłada Odwiedzimy: Las Mogilski (las miejski), Staw przy ul. Kaczeńcowej (użytek ekologiczny), Park przy Dworku Jana Matejki wraz z sąsiadującymi: rzeką Dłubią i Zalewem Nowohuckim (park rzeczny), Zalew w Zesławicach („Czwarta przyroda” - nieużytek miejski), Park Reduta wraz ze ścieżką edukacyjną „Drugie życie drzew” (park miejski), Łąki Nowohuckie (użytek ekologiczny, Obszar Natura 2000) - dwie wyprawy. Na zakończenie projektu powstanie elektroniczna publikacja, która zawierać będzie zbiór scenariuszy proponowanych zajęć edukacyjnych do samodzielnego wykorzystania podczas indywidualnych wypraw rodzinnych oraz zorganizowanych zajęć prowadzonych przez placówki edukacyjne czy koła zainteresowań.

Zadanie współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Szczegółowe informacje:
Pracownia Animacji Ekologicznej
Nowohuckiego Laboratorium Dziedzictwa
Ośrodka Kultury im. C. K. Norwida
os. Górali 5, 31-959 Kraków
tel. +48 12 644 27 65 w. 21
www.nhlab.okn.edu.pl
www.facebook.com/OgrodyNowejHuty
www.facebook.com/NHlabOKN

Importuj do Kalendarza Google
  • Harmonogram
  • Goście
  • Frekwencja
  • Przewidywanie
  • Komentarze

Dane pogodowe nie są obecnie dostępne dla tej lokalizacji

Raport o pogodzie

Dzisiaj stec_replace_today_date

stec_replace_today_icon_div

stec_replace_current_summary_text

stec_replace_current_temp °stec_replace_current_temp_units

Wiatr stec_replace_current_wind stec_replace_current_wind_units stec_replace_current_wind_direction

Wilgotność stec_replace_current_humidity %

Wydaje się stec_replace_current_feels_like °stec_replace_current_temp_units

Przewidywanie

Data

Pogoda

Temp

stec_replace_5days

Następne 24 Godziny

Powered by openweathermap.org