Nowa Huta od NATURY strony: Park Lotników Polskich i Zieleń Forteczna

Nowa Huta od NATURY strony: Park Lotników Polskich i Zieleń Forteczna 06 WrzesieńWrz 2020 10:00
Dla dorosłychDla dzieciDla młodzieżyDla seniorówEdukacja regionalnaEkologiaNowa Huta

6 września 2020 r., godz. 10:00
Miejsce zbiórki podawane przy zapisach

Siódmy z cyklu rodzinny spacer poznawczo-badawczy po „Nowa Huta od NATURY strony”. Prowadzenie: dr Krzysztof Wielgus. Limit miejsc: 20 os.

Spacer przyrodniczy będzie przybliżał zieleń i historię Parku Lotników Polskich i jego okolic. Park Lotników Polskich to największy urządzony teren zieleni Miasta Krakowa i równocześnie najdziwniejszym z nich. Jego nazwa nie oddaje rzeczywistej tożsamości miejsca, lecz podkreśla charakter terenu sąsiedniego, który jednak parkiem nie jest. Punkt centralny Parku Lotników Polskich stanowi zrujnowany fort, w istocie unikatowy zabytek XIX-wiecznej sztuki obronnej, częściowo zburzony i rozcięty arterią łączącą Kraków z Nową Hutą. Park na terenie zniekształconego i podzielonego obiektu obronnego nie doczekał się realizacji w swej finalnej postaci − idea i kompozycja parku kultury i wypoczynku powoli dezaktualizowała się w ciągu dwóch dekad lat 60. i 70. XX w.

Zapisy na wydarzenie odbywają się przez formularz online: LINK DO FORMULARZA

Dr inż. arch. Krzysztof Wielgus pracuje w Zakładzie Krajobrazu Otwartego i Budowli Inżynierskich w Instytucie Architektury Krajobrazu Wydziału Architektury PK, z którym związany jest od 1984 r. W latach 1990-2001 r. był również zatrudniony jako adiunkt muzealny w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie. Członek Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa oraz Wojewódzkiego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. Zaangażowany w ochronę, rewaloryzację i adaptację dawnych dzieł inżynierii, zabytków fortyfikacji, przemysłu i komunikacji na terenie Krakowa, Małopolski, Zamościa i Ziemi Przemyskiej. Autor metodologii i programu prac konserwatorskich przy najstarszych zabytkach lotniczych z lat 1910-1918, a także projektu Lotniczego Parku Kulturowego Rakowice-Czyżyny. Za swoją działalność naukową i społeczną został uhonorowany licznymi odznaczeniami państwowymi, samorządowymi i branżowymi.

NOWA HUTA OD NATURY STRONY - projekt z zakresu edukacji ekologicznej w obszarze dziedzictwa przyrodniczego najbardziej zielonej części Krakowa, organizowany przez Pracownię Animacji Ekologicznej działającą w ramach Nowohuckiego Laboratorium Dziedzictwa Ośrodka Kultury im. C. K. Norwida. Zakłada organizację weekendowych rodzinnych spacerów poznawczo-badawczych organizowanych dla mieszkańców Nowej Huty i Krakowa. W okresie od lipca do października 2020 r. odbędą się 4 spacery tematyczne po Łąkach Nowohuckich oraz 7 wypraw szlakami przyrodniczymi dzielnicy, podczas których prezentowane będą wszystkie formy zieleni miejskiej (użytki ekologiczne, nieużytki, zieleń parkowa i forteczna, ogródki działkowe, zieleń podwórek i osiedli - w tym pomniki przyrody i parki kieszonkowe, zieleń ciągów rzecznych, lasy miejskie). Na zakończenie projektu powstanie publikacja elektroniczna, która opisywać będzie miejsce każdej z wypraw wraz z krótką charakterystyką innych podobnych w Nowej Hucie. Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Szczegółowa informacja:
Pracownia Animacji Ekologicznej
Ośrodek Kultury im. C. K. Norwida
os. Górali 5, 31-959 Kraków
tel. 12 644 27 65 w. 47, 21, 20, ekologia@okn.edu.pl
www.nhlab.okn.edu.pl
www.facebook.com/NHlabOKN

Importuj do Kalendarza Google
  • Harmonogram
  • Goście
  • Frekwencja
  • Przewidywanie
  • Komentarze

Dane pogodowe nie są obecnie dostępne dla tej lokalizacji

Raport o pogodzie

Dzisiaj stec_replace_today_date

stec_replace_today_icon_div

stec_replace_current_summary_text

stec_replace_current_temp °stec_replace_current_temp_units

Wiatr stec_replace_current_wind stec_replace_current_wind_units stec_replace_current_wind_direction

Wilgotność stec_replace_current_humidity %

Wydaje się stec_replace_current_feels_like °stec_replace_current_temp_units

Przewidywanie

Data

Pogoda

Temp

stec_replace_5days

Następne 24 Godziny

Powered by openweathermap.org