Nowa Huta od NATURY strony: ZIELONE KWARTAŁY NOWEJ HUTY – OGRODY ŚRÓDBLOKOWE. Rodzinny spacer poznawczo-badawczy po wybranych nowohuckich podwórkach

Nowa Huta od NATURY strony: ZIELONE KWARTAŁY NOWEJ HUTY – OGRODY ŚRÓDBLOKOWE. Rodzinny spacer poznawczo-badawczy po wybranych nowohuckich podwórkach 04 PaździernikPaź 2020 10:00
Dla dorosłychDla dzieciEkologiaNowa Huta

4 października 2020 r., godz. 10:00
miejsce zbiórki podane przy zapisach

Jedenasty – ostatni z cyklu rodzinny spacer poznawczo-badawczy po wybranych podwórkach w Nowej Hucie w ramach projektu „Nowa Huta od NATURY strony”. Prowadzenie: Katarzyna Fabijanowska. Wstęp wolny, obowiązują zapisy.

Zieleń kwartałów Nowej Huty nie była tak precyzyjnie zaprojektowana, jak publiczna, towarzysząca arteriom miasta. Kształt jej zależał głównie od sposobu ukształtowania wnętrza architektonicznego. Zieleń najstarszych osiedli Wandy i Na Skarpie tworzy układ labiryntowy, osiedla: Ogrodowe, Centrum A i B mają teren zieleni otoczony zwartą zabudową. Wśród najstarszych gatunków dominują lipy, brzozy, pojedyncze robinie, kasztanowce…

Zapraszamy na spacer dendrologiczny po wybranych podwórkach Nowej Huty, podczas którego zostanie omówiona zieleń tam wstępująca, reprezentowana przez drzewa, krzewy i liczne byliny.

Obowiązują zapisy - LINK DO FORMULARZA
Limit miejsc: 20 os.
Wstęp wolny.

Katarzyna Fabijanowska – absolwentka Wydziału Ogrodniczego UR w Krakowie oraz podyplomowego studium Ochrony i Konserwacji Zabytkowych Założeń Ogrodowych SGGW w Warszawie. Pracuje jako wykładowca w Zakładzie Sztuki Ogrodowej i Terenów Zieleni na kierunku architektura krajobrazu na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej. Jest autorem i współautorem licznych opracowań dotyczących studiów i analiz przyrodniczych oraz projektów z zakresu rewaloryzacji zieleni zabytkowej i współczesnych założeń zieleni.

Nowa Huta od NATURY strony – projekt z zakresu edukacji ekologicznej w obszarze dziedzictwa przyrodniczego najbardziej zielonej części Krakowa, organizowany przez Pracownię Animacji Ekologicznej działającą w ramach Nowohuckiego Laboratorium Dziedzictwa Ośrodka Kultury im. C. K. Norwida. Zakłada organizację weekendowych rodzinnych spacerów poznawczo-badawczych organizowanych dla mieszkańców Nowej Huty i Krakowa. W okresie od lipca do października 2020 r. odbędą się 4 spacery tematyczne po Łąkach Nowohuckich oraz 7 wypraw szlakami przyrodniczymi dzielnicy, podczas których prezentowane będą wszystkie formy zieleni miejskiej (użytki ekologiczne, nieużytki, zieleń parkowa i forteczna, ogródki działkowe, zieleń podwórek i osiedli - w tym pomniki przyrody i parki kieszonkowe, zieleń ciągów rzecznych, lasy miejskie). Na zakończenie projektu powstanie publikacja elektroniczna, która opisywać będzie miejsce każdej z wypraw wraz z krótką charakterystyką innych podobnych w Nowej Hucie. Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Szczegółowe informacje:
Pracownia Animacji Ekologicznej
Ośrodek Kultury im. C. K. Norwida
os. Górali 5, 31-959 Kraków
tel. 12 644 27 65 w. 47, 21, 20, ekologia@okn.edu.pl
www.nhlab.okn.edu.pl
www.facebook.com/NHlabOKN

  • Organizator Nowa Huta od NATURY strony: ZIELONE KWARTAŁY NOWEJ HUTY – OGRODY ŚRÓDBLOKOWE. Rodzinny spacer poznawczo-badawczy po wybranych nowohuckich podwórkach
Importuj do Kalendarza Google
  • Harmonogram
  • Goście
  • Frekwencja
  • Przewidywanie
  • Komentarze

Dane pogodowe nie są obecnie dostępne dla tej lokalizacji

Raport o pogodzie

Dzisiaj stec_replace_today_date

stec_replace_today_icon_div

stec_replace_current_summary_text

stec_replace_current_temp °stec_replace_current_temp_units

Wiatr stec_replace_current_wind stec_replace_current_wind_units stec_replace_current_wind_direction

Wilgotność stec_replace_current_humidity %

Wydaje się stec_replace_current_feels_like °stec_replace_current_temp_units

Przewidywanie

Data

Pogoda

Temp

stec_replace_5days

Następne 24 Godziny

Powered by openweathermap.org