fbpx

Zapytanie ofertowe dotyczące zaprojektowania i uruchomienia strony internetowej Ośrodka Kultury imienia Cypriana Kamila Norwida | UNIEWAŻNIONE

Rysunkowy biało-czarny wizerunek Cypriana Kamila Norwida trzymającego planszę z napisem Norwid-dostępny a pod nim symbole szczególnych potrzeb. Białoniebieskie tło. Z tyłu otwarte drzwi do instytucji.

ZAMÓWIENIE UNIEWAŻNIONE

[OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O ZAPROJEKTOWANIE I URUCHOMIENIE STRONY INTERNETOWEJ OKN]

Zamówienie realizowane jest w ramach przedsięwzięcia grantowego „Norwid – dostępny!” w projekcie „Kultura bez barier”. Projekt realizowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w partnerstwie z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Institut für Bildung und Kultur e.V oraz Fundację Kultury bez Barier, w ramach Działania 4.3 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Osoba uprawniona do komunikowania się z Wykonawcami ze strony Zamawiającego: Wiktoria Federowicz, w.federowicz@okn.edu.pl

Załączniki do pobrania:

Wszelkie zawiadomienia, pytania, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy przekazują sobie drogą mailową.

Strona główna

Komentarze są wyłączone.