MŁODZIEŻ SOLIDARNA Z DZIEDZICTWEM – nabór grupy warsztatowej rozwijającej kompetencje miękkie w wieku 15-29 lat

MŁODZIEŻ SOLIDARNA Z DZIEDZICTWEM - nabór grupy warsztatowej rozwijającej kompetencje miękkie w wieku 15-29 lat 01 WrzesieńWrz 2021 - 15 WrzesieńWrz 2021os. Górali 5, Kraków

1-15 września 2021 r.
Ośrodek Kultury im. C. K. Norwida, os. Górali 5

W ramach współpracy z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej - Małopolskim Instytutem Samorządu Terytorialnego i Administracji w Krakowie, Nowohuckie Laboratorium Dziedzictwa Ośrodka Kultury im. C. K. Norwida prowadzi nabór osób w wieku 15-29 lat do grupy warsztatowej rozwijającej kompetencje miękkie w ramach projektu „Młodzież solidarna z dziedzictwem”. Warunkiem uruchomienia warsztatów w Ośrodku Kultury im. C. K. Norwida jest zebranie się grupy warsztatowej. Jeśli grupa się nie zbierze, będzie możliwość wzięcia udziału w zajęciach w innej lokalizacji na terenie Krakowa.

Zapisy prowadzone są od 1 do 15 września 2021 r. Prosimy o wysyłanie zgłoszeń na adres e-mail: nhlab@okn.edu.pl.

Celem projektu „Młodzież solidarna z dziedzictwem” jest rozwój kompetencji społecznych 160 młodych osób poprzez kształtowanie kompetencji zgodnych z klasyfikacją ESCO ułatwiających wejście na rynek pracy. Grupa docelowa projektu to osoby młode w wieku 15-29 lat, osoby uczące się i/lub pracujące i/lub mieszkające na terenie Województwa Małopolskiego, których kompetencje społeczne wymagają rozwoju z perspektywy potrzeb i wymogów rynku pracy. W ramach projektu objęte wsparciem zostaną osoby uczące się w ostatnich latach danego etapu edukacji stanowiące 40% uczestników, osoby z niepełnosprawnościami - 20% uczestników. W ramach realizacji 10-miesięcznego programu wsparcia, w trakcie którego każdy z uczestników opracuje z doradcą zawodowym Indywidualny Plan Działania, młodzi będą rozwijać 15 kompetencji zgodnych z klasyfikacją ESCO, poprzez edukację o dziedzictwie kulturalnym.

Program wsparcia młodzieży zakłada realizację następujących działań:

a) Rozgryźć dziedzictwo - warsztaty wprowadzające do programu rozwoju kompetencji społecznych młodzieży poprzez edukację z zakresu dziedzictwa. Warsztaty oparte na 4 filarach spełniających wymogi edukacji permanentnej wg UNESCO: uczyć się aby wiedzieć, aby działać, aby żyć wspólnie, aby być. Program warsztatów wprowadza uczestników w proces pracy i rozwoju kompetencji społecznych i zawiera takie tematy jak: Czym jest dziedzictwo? Nasze dziedzictwo polskie, regionalne i lokalne. Zagrożenia dla dziedzictwa wspólnot lokalnych, problemy społeczne związane z brakiem dbania o dziedzictwo. Solidarność międzypokoleniowa w ramach lokalnego dziedzictwa, wolontariat a dziedzictwo, pomoc lokalna osobom z niepełnosprawnościami, osobom ubogim jako dziedzictwo społeczne. Planuje się organizację 8 grup średnio po 20 os., 8 h dydaktycznych każdy warsztat. Po warsztacie młodzież dostaje zadanie - zgromadzenie materiałów dotyczących dziedzictwa swojej okolicy (zdjęć, dokumentów, przedmiotów, itp.). Zadanie uczestnicy wykonują do następnego warsztatu (ok. 2 m-ce).

b) Jak porwać tłumy dla dziedzictwa - warsztat kompetencji miękkich, 8 grup, 160 osób, 8h dydaktycznych każdy warsztat. Program warsztatu obejmuje: przekazanie narzędzi i metod, które mają pomóc uczestnikom opracować zebrane materiały dotyczące lokalnego dziedzictwa w postaci filmiku, prezentacji multimedialnej, scenariusza działań z lokalną społecznością, wydarzenia, gry lokalne, spotkania itp. Projekty uczestników z zakresu lokalnego dziedzictwa, będą upowszechniane na portalu internetowym, który powstanie w projekcie, a także będą prezentowane w społeczności lokalnej we współpracy z lokalnymi instytucjami kultury.

