Spotkanie Społecznych Opiekunów Zabytków: Formy ochrony zabytków w Nowej Hucie – webinar

Spotkanie Społecznych Opiekunów Zabytków: Formy ochrony zabytków w Nowej Hucie – webinar 22 PaździernikPaź 2020 18:00online
Nowa HutaSpotkanie kulturalne

22 października 2020 r., godz. 18:00
Online / Platforma ClickMeeting

Webinar o formach ochrony zabytków stosowanych na terenie pięciu tzw. dzielnic nowohuckich Miasta Krakowa. Prowadzenie: Jarosław Klaś. Wstęp wolny, obowiązują zapisy.

Zgodnie z art. 7 Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami istnieje pięć form ochrony zabytków. Cztery z nich dotyczą zabytków nieruchomych: wpis do rejestru zabytków, uznanie za pomnik historii, utworzenie parku kulturowego, ustalenia ochrony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub innych aktach planowania przestrzennego. W przypadku Nowej Huty mamy do czynienia ze wszystkimi czterema sposobami ochrony zabytków nieruchomych, przy czym trzy z nich mają charakter obowiązujący (wpis do rejestru zabytków, utworzenie parku kulturowego, ustalenia ochrony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub innych aktach planowania przestrzennego), a jedna postulowany (uznanie za pomnik historii). Podczas webinaru każda z tych form zostanie omówiona w kontekście Nowej Huty. Dodatkowo uczestnicy poznają inne działania i dokumenty mające znaczenie dla ochrony zabytków w Nowej Hucie takie jak: Gminna Ewidencja Zabytków, Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego, proponowany wpis na Listę światowego dziedzictwa UNESCO, dobra kultury współczesnej.

Wydarzenie odbędzie się za pośrednictwem platformy ClickMeeting.
Link do rejestracji: https://okn.clickmeeting.com/formy-ochrony-zabytkow-w-nowej-hucie-webinar-spotkania-spolecznych-opiekunow-dziedzictwa/register
Planowana jest też transmisja na http://www.facebook.com/NHlabOKN

Jarosław Klaś – kulturoznawca, animator i menadżer kultury. Kończy pracę doktorską na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie o zarządzaniu dziedzictwem kulturowym na przykładzie Nowej Huty. Kieruje Nowohuckim Laboratorium Dziedzictwa w Ośrodku Kultury im. Cypriana Kamila Norwida w Krakowie, które zajmuje się dziedzictwem kulturowym i przyrodniczym, szczególnie w kontekście Nowej Huty. Prowadzi zajęcia z zakresu zarządzania kulturą dla studentów i słuchaczy studiów podyplomowych na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie i Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu (zakres tematyczny: animacja kultury i etnografia otwierająca, zarządzanie projektami i pisanie projektów, ochrona dziedzictwa kulturowego i zarządzanie nim). Współpracuje z różnymi instytucjami kultury i organizacjami pozarządowymi. Pomysłodawca i koordynator takich projektów jak „Korowód Nowohucki” (2016), „Alternatywny przewodnik po Nowej Hucie” (2017), „Nowa Huta – architektoniczny portret miasta” (2018), „Nowa Huta w kulturze – kultura w Nowej Hucie” (2019) oraz - wspólnie z Elżbietą Urbańską-Kłapą - „Nowa Huta od NATURY strony” (2020). Główne zainteresowania badawcze: animacja kultury, zarządzanie instytucjami kultury i dziedzictwem kulturowym (zwłaszcza Nowej Huty).

Spotkania Społecznych Opiekunów Zabytków
Spotkania dla Społecznych Opiekunów Zabytków (formalnych i nieformalnych) wzbogacające ich kompetencje w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego, szczególnie Nowej Huty. Odbywają się raz na kwartał w formie warsztatów, prelekcji oraz zajęć terenowych. Do ich prowadzenia zapraszani są specjaliści w tym pracownicy Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków w Krakowie, Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Krakowie oraz Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Miasta Krakowa.

Szczegółowe informacje:
Nowohuckie Laboratorium Dziedzictwa
Ośrodek Kultury im. C. K. Norwida
os. Górali 5, 31-959 Kraków
tel. 12 644 27 65 w. 47, 21, 20, nhlab@okn.edu.pl
www.nhlab.okn.edu.pl
www.facebook.com/NHlabOKN

Importuj do Kalendarza Google

Lokalizacja

online

Jak Dojechać

Nie można znaleźć trasy!

  • Harmonogram
  • Goście
  • Frekwencja
  • Przewidywanie
  • Komentarze

Dane pogodowe nie są obecnie dostępne dla tej lokalizacji

Raport o pogodzie

Dzisiaj stec_replace_today_date

stec_replace_today_icon_div

stec_replace_current_summary_text

stec_replace_current_temp °stec_replace_current_temp_units

Wiatr stec_replace_current_wind stec_replace_current_wind_units stec_replace_current_wind_direction

Wilgotność stec_replace_current_humidity %

Wydaje się stec_replace_current_feels_like °stec_replace_current_temp_units

Przewidywanie

Data

Pogoda

Temp

stec_replace_5days

Następne 24 Godziny

Powered by openweathermap.org