IX Święto Rodziny Krakowskiej w NHlab: ŁĄKI NOWOHUCKIE O PORANKU – SPACER

IX Święto Rodziny Krakowskiej w NHlab: ŁĄKI NOWOHUCKIE O PORANKU - SPACER 23 MajMaj 2021 09:00 - 11:00
EkologiaNowa Huta

23 maja 2021 r., godz. 9:00-11:00
miejsce zbiórki podane zostanie zapisanym uczestnikom

Poranny spacer po Łąkach Nowohuckich dla rodzin i dzieci wraz z opiekunami, podczas którego uczestnicy będą podglądać jak przyroda budzi się po nocy oraz wysłuchają opowieści o walorach przyrodniczych i krajobrazowych użytku ekologicznego. Prowadzenie: Elżbieta Urbańska-Kłapa. Wydarzenie odbywa się w ramach IX Święta Rodziny Krakowskiej w NHlab. Wstęp wolny. Obowiązują zapisy.

Łąki Nowohuckie to jeden z dwóch użytków ekologicznych znajdujących się na terenie Nowej Huty. Zajmuje powierzchnię ponad 57 ha, a położony jest zaledwie około 200 m na południe od Placu Centralnego. Ustanowiony w roku 2003 r. użytkiem ekologicznym w wyniku społecznego działania wielu organizacji ekologicznych, instytucji i naukowców. W roku 2009 włączony do sieci obszarów objętych ochroną przyrody na terytorium Unii Europejskiej – Natura 2000. Na terenie Łąk Nowohuckich chronione jest bogactwo gatunkowe roślin i zwierząt charakterystycznych dla półnaturalnych zbiorowisk roślinnych (łąk podmokłych) doliny Wisły. Można ich tutaj wyróżnić aż 10. Są to m.in. łąki wilgotne, świeże i szuwar trzcinowy. Spotkamy tu także blisko 34 gatunki ptaków gniazdujących i ponad 25 gatunków żerujących i zalatujących na Łąki.

Obowiązują zapisy przez formularz zgłoszeniowy - BRAK MIEJSC
- limit miejsc: 15 os.
- wstęp wolny

Uwaga! W związku z obowiązującym stanem epidemii program może ulec zmianie. Szczegółowe informacje i zasady udziału publikowane są na bieżąco na stronach: www.nhlab.okn.edu.pl i www.facebook.com/NHlabOKN.

IX Święto Rodziny Krakowskiej w NHlab – cykl wydarzeń rodzinnych o tematyce ekologicznej realizowanych w ramach projektu „Ogrody Nowej Huty”, w partnerstwie z ArcelorMittal Poland.

Ogrody Nowej Huty – projekt realizowany jest przez Pracownię Animacji Ekologicznej w partnerstwie publiczno-prywatnym, powstał w 2011 r. i jest kontynuowany nieprzerwanie od 10 lat. Zakłada tworzenie w dzielnicach nowohuckich dostępnych i przyjaznych terenów zieleni, pomaga mieszkańcom w porządkowaniu i zagospodarowywaniu terenów w ich najbliższym otoczeniu, integruje i wspiera w lokalnych inicjatywach aktywnych nowohucian. Podczas projektu powstało 16 ogrodów oraz zostało zagospodarowane patio Klubu Kuźnia Ośrodka Kultury im. C. K. Norwida (os. Złotego Wieku 14) na Zielony Warsztat – Pracownię Młodego Ogrodnika. Od 2018 r. projekt ma również na celu propagowanie wiedzy dotyczącej ogrodnictwa i ekologii. W ramach tych działań prowadzone są warsztaty i wykłady oraz organizowane kolejne edycje Nowohuckiego Targu Roślinnego. Projekt realizowany jest w partnerstwie z firmą ArcelorMittal Poland, Zarządem Zieleni Miejskiej w Krakowie oraz radami pięciu tzw. dzielnic nowohuckich Miasta Krakowa.

Szczegółowe informacje:
Pracownia Animacji Ekologicznej
Nowohuckiego Laboratorium Dziedzictwa
Ośrodek Kultury im. C.K. Norwida
os. Górali 5, 31-959 Kraków
tel. 12 644 27 65 w. 21, ekologia@okn.edu.pl
www.nhlab.okn.edu.pl
www.facebook.com/NHlabOKN

Importuj do Kalendarza Google
  • Harmonogram
  • Goście
  • Frekwencja
  • Przewidywanie
  • Komentarze

Dane pogodowe nie są obecnie dostępne dla tej lokalizacji

Raport o pogodzie

Dzisiaj stec_replace_today_date

stec_replace_today_icon_div

stec_replace_current_summary_text

stec_replace_current_temp °stec_replace_current_temp_units

Wiatr stec_replace_current_wind stec_replace_current_wind_units stec_replace_current_wind_direction

Wilgotność stec_replace_current_humidity %

Wydaje się stec_replace_current_feels_like °stec_replace_current_temp_units

Przewidywanie

Data

Pogoda

Temp

stec_replace_5days

Następne 24 Godziny

Powered by openweathermap.org