WARUNKI KORZYSTANIA Z BIBLIOTEK WCHODZĄCYCH W STRUKTURY OŚRODKA KULTURY IM. C. K. NORWIDA W STANIE EPIDEMII

WARUNKI KORZYSTANIA Z BIBLIOTEK
WCHODZĄCYCH W STRUKTURY OŚRODKA KULTURY IM. C. K. NORWIDA
W STANIE EPIDEMII

 1. Usługi związane z udostępnieniem materiałów bibliotecznych poza obręb Biblioteki odbywają się zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie Biblioteki, przy czym – ze względu na sytuację epidemiczną – dopuszczalna liczba wypożyczanych książek może zostać zwiększona za zgodą Kierownika Biblioteki.
 2. Czytelnik, który tylko zwraca książki może je zostawić w plastikowym pojemniku przy portierni.
 3. Czytelnicy, chcący skorzystać z wolnego dostępu do księgozbioru, zobowiązani są uprzednio zdezynfekować ręce, a podczas przemieszczania się w obrębie pomieszczeń bibliotecznych przestrzegać zasady zachowania bezpiecznej odległości od innych Czytelników oraz pracowników Biblioteki (1,5-2m).
 4. Działalność czytelni pozostaje zawieszona do czasu odwołania stanu epidemii.
 5. Możliwość korzystania ze stanowisk komputerowych posiadających połączenie z Internetem pozostaje zawieszona do czasu odwołania stanu epidemii.
  Ograniczenie to nie dotyczy:
  a) korzystania z katalogu bibliotecznego, przy czym czas korzystania z katalogu ograniczony jest do 10 minut; czas ten na prośbę Czytelnika może zostać przedłużony przez pracownika pełniącego dyżur w wypożyczalni, jeżeli pozwalają na to warunki; w celu skorzystania z katalogu bibliotecznego Czytelnik zobowiązany jest do okazania ważnej karty bibliotecznej;
  b) gości z Ukrainy, dla których w Bibliotece został uruchomiony Internetowy Punkt Informacyjny.
 6. Instrukcja o zasadach wypożyczania i godzinach otwarcia jest umieszczona na drzwiach wypożyczalni i stronie internetowej Biblioteki.
 7. Osoby nie przestrzegające wyszczególnionych powyżej zasad nie będą obsługiwane.

 

Kraków, 4.04.2022 r.

RegulaminyStrona główna

Komentarze są wyłączone.