Oferta zajęć na sezon 2021/2022

Kino Studyjne Sfinks

Akademia Filmowa Młodego Widza

Program edukacyjny skierowany do uczniów klas IV-VI szkół podstawowych. Zajęcia organizowane są co miesiąc. Wszystkie składają się z warsztatów filmowych oraz projekcji wybranego filmu.

Akademia Filmowa Najmłodszego Widza

Program edukacyjny skierowany do uczniów klas I-III szkół podstawowych oraz starszych grup przedszkolnych. Zajęcia organizowane są co miesiąc. Wszystkie składają się z warsztatów filmowych oraz projekcji wybranego filmu.

Początki Filmu. Kino jako wynalazek

Program skierowany do starszych uczniów szkoły podstawowej, którzy pragną pogłębić swoją wiedzę o filmie. Połączenie wykładu, ilustrowanego fragmentami filmów i zdjęć oraz warsztatów, podczas których uczestnicy realizują swój własny, krótki film.

Galeria Huta Sztuki

Logotyp Galerii Huta Sztuki.

Huta Sztuki dla najmłodszych

termin do uzgodnienia | Oferta edukacyjna kierowana do dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Zajęcia grupowe mające na celu budowanie tożsamości lokalnej, świadomości czym jest sztuka, kim są artyści i jaki mają związek z Nową Hutą.
Logotyp Galerii Huta Sztuki.

Lekcja przy wystawie „Malarstwo materii. Sztuka Nowej Huty lata 50-70 XX w.”

termin do uzgodnienia | Zajęcia dla młodzieży licealnej wraz z nauczycielami.
Logotyp Galerii Huta Sztuki.

Zwiedzanie wystawy „Malarstwo materii. Sztuka Nowej Huty lata 50-70 XX w.” z kuratorem

termin do uzgodnienia | Zwiedzanie wystawy z kuratorem. Czas trwania: 45 min.

Nowohuckie Laboratorium Dziedzictwa

Tajemnice teatru

raz w miesiącu | Całoroczny cykl bliskich spotkań z teatrem dla zorganizowanych grup dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych (5-11 lat). Przyjmujemy zapisy na rok szkolny 2021/2022: m.kotula@okn.edu.pl, tel. 12 644 27 65 w. 47.

Korowód Nowohucki – postacie historyczne i legendarne

termin do uzgodnienia | Warsztaty dla uczniów klas I-III szkół podstawowych, podczas których uczestnicy poznają postacie historyczne i legendarne związane z terenami Nowej Huty.

Gotyk, renesans, barok, klasycyzm, socrealizm, modernizm, postmodernizm. Style w architekturze i sztuce na przykładzie terenów dzisiejszej Nowej Huty

termin do uzgodnienia | Zajęcia dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych poświęcone architekturze i sztuce tworzonej na przestrzeni wieków.

Rycerz, dama, dziejopis i klasztorny skryba. Średniowiecze na terenach dzisiejszej Nowej Huty

termin do uzgodnienia | Zajęcia dla klas IV-VIII szkół podstawowych poświęcone kulturze epoki średniowiecza na terenach wsi przed nowohuckich – Ruszczy i Mogiły.

Jak królewnę Wandę mistrz Jan chciał malować

termin do uzgodnienia | Zajęcia dla klas I-III szkół podstawowych, podczas których uczestnicy poznają podstawowe pojęcia z zakresu sztuk plastycznych oraz wybrane dzieła lokalnych rzeźbiarzy oraz architektów.

Zabytki, artyści i dzieła sztuki Nowej Huty

termin do uzgodnienia | Zajęcia dla klas szkół ponadpodstawowych, podczas których uczestnicy poznają lokalnych twórców z różnych epok oraz tworzone przez nich dzieła.

Nowa Huta – Moja „mała ojczyzna”

termin do uzgodnienia | Zajęcia dla klas IV-VIII szkół podstawowych, podczas których uczniowie poznają obszar Nowej Huty, jej historię i dziedzictwo kulturowe.

Z placu Centralnego pod Arkę Pana – spacer (wersja standardowa)

termin do uzgodnienia | Standardowa wersja spaceru dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych lub zorganizowanych grup dorosłych i seniorów, podczas której prezentowane są najważniejsze realizacje architektoniczne i dzieje Nowej Huty od 1949 r.

Z klasztoru Cystersów pod Arkę Pana – spacer (wersja rozszerzona)

termin do uzgodnienia | Rozszerzona wersja spaceru dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych lub zorganizowanych grup dorosłych i seniorów, podczas której prezentowane są najważniejsze realizacje architektoniczne i dzieje Nowej Huty przed i po 1949 r.

Architektoniczny portret Nowej Huty – spacer

termin do uzgodnienia | Spacer dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych lub zorganizowanych grup dorosłych i seniorów pokazujący najważniejsze obiekty architektury socrealistycznej, modernistycznej i postmodernistycznej w Nowej Hucie.

Śladami dawnych wsi – objazd po Nowej Hucie

termin do uzgodnienia | Objazd dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych lub zorganizowanych grup dorosłych i seniorów popularyzujący historię wsi i majątków dworskich, na których zbudowano Nową Hutę.

Śladami nowohuckich artystów i rzeźb plenerowych – spacer

termin do uzgodnienia | Spacer dla uczniów klas VI-VIII szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych lub zorganizowanych grup dorosłych i seniorów poświęcony dziejom sztuk plastycznych na terenie Nowej Huty po 1949 r.

