Raptularz, czyli spraw przednowohuckich opisanie: SŁOWIAŃSKIE BÓSTWA I RYTUAŁY NA TERENIE NOWEJ HUTY W CZASACH PRZEDCHRZEŚCIJAŃSKICH – SPACER WOKÓŁ KOPCA WANDY

Raptularz, czyli spraw przednowohuckich opisanie: SŁOWIAŃSKIE BÓSTWA I RYTUAŁY NA TERENIE NOWEJ HUTY W CZASACH PRZEDCHRZEŚCIJAŃSKICH – SPACER WOKÓŁ KOPCA WANDY 18 WrzesieńWrz 2021 15:00
Nowa HutaSpotkanie kulturalne

18 września 2021 r., godz. 15:00
miejsce zbiórki zostanie podane przy zapisach

Podczas spaceru skupimy się na mitologii Słowian. Wyjściowo zostanie omówiony kult Światowida, co jest zgodne z tegorocznym przesłaniem „Zajrzyj do Huty”. Potem przejdziemy do omówienia pozostałych bóstw z panteonu Słowian. W opowieść zostanie wpleciony kopiec Wandy oraz jesienne rytuały Słowian. Spacer będzie ilustrowany ikonografią, przedstawiającą bóstwa słowiańskie oraz samych Słowian. Dowiemy się jak wyglądały te tereny nim dotarło na nie chrześcijaństwo.

Prowadzenie: dr Renata Leśniakiewicz-Drzymała – jest mediewistką, specjalizującą się w szeroko pojętej kulturze wikingów i Anglo-Sasów, ze szczególnym uwzględnieniem mitologii oraz relacji między dawnymi wierzeniami a chrześcijaństwem. Jest autorką książki "Mitologia Północy. Funkcjonowanie wybranych elementów przedchrześcijańskich mitów w średniowiecznej kulturze chrześcijańskiej w świetle źródeł skandynawskich i anglosaskich". Jest również tłumaczką literatury staroislandzkiej (przełożyła na język polski Sagę o Völsungach, Opowieść o Norna-Geście oraz Opowieść o Sörlim).

Wydarzenie w ramach Zajrzyj do Huty 2021.

Zapisy na wydarzenie zakończone.

Całość wystawy dostępna do 31 października 2021 r.

Raptularz, czyli spraw przednowohuckich opisanie - barwna, historyczna księga z zapiskami bieżących spraw, ale też wydarzeń ważnych i doniosłych chwil, wokół których toczyło się życie rodu, a także całej wspólnoty. W ramach projektu chcemy cofnąć się w czasie, by przypomnieć przemiany życia codziennego, kulturalnego i gospodarczego terenów Nowej Huty oraz pokazać jak daleko sięga ich historia. Dlatego wybraliśmy 10 ważnych dat obrazujących te przemiany, reprezentatywnych dla różnych epok i miejsc na terenie obecnej Nowej Huty (np. 1222 r. - powstanie Opactwa oo. Cystersów w Mogile, 1420 r. - budowa gotyckiego kościoła w Ruszczy, 1603 r. - powstanie dworu renesansowego w Branicach, 1949 r. - decyzja o budowie kombinatu i Nowej Huty, stanowiąca przerwanie ciągłości historycznej oraz potężną zmianę w krajobrazie). Projekt koncentruje się wokół 10 mało znanych, ale ważnych dat z lokalnej historii od średniowiecza do 1949 r., kiedy to zaczęto budować Nową Hutę wraz z kombinatem metalurgicznym. Polega na stworzeniu interaktywnej, multimedialnej wystawy plenerowej z katalogiem i QR kodami kierującymi do dokumentacyjnych rejestracji audio-video, obudowanej programem z zakresu edukacji historycznej i patriotycznej. Ekspozycja będzie prezentowana w krużgankach zewnętrznych Opactwa Cystersów w Mogile i posłuży do stworzenia narzędzi animacyjno-edukacyjnych stymulujących społeczność lokalną do aktywności w zakresie historii i kultury, takich jak: wycieczki historyczne, dokumentacyjne rejestracje audio-video, katalog wystawy, mobilne lekcje historyczne dla przedszkoli i klas 0-III.

Partner: Opactwo oo. Cystersów w Mogile.

Dofinansowano ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach programu „Patriotyzm Jutra”.

Szczegółowe informacje:
Nowohuckie Laboratorium Dziedzictwa
Ośrodek Kultury im. C. K. Norwida
os. Górali 5, 31-959 Kraków
tel. +48 12 644 27 65 w. 47, 21, 20
www.nhlab.okn.edu.pl
www.facebook.com/NHlabOKN

  • Organizator Raptularz, czyli spraw przednowohuckich opisanie: SŁOWIAŃSKIE BÓSTWA I RYTUAŁY NA TERENIE NOWEJ HUTY W CZASACH PRZEDCHRZEŚCIJAŃSKICH – SPACER WOKÓŁ KOPCA WANDY
Importuj do Kalendarza Google
  • Harmonogram
  • Goście
  • Frekwencja
  • Przewidywanie
  • Komentarze

Dane pogodowe nie są obecnie dostępne dla tej lokalizacji

Raport o pogodzie

Dzisiaj stec_replace_today_date

stec_replace_today_icon_div

stec_replace_current_summary_text

stec_replace_current_temp °stec_replace_current_temp_units

Wiatr stec_replace_current_wind stec_replace_current_wind_units stec_replace_current_wind_direction

Wilgotność stec_replace_current_humidity %

Wydaje się stec_replace_current_feels_like °stec_replace_current_temp_units

Przewidywanie

Data

Pogoda

Temp

stec_replace_5days

Następne 24 Godziny

Powered by openweathermap.org