c) Wsparcie indywidualne - po każdym warsztacie, a szczególnie po 2-gim, uczestnicy będą objęci poradnictwem indywidualnym związanym z pracą nad zbieraniem materiałów do prezentacji nt. lokalnego dziedzictwa i opracowywaniem prezentacji i form prezentacji dla społeczności lokalnej. W oparciu o to zadanie młodzież rozwija takie kompetencje m.in. jak: pracować w zespole, doradzać, innym, posługiwać się mową ciała, instruować inne osoby, przewodzić innym, rozwijać kompetencje międzykulturowe, wypracowywać kompromis, motywować innych, wspierać współpracę, stosować techniki zadawania pytań, przekazywać informację o faktach, zwracać się do słuchaczy, przyjmować krytykę, wchodzić w interakcje z innymi, przekonywać innych, ale też: szacunek do polskiej kultury, rozwój postaw patriotycznych.

Po odbyciu 2-óch pierwszych warsztatów, opracowaniu formy prezentacji lokalnego dziedzictwa, młodzież zostanie skierowana na ostatni warsztat - Trening liderów dziedzictwa. Przewiduje się 16 h dydaktycznych zajęć wyjazdowych dla 8 grup po średnio 20 os, zajęcia 2-dniowe. Warsztaty będą się odbywały na terenie Małopolski, w miejscach gdzie znajdują się ciekawe zasoby dziedzictwa materialnego, np. kopalnia soli, zamek, czy szczególny kościół, aby na podstawie dziedzictwa materialnego, młodzież poznała inspirujące metody prezentacji dziedzictwa we współpracy z różnymi instytucjami jak np.: dom kultury, biblioteka, muzeum, parafia. W wyniku treningu lidera, młodzież będzie mogła zaplanować w jaki sposób przedstawić swój projekt we współpracy lokalnej poprzez: działalność w NGO na rzecz wspólnot lokalnych, działalność w podmiotach reprezentujących młodzież w centrach młodzieży, młodzieżowych NGO, grupach nieformalnych, czy poprzez wolontariat np. w instytucjach kultury.

Ponadto projekt przewiduje:

  • Szkolenia pod hejnałem - 6 szkoleń dodatkowych ukierunkowanych na rozwój kompetencji miękkich młodzieży, w takich tematach jak: wystąpienia publiczne, prezentacje, przewodnictwo, metody komunikacji i współpracy, edukacja międzykulturowa, lider czy menedżer - rozwój kompetencji przywódczych. Ponadto przewidziane są zajęcia o budowaniu projektów i zarządzaniu zespołem, komunikacji interpersonalnej, krytyce i negocjacjach, motywacja.
  • Powstanie portalu Małopolskie dziedzictwo inspiruje młodzież, który będzie platformą upowszechniania projektów młodzieżowych z zakresu małopolskiego dziedzictwa.
  • Powstanie aplikacji mobilnej online służącej do oceny kompetencji i potencjału rozwoju osobistego.
  • Wsparcie doradców zawodowych i psychologów – poradnictwo.
  • Przeprowadzanie ewaluacji rozwoju kompetencji społecznych uczestników projektu.

Szczegółowe informacje:
Nowohuckie Laboratorium Dziedzictwa
Ośrodek Kultury im. C. K. Norwida
os. Górali 5, 31-959 Kraków
tel. 12 644 27 65 w. 47, 21, 20, nhlab@okn.edu.pl
www.nhlab.okn.edu.pl
www.facebook.com/NHlabOKN

Importuj do Kalendarza Google

Lokalizacja

Budynek Główny, os. Górali 5, Kraków

Jak Dojechać

Nie można znaleźć trasy!

  • Harmonogram
  • Goście
  • Frekwencja
  • Przewidywanie
  • Komentarze

Dane pogodowe nie są obecnie dostępne dla tej lokalizacji

Raport o pogodzie

Dzisiaj stec_replace_today_date

stec_replace_today_icon_div

stec_replace_current_summary_text

stec_replace_current_temp °stec_replace_current_temp_units

Wiatr stec_replace_current_wind stec_replace_current_wind_units stec_replace_current_wind_direction

Wilgotność stec_replace_current_humidity %

Wydaje się stec_replace_current_feels_like °stec_replace_current_temp_units

Przewidywanie

Data

Pogoda

Temp

stec_replace_5days

Następne 24 Godziny

Powered by openweathermap.org