Nabór na stanowisko „Specjalistka/Specjalista ds. promocji”

Przedstawienie dwojga ludzi. Rysunkowe postaci kobiety i mężczyzny na zielonym tle.Rekrutujemy na stanowisko specjalistki specjalisty do spraw promocji.

Ośrodek Kultury im. C.K. Norwida
DYREKTOR OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO

Specjalistka/Specjalista ds. promocji

w Dziale Promocji Ośrodka Kultury im. C. K. Norwida

(NR REF.OKN/6/2022)

  1. Wymagania formalne / niezbędne:

– wykształcenie wyższe,
– doświadczenie zawodowe na stanowisku związanym z działaniami z zakresu promocji,
– wiedza z zakresu reklamy i marketingu,
– znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym,
– biegła obsługa komputera i urządzeń biurowych,
– umiejętność pracy w zespole,
– zdolności organizacyjne, samodzielność, sumienność, terminowość,
– umiejętność sprawnego i „lekkiego” formułowania myśli oraz redagowania tekstów,
– łatwość nawiązywania kontaktów, komunikatywność, otwartość i wysoka kultura osobista.

2.Wymagania dodatkowe:

– wykształcenie kierunkowe (obejmujące m.in. tworzenie planów promocyjnych, PR),
– doświadczenie w zakresie prowadzenia promocji instytucji kultury,
– znajomość działalności instytucji kultury,
– umiejętność tworzenia treści o charakterze promocyjnym i informacyjnym do wykorzystania na stronie internetowej i w mediach społecznościowych,
– umiejętność prowadzenia działań promocyjnych w Internecie i mediach (w tym mediach społecznościowych) oraz ich monitorowanie (Google Analytics, Meta Business Suite),
– umiejętność prowadzenia komunikacji z odbiorcami i zarządzania mediami społecznościowymi (Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn),
– znajomość zasad prowadzenia i zarządzania stronami internetowymi (CMS WordPress),

  1. Zakres obowiązków:

– dbanie o pozytywny wizerunek Instytucji,
– przygotowywanie informacji prasowych, artykułów, komunikatów, ofert i innych tekstów
dot. działalności Instytucji,
– prowadzenie mediów społecznościowych Instytucji, tworzenie angażujących treści oraz realizacja kampanii sponsorowanych (optymalizowanie i raportowanie wyników),
– zamieszczanie informacji na stronie internetowej Instytucji oraz ich aktualizacja,
– pozyskiwanie partnerów/patronów medialnych do wydarzeń organizowanych przez Instytucję,
– monitorowanie i archiwizowanie ukazujących się treści/materiałów dot. Instytucji,
– śledzenie trendów, poszukiwanie i wdrażanie niestandardowych rozwiązań promocyjnych i komunikacyjnych.

  1. Oferujemy

– wymiar czasu pracy: 1 etat,
– rodzaj umowy: umowa o pracę na okres próbny, w perspektywie umowa na czas nieokreślony;
– miejsce pracy: Ośrodek Kultury im. C. K. Norwida w Krakowie (os. Górali 5),
– wynagrodzenie zgodne z Zakładowym Układem Zbiorowym Pracy Ośrodka Kultury im. C. K. Norwida w Krakowie,
– nagrody roczne (tzw. „trzynastka”),
– dodatek stażowy dla pracujących na umowę o pracę powyżej 5 lat (1% za każdy przepracowany rok, maksymalnie 25%),
– Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (w tym dofinansowanie do wczasów i kolonii),
– możliwość przystąpienia do kasy zapomogowo-pożyczkowej,
– elastyczne godziny pracy (praca według harmonogramu miesięcznego),
– udział w interesujących przedsięwzięciach,
– przyjazna atmosfera w zespole,
– możliwość rozwoju osobistego,
– stabilne zatrudnienie.

  1. Wymagane dokumenty

– list motywacyjny,
– CV wraz z oświadczeniem:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury im. C. K. Norwida w Krakowie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

  1. Termin i miejsce składania dokumentów

– CV oraz list motywacyjny do dnia 31 sierpnia 2022 r. pocztą elektroniczną na adres: kadry@okn.edu.pl w tytule wiadomości wpisując:

Nabór na stanowisko „Specjalista/Specjalistka ds. promocji”,

– kopie dokumentów poświadczających kwalifikacje należy przedstawić podczas rozmowy rekrutacyjnej.

  1. Przebieg rekrutacji

– pierwszy etap: weryfikacja nadesłanych ofert – zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty; wybrane kandydatki / wybrani kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do drugiego etapu naboru,
– drugi etap: wstępna rozmowa telefoniczna z wybranymi kandydatkami / kandydatami, wybrane kandydatki / wybrani kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do trzeciego etapu naboru,
– trzeci etap: rozmowy rekrutacyjne z wybranymi kandydatkami / kandydatami,
– informacja o wynikach naboru zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Ośrodka Kultury im. C. K. Norwida w Krakowie,
– zastrzegamy sobie prawo do przedłużenia terminu naboru oraz niewybrania żadnej z kandydatek / żadnego z kandydatów.

Administratorem Państwa danych jest Ośrodek Kultury im. C. K. Norwida, os. Górali 5, 31-959 Kraków. Adres email: sekretariat@okn.edu.pl, telefon: + 48 12 644 27 65. Realizując wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE prosimy o zapoznanie się z udostępnioną na stronie internetowej: https://www.okn.edu.pl/index.php/78-aktualnosci/2062-klauzula-informacyjna-o-przetwarzaniu-danych-osobowych-przez-okn klauzulą informacyjną na temat przetwarzania przez Ośrodek Kultury im. C. K. Norwida danych osobowych.

AktualnościStrona główna

Komentarze są wyłączone.