Krzyk Ziemi! Katastrofy ekologiczne w Polsce i na świecie: GLOBALNE PROBLEMY NASZEJ PLANETY. JAKIE JEST ICH ZNACZENIE DLA SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH W POLSCE?

Krzyk Ziemi! Katastrofy ekologiczne w Polsce i na świecie: GLOBALNE PROBLEMY NASZEJ PLANETY. JAKIE JEST ICH ZNACZENIE DLA SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH W POLSCE? 28 StyczeńSty 2021 11:00online
Ekologia

28 stycznia 2021 r., godz. 11:00
Online: Facebook

Inauguracyjny wykład programu edukacyjnego pn. „Krzyk Ziemi!  Katastrofy ekologiczne w Polsce i na świecie” dr. hab. inż. Mariusza Czopa pt. „Globalne problemy naszej planety. Jakie jest ich znaczenie dla społeczności lokalnych w Polsce?”.

dr hab. inż. Mariusz Czop, prof. AGH - specjalista z zakresu hydrogeologii, gospodarki wodnej i ochrony wód oraz inżynierii środowiska, w tym w szczególności w tematyce modelowania, przenoszenia i transformacji zanieczyszczeń w środowisku. Autor lub współautor około 120 publikacji naukowych, około 350 opracowań naukowo-badawczych oraz badawczo-rozwojowych dla przemysłu, w tym głównie dla zakładów górniczych i energetycznych oraz zakładów wodociągowych, a także jednostek samorządowych. Popularyzator tematów związanych z ochroną środowiska i gospodarką, uczestnik licznych audycji radiowych i telewizyjnych, pomysłodawca i realizator społecznych kampanii informacyjnych.

Krzyk Ziemi! Katastrofy ekologiczne w Polsce i na świecie - program edukacyjny dla młodzieży szkolnej w wieku 12-17 lat realizowany przez Pracownię Animacji Ekologicznej Ośrodka Kultury im. Cypriana Kamila Norwida w partnerstwie z Wydziałem Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica.
Program, z jednej strony będzie prezentował ekstremalne katastrofy ekologiczne mające miejsce w Polsce i na świecie, tłumaczył ich przyczyny i konsekwencje, formułował wnioski i opinie, ale przede wszystkim będzie poszukiwał działań i postaw, które w naszym najbliższym otoczeniu mogą zapoczątkować rozwiązywanie globalnych problemów ekologicznych. Jego głównym celem jest budowanie świadomych i właściwych postaw obywatelskich młodego pokolenia, uczenie działania zgodnie z zasadą: „myśl globalnie, działaj lokalnie”. Realizowany jest w nurcie edukacji globalnej, uczącej rozumienia i świadomego reagowania na ważne zjawiska o zasięgu globalnym. Składa się z wykładów tematycznych oraz konkursu na krótkometrażowy film w tematyce programu z przesłaniem „do świata”.

Szczegółowe informacje na temat projektu oraz kartę zgłoszeń znajdziesz TUTAJ.

Szczegółowe informacje:
Pracownia Animacji Ekologicznej
Nowohuckiego Laboratorium Dziedzictwa
Ośrodek Kultury im. C.K. Norwida
Os. Górali 5, 31-959 Kraków
tel. 12 644 27 65 w. 21, ekologia@okn.edu.pl
www.nhlab.okn.edu.pl
www.facebook.com/NHlabOKN

  • Organizator Krzyk Ziemi! Katastrofy ekologiczne w Polsce i na świecie: GLOBALNE PROBLEMY NASZEJ PLANETY. JAKIE JEST ICH ZNACZENIE DLA SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH W POLSCE?
Importuj do Kalendarza Google

Lokalizacja

online

Jak Dojechać

Nie można znaleźć trasy!

  • Harmonogram
  • Goście
  • Frekwencja
  • Przewidywanie
  • Komentarze

Dane pogodowe nie są obecnie dostępne dla tej lokalizacji

Raport o pogodzie

Dzisiaj stec_replace_today_date

stec_replace_today_icon_div

stec_replace_current_summary_text

stec_replace_current_temp °stec_replace_current_temp_units

Wiatr stec_replace_current_wind stec_replace_current_wind_units stec_replace_current_wind_direction

Wilgotność stec_replace_current_humidity %

Wydaje się stec_replace_current_feels_like °stec_replace_current_temp_units

Przewidywanie

Data

Pogoda

Temp

stec_replace_5days

Następne 24 Godziny

Powered by openweathermap.org