Architektoniczny portret Nowej Huty – warsztaty

termin do uzgodnienia | Warsztaty dla klas IV-VIII szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych poświęcone architekturze Nowej Huty.

EtnoHuta – warsztaty

termin do uzgodnienia | Warsztaty dla grup przedszkolnych (5-6 lat) i uczniów klas I-III szkół podstawowych, podczas których uczestnicy poznają kulturę ludową dawnych wsi nowohuckich.

Korowód Nowohucki – warsztaty

termin do uzgodnienia | Warsztaty dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych, podczas których uczestnicy zapoznają się z wyborem najważniejszych postaci związanych z terenami Nowej Huty.

Tematyczne zwiedzanie Nowej Huty z przewodnikiem (tematyka do uzgodnienia)

termin do uzgodnienia | Spacer dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych poświęcony wybranemu aspektowi dziedzictwa kulturowego Nowej Huty.

Warsztaty ogrodnicze

termin do uzgodnienia | Warsztaty dla grup przedszkolnych (5-6 lat), klas szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych lub zorganizowanych grup dorosłych, których celem jest promowanie i edukowanie w zakresie szeroko pojętej wiedzy ogrodniczej oraz znaczenia zieleni w mieście.

Warsztaty przyrodnicze na Łąkach Nowohuckich

termin do uzgodnienia | Warsztaty dla grup przedszkolnych (5-6 lat), klas szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych lub zorganizowanych grup dorosłych i seniorów, prowadzone w formie spaceru, podczas którego odbywa się prezentacja „w naturze” gatunków wyjątkowo bogatej flory i fauny Łąk Nowohuckich.

Moja mała hodowla

termin do uzgodnienia | Zajęcia dla uczniów klas I-III szkół podstawowych, składające się z części teoretycznej oraz praktycznej, polegającej na założeniu własnej hodowli roślin.

Ekosystemy i krajobrazy. Spacerem od Łąk Nowohuckich do Lasu Mogilskiego

termin do uzgodnienia | Zajęcia dla klas uczniów I-VI szkół podstawowych, których tematem jest charakterystyka krajobrazowa, środowiskowa i przyrodnicza Łąk Nowohuckich.

Zbiorowiska roślinne i ochrona przyrody wokół Mogiły

termin do uzgodnienia | Zajęcia dla uczniów szkół ponadpodstawowych, podczas których uczestnicy zapoznają się z charakterystycznymi cechami flory i fauny na terenach wokół Mogiły.

Klub Kuźnia

Zajęcia rytmiczne dla dzieci w wieku 5-7 lat

Podstawowe cele zajęć to rozwijanie muzykalności dzieci, wrażliwości i kreatywności muzycznej, rozbudzanie ich zainteresowań, rozwój psychomotoryczny oraz zaszczepienie zamiłowania do muzyki.

Teatralne czary-mary

Warsztaty teatralne przeznaczone dla starszych dzieci przedszkolnych i uczniów klas I-III, mające na celu edukację teatralną oraz wykorzystanie technik teatralnych do rozwijania kreatywności i wyobraźni uczestników.

Z muzyką przez wieki

Cykl ściśle ze sobą powiązanych tematycznie 9 audycji muzycznych dla dzieci w wieku 5-7 oraz klas I-III realizowanych we współpracy z Filharmonią im. Karola Szymanowskiego w Krakowie.

Biblioteka Główna

Zakamarki biblioteki

Warsztaty edukacyjne o tematyce bibliotecznej i kulturoznawczej skierowane do młodzieży ze szkół specjalnych. ...

Słoneczna Biblioteka

Warsztaty z książką dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Wstęp: 5 zł. ...

Mały Bajkowy Teatrzyk

Prezentacja książki i opowiadanie historii w inny sposób niż tradycyjne czytanie. Wstęp: 5 zł. ...

BiblioTEKA książek

Spotkania dla najmłodszych dzieci przedszkolnych, mające na celu rozbudzenie zamiłowania do książek. Wstęp wolny. ...

W labiryncie półek i półeczek

Lekcje biblioteczne dla dzieci przedszkolnych i uczniów początkujących klas szkoły podstawowej. Wstęp wolny. ...

Biblioteka Klubu Kuźnia

Z głową w chmurze… Rozmowy o literaturze

Cykl lekcji bibliotecznych dla dzieci wczesnoszkolnych i szkolnych, ukierunkowany na bliższe poznanie dzieł literackich, a także pisarzy i wykreowanych przez nich światów literackich.

Kulturowy zawrót głowy

Cykl lekcji dla dzieci przedszkolnych, wczesnoszkolnych i szkolnych, poruszający różne zagadnienia występujące w kulturze, począwszy od starożytności, skończywszy na współczesności. Wśród nich pojawią się takie tematy jak: zwyczaje, sposoby myślenia czy nawet… ubiór.

Książkolandia, czyli oswajanie książek

Cykl lekcji bibliotecznych dla dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych, mający na celu zaszczepienie miłości do czytania i przygotowanie dzieci do korzystania z biblioteki.

Nasza Ziemia

Cykl ekologicznych lekcji bibliotecznych dla dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych, mający na celu pogłębienie wiedzy o przyrodzie oraz uświadomienie wagi troski o środowisko.