Rezydencja Animacyjna w ARTzonie / KULTURA. PRZESTRZENIE INSPIRACJI 2021 / nabór w otwartym konkursie

Rezydencja Animacyjna w ARTzonie / KULTURA. PRZESTRZENIE INSPIRACJI 2021 / nabór w otwartym konkursie 21 CzerwiecCze 2021 - 28 LipiecLip 2021online
Konkursy

21 czerwca – 28 lipca 2021 r.
Online

W ramach Rezydencji Animacyjnej nastąpi otwarty nabór animatorek i animatorów,  artystek i artystów społecznych lub edukatorek i edukatorów zajmujących się działaniami z pola animacji i sztuki. Ich celem będzie wzmacnianie i wspieranie animatorów, działaczy poprzez zainicjowanie działań twórczych i społecznych w Nowej Hucie. Jeden pobyt rezydencyjny będzie polegał na długofalowej współpracy animatora lub artysty społecznego z animatorami z Ośrodka Kultury im. C. K. Norwida. Zadaniem Rezydenta lub Rezydentki będzie zorganizowanie interwencyjnego działania twórczego i społecznego na terenie Nowej Huty. Rezydentowi lub Rezydentce zostanie zapewnione wsparcie merytoryczne i organizacyjne oraz udostępnione miejsce, materiały i środki na stworzenie nowego projektu. Zostanie też stworzona przestrzeń do opracowania autorskiego projektu interwencyjnego/artystycznego/społecznego/edukacyjnego/badawczego, który organizatorzy wesprą produkcyjnie i merytorycznie w procesie jego realizacji.

Czas trwania naboru konkursowego: 21.06 - 28.07.2021 r.

Do pobrania:
- formularz zgłoszeniowy - KLIKNIJ TUTAJ
- regulamin - KLIKNIJ TUTAJ

Wyniki: 16.08.2021 r.

Koordynatorka: Katarzyna Szczęśniak, e-mail: k.szczesniak@okn.edu.pl.

Wydarzenie realizowane w ramach projektu KULTURA. PRZESTRZENIE INSPIRACJI. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, Gminy Miejskiej Kraków oraz Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta.

KULTURA. PRZESTRZENIE INSPIRACJI 2021 to zadanie, którego odbiorcą są kadry kultury: edukatorzy/animatorzy kultury, menedżerzy, twórcy oraz studenci edukacji kulturalnej. Jego celem jest wdrożenie kompleksowego programu szkoleniowego, który będzie wspierał rozwój zawodowy i profesjonalizację kadr kultury, podnosił kompetencje kulturowe, zarządcze, artystyczne, estetyczne, twórcze oraz z obszaru promocji działań pracowników sektora kultury i sektorów kreatywnych. Zadanie przewiduje realizację rezydencji animacyjnej oraz 4-dniowej konferencji, na którą złożą się: wykłady ekspertów, panele dyskusyjne oraz warsztaty. Wydarzenie podzielono na cztery bloki tematyczne: Zarządzanie, Komunikacja, Przestrzeń publiczna i Animacja kultury. W rezultacie zostanie zainicjowany długofalowy proces wzmacniania jakości i standardów działań, wdrożone zostaną innowacyjne rozwiązania, które pozwolą dostosować podejmowane działania do potrzeb instytucji w popandemicznej rzeczywistości w sektorze kultury.

Szczegółowe informacje:
ARTzona Ośrodka Kultury im. C. K. Norwida
Os. Górali 4, 31-959 Kraków
tel. 12 644 38 98, k.szczesniak@okn.edu.pl
www.artzona.okn.edu.pl
www.facebook.com/ARTzonaOKN

  • Organizator Rezydencja Animacyjna w ARTzonie / KULTURA. PRZESTRZENIE INSPIRACJI 2021 / nabór w otwartym konkursie
Importuj do Kalendarza Google

Lokalizacja

online

Jak Dojechać

Nie można znaleźć trasy!

  • Harmonogram
  • Goście
  • Frekwencja
  • Przewidywanie
  • Komentarze

Dane pogodowe nie są obecnie dostępne dla tej lokalizacji

Raport o pogodzie

Dzisiaj stec_replace_today_date

stec_replace_today_icon_div

stec_replace_current_summary_text

stec_replace_current_temp °stec_replace_current_temp_units

Wiatr stec_replace_current_wind stec_replace_current_wind_units stec_replace_current_wind_direction

Wilgotność stec_replace_current_humidity %

Wydaje się stec_replace_current_feels_like °stec_replace_current_temp_units

Przewidywanie

Data

Pogoda

Temp

stec_replace_5days

Następne 24 Godziny

Powered by openweathermap.org