PARK KULTUROWY NOWA HUTA – ODSŁANIAMY PIĘKNO (webinar)

PARK KULTUROWY NOWA HUTA – ODSŁANIAMY PIĘKNO (webinar) 10 CzerwiecCze 2021 19:00online
EkologiaNowa Huta

10 czerwca 2021 r., godz. 19:00
Online: ClickMeeting

Webinar Tomasza Przybyło (Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMK) o zmianach jakie niesie dla nowohuckiego krajobrazu kulturowego Park Kulturowy Nowa Huta. Wstęp wolny, obowiązują zapisy.

„20 listopada 2019 r. Rada Miasta Krakowa podjęła uchwałę Nr XXIX/757/2019 w sprawie utworzenia parku kulturowego pod nazwą Park Kulturowy Nowa Huta. Uchwałę podjęto dla ochrony krajobrazu kulturowego, zabytków oraz historycznego układu urbanistycznego Nowej Huty, w trosce o należyty wizerunek Miasta, w celu zachowania oraz kształtowania krajobrazu kulturowego i historycznego charakteru przestrzeni publicznej na tym obszarze. Obszar objęty ochroną w postaci parku kulturowego to prawie 377 hektarów tzw. „starej” Nowej Huty, wraz z klasztorem cystersów w dawnej Mogile, dworem Jana Matejki w Krzesławicach oraz budynkami centrum administracyjnego kombinatu metalurgicznego. Uchwała o Parku Kulturowym Nowa Huta zawiera regulacje dotyczące wielu zagadnień, mających wpływ na krajobraz kulturowy tej części miasta, w tym w zakresie: prowadzenia robót budowlanych, działalności usługowej w ogródkach gastronomicznych, działalności handlowej i usługowej, organizacji imprez, umieszczania tablic reklamowych, urządzeń reklamowych oraz reklam, instalowania urządzeń na elewacjach frontowych budynków oraz oświetlenia czy też składowania i magazynowania odpadów. Zgodnie z § 14 uchwały weszła ona w życie po upływie 12 miesięcy od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego, tj. 29 listopada 2020 r. Dodatkowo w § 10 uchwały przewidziano 6-miesięczny okres przejściowy. Zatem do dnia 29 maja 2021 r. właściciele, zarządcy nieruchomości, użytkownicy obiektów i elementów zagospodarowania przestrzeni, położonych na terenie Parku, zobowiązani są do dostosowania się do przepisów uchwały, poprzez:
1) demontaż obiektów, o których mowa w uchwale, zlokalizowanych niezgodnie z jej postanowieniami;
2) dokonanie zmiany formy tablic reklamowych, urządzeń reklamowych i innych elementów zagospodarowania przestrzeni, o których mowa w uchwale” [www.bip.krakow.pl].

Zapisy przez formularz zgłoszeniowy – KLIKNIJ TUTAJ
- limit miejsc: 50 os.
- wstęp wolny

Tomasz Przybyło – kierownik Referatu ds. Parków Kulturowych w Wydziale Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Miasta Krakowa.

Szczegółowe informacje:
Nowohuckie Laboratorium Dziedzictwa
Ośrodek Kultury Norwida
os. Górali 5, 31-959 Kraków
tel. +48 12 644 27 65 w. 47, 21, 20, nhlab@okn.edu.pl
www.nhlab.okn.edu.pl
www.facebook.com/NHlabOKN

Importuj do Kalendarza Google

Lokalizacja

online

Jak Dojechać

Nie można znaleźć trasy!

  • Harmonogram
  • Goście
  • Frekwencja
  • Przewidywanie
  • Komentarze

Dane pogodowe nie są obecnie dostępne dla tej lokalizacji

Raport o pogodzie

Dzisiaj stec_replace_today_date

stec_replace_today_icon_div

stec_replace_current_summary_text

stec_replace_current_temp °stec_replace_current_temp_units

Wiatr stec_replace_current_wind stec_replace_current_wind_units stec_replace_current_wind_direction

Wilgotność stec_replace_current_humidity %

Wydaje się stec_replace_current_feels_like °stec_replace_current_temp_units

Przewidywanie

Data

Pogoda

Temp

stec_replace_5days

Następne 24 Godziny

Powered by openweathermap.org