STARORZECZE W MOGILE – rodzinny spacer poznawczo-badawczy

STARORZECZE W MOGILE – rodzinny spacer poznawczo-badawczy 23 SierpieńSie 2020 10:00
Dla dorosłychDla dzieciDla młodzieżyDla seniorówEkologiaNowa Huta

23 sierpnia 2020 r., godz. 10:00
miejsce zbiórki: podane przy zapisach

Szósty z cyklu rodzinny spacer poznawczo-badawczy projektu „Nowa Huta od NATURY strony”. Prowadzenie: Jakub Kałużny. Limit miejsc: 20 os.

Spacer przyrodniczy będzie przybliżał teren proponowanego Użytku Ekologicznego "Starorzecze w Mogile". Jest to bardzo cenne przyrodniczo miejsce, położone na południe od Placu Centralnego w Nowej Hucie, które już wkrótce powinno zostać objęte ochroną prawną. Znajdziemy tam pozostałości rzeki Wisły, czyli starorzecze. Oprócz porastającego ten teren szuwaru trzcinowego występuje tam także otwarte lustro wody. Mimo niedużej głębokości zbiornika żyją ryby, a obecność bagien i szuwarów zapewnia przetrwanie ptakom wodno-błotnym (m.in. bączek) oraz płazom (żaby i ropuchy). Podczas wyprawy - oprócz omówienia gatunków roślin i zwierząt charakterystycznych dla tego siedliska, przybliżone zostaną takie pojęcia jak: nisza ekologiczna, migracja, korytarz ekologiczny, biotop, biocenoza, ekosystem.

Jakub Kałużny - edukator przyrodniczy. Z wykształcenia - mgr inż. leśnictwa - z zamiłowania przyrodnik. Obecnie zatrudniony w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Krakowie - w Centrum Edukacji Ekologicznej Symbioza w Krakowie (Las Wolski). Posiada bogate doświadczenie zawodowe związane z ochroną przyrody (pracował w Wielkopolskim Parku Narodowym, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie, Wydziale Kształtowanie Środowiska UMK). Od kilku lat, wśród wielu innych obowiązków służbowych aktywnie zajmuje się promocją, edukacją i popularyzacją wiedzy przyrodniczo-ekologicznej, przede wszystkim poprzez udział w piknikach i wydarzeniach ekologicznych. Jako hobby upodobał sobie bushcraft i wypady z rodziną pod namiot.

Zapisy przez formularz (limit miejsc: 20 os.): https://okn.edu.pl/nowohuckie-laboratorium-dziedzictwa/zapisy/starorzecze-w-mogile-rodzinny-spacer-poznawczo-badawczy/

Nowa Huta od NATURY strony - projekt z zakresu edukacji ekologicznej w obszarze dziedzictwa przyrodniczego najbardziej zielonej części Krakowa, organizowany przez Pracownię Animacji Ekologicznej działającą w ramach Nowohuckiego Laboratorium Dziedzictwa Ośrodka Kultury im. C. K. Norwida. Zakłada organizację weekendowych rodzinnych spacerów poznawczo-badawczych organizowanych dla mieszkańców Nowej Huty i Krakowa. W okresie od lipca do października 2020 r. odbędą się 4 spacery tematyczne po Łąkach Nowohuckich oraz 7 wypraw szlakami przyrodniczymi dzielnicy, podczas których prezentowane będą wszystkie formy zieleni miejskiej (użytki ekologiczne, nieużytki, zieleń parkowa i forteczna, ogródki działkowe, zieleń podwórek i osiedli - w tym pomniki przyrody i parki kieszonkowe, zieleń ciągów rzecznych, lasy miejskie). Na zakończenie projektu powstanie publikacja elektroniczna, która opisywać będzie miejsce każdej z wypraw wraz z krótką charakterystyką innych podobnych w Nowej Hucie. Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Szczegółowe informacje:
Pracownia Animacji Ekologicznej
Ośrodek Kultury im. C. K. Norwida
os. Górali 5, 31-959 Kraków
tel. 12 644 27 65 w. 47, 21, 20, ekologia@okn.edu.pl
www.nhlab.okn.edu.pl
www.facebook.com/NowohuckieLaboratoriumDziedzictwa

Importuj do Kalendarza Google
  • Harmonogram
  • Goście
  • Frekwencja
  • Przewidywanie
  • Komentarze

Dane pogodowe nie są obecnie dostępne dla tej lokalizacji

Raport o pogodzie

Dzisiaj stec_replace_today_date

stec_replace_today_icon_div

stec_replace_current_summary_text

stec_replace_current_temp °stec_replace_current_temp_units

Wiatr stec_replace_current_wind stec_replace_current_wind_units stec_replace_current_wind_direction

Wilgotność stec_replace_current_humidity %

Wydaje się stec_replace_current_feels_like °stec_replace_current_temp_units

Przewidywanie

Data

Pogoda

Temp

stec_replace_5days

Następne 24 Godziny

Powered by openweathermap.org