fbpx

Nabór na stanowisko „Specjalista ds. księgowych”

Rysunkowa postać męska z czarnymi włosami i brodą czytająca książkę z globusem na niej. Kobieca sylwetka obok o rudych włosach. Zielone tło. Poszukujemy specjalisty/specjalistki do spraw księgowych.

Stanowisko: Specjalista ds. księgowych.

1. WYMAGANIA:
– wykształcenie wyższe i doświadczenie -2-letni staż pracy, lub wykształcenie-średnie i rozpoczęte studia wyższe na kierunku rachunkowość, ekonomia (mile widziany 6- miesięczny staż pracy w księgowości),
– biegła obsługa komputera (pakiet Microsoft Office),
– mile widziana znajomość obsługi programu CDN Optima,
– umiejętność pracy pod presją czasu,
– dobra organizacja pracy i zaangażowanie w powierzone zadania,
– sumienność, dokładność i systematyczność w pracy,
– umiejętność samodzielnego wykonywania zadań,
– umiejętność pracy w zespole,
– łatwość nawiązywania kontaktów,
– pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
– niekaralność za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
– stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na proponowanym stanowisku.

2. ZAKRES ZADAŃ:
– prowadzenie głównego rejestru dokumentów księgowych,
– księgowanie wyciągów bankowych,
– kontrola dokumentów księgowych pod względem formalno rachunkowym,
– przygotowywanie przelewów bankowych,
– dekretacja i księgowanie na kontach,
– prowadzenie rejestru VAT – zakup i sprzedaż,
– wykonywanie innych poleceń przełożonego w zakresie posiadanych kwalifikacji i umiejętności.

3. OFERUJEMY:
– stabilne zatrudnienie (umowa o pracę: 1 etat),
– możliwość rozwoju zawodowego,
– możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego w prestiżowej instytucji kultury.

4. WARUNKI APLIKOWANIA:
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie:
– CV i listu motywacyjnego,
– podpisanej klauzuli o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, na podst. Art. 6 ust. 1 lit. a) /art. 9 ust. 2 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016r., str.1)
– oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
– oświadczenie kandydata o niekaralności prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
– oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
– zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego (tylko osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia),
– kopie dokumentów potwierdzające wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje,
– kopie dokumentów potwierdzające przebieg dotychczasowego zatrudnienia,

Dokumenty należy przesłać na adres: kadry@okn.edu.pl, (w tytule maila „nabór – specjalista ds. księgowych”) do 31.01.2022 roku, do godz. 23.59.

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

O terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych wybrani kandydaci będą informowani telefonicznie.

Ośrodek Kultury zastrzega sobie możliwość nie wybrania żadnego z kandydatów.

AktualnościStrona główna

Komentarze są wyłączone.