Nabór na stanowisko Instruktor / Instruktorka w Klubie Kuźnia

Rysunkowe postaci rudowłosej kobiety i czarnowłosego mężczyzny z książką, nad którą unosi się czarno-biały wizerunek planety ziemi. Zielone tło. Napis u dołu: poszukujemy instruktor - instruktorka w klubie kuźnia.

Dyrektor Ośrodka Kultury im. C. K. Norwida w Krakowie ogłasza nabór na stanowisko Instruktor / Instruktorka w Klubie Kuźnia

 1. Wymagania formalne – niezbędne
 • wykształcenie wyższe
 • ogólna wiedza o kulturze i sztuce
 • dobra znajomość biurowych programów komputerowych oraz mediów społecznościowych
 • umiejętność organizowania wydarzeń i projektów kulturalnych
 1. Wymagania dodatkowe – fakultatywne
 • umiejętność organizowania i prowadzenia zajęć dla odbiorców indywidualnych i/lub grup zorganizowanych
 • kreatywność, zaangażowanie, łatwość nawiązywania kontaktów i otwartość
 • odpowiedzialność, samodzielność, sumienność
 • bardzo dobra organizacja pracy własnej oraz umiejętność pracy w zespole
 • wysokie kompetencje językowe i umiejętność redagowania tekstów
 • znajomość w stopniu komunikatywnym języka angielskiego lub innych języków obcych
 • mile widziane: kompetencje / wiedza w jednej ze wskazanych dziedzin: muzyka, teatr lub sztuki plastyczne
 1. Zakres obowiązków
 • Współtworzenie oferty związanej z działalnością instytucji skierowaną do różnych grup odbiorców.
 • Planowanie, realizacja, prowadzenie wydarzeń, zajęć oraz projektów kulturalnych adresowanych do grup zorganizowanych i / lub odbiorców indywidualnych (różne grupy wiekowe).
 • Koordynacja wybranych form stałych realizowanych przez klub.
 • Pozyskiwanie uczestników prowadzonych działań.
 • Przygotowywanie dokumentów dotyczących prowadzonych działań (w tym umów)
 • Obsługa mediów społecznościowych klubu.
 • Współpraca ze społecznością lokalną i innymi partnerami.
 • Współpraca z innymi działami Ośrodka.
 • Pozyskiwanie funduszy na działalność.
 • Realizowanie innych zadań powierzonych przez przełożonych.
 1. Oferujemy
 • wymiar czasu pracy: 1 etat; podstawowy czas pracy
 • rodzaj umowy: umowa o pracę na okres próbny, w perspektywie umowa na czas nieokreślony
 • miejsce pracy: Ośrodek Kultury im. C. K. Norwida – Klub Kuźnia, os. Złotego Wieku 14 w Krakowie
 • wynagrodzenie zgodne z Zakładowym Układem Zbiorowym Pracy Ośrodka Kultury im. C. K. Norwida w Krakowie
 • nagrody roczne (tzw. „trzynastka”)
 • dodatek stażowy dla pracujących na umowę o pracę powyżej 5 lat (1% za każdy przepracowany rok, maksymalnie 25%)
 • Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (w tym dofinansowanie do wczasów i kolonii)
 • możliwość przystąpienia do kasy zapomogowo-pożyczkowej
 • elastyczne godziny pracy (praca w godzinach dopołudniowych i popołudniowych, wg harmonogramu miesięcznego)
 • udział w interesujących przedsięwzięciach
 • przyjazna atmosfera w zespole
 • stabilne zatrudnienie
 1. Wymagane dokumenty
 • CV wraz z oświadczeniem:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury im. C. K. Norwida w Krakowie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 1. Termin i miejsce składania dokumentów
 • CV od dnia 1 grudnia do 11 grudnia 2022 r. pocztą elektroniczną na adres: kadry@okn.edu.pl w tytule wiadomości wpisując: Nabór na stanowisko: Instruktor / Instruktorka w Klubie Kuźnia Ośrodka Kultury im. C.K. Norwida
 • kopie dokumentów poświadczających kwalifikacje należy przedstawić podczas rozmowy rekrutacyjnej
 1. Przebieg rekrutacji
 • pierwszy etap: weryfikacja nadesłanych ofert – zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty; wybrane kandydatki / wybrani kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do drugiego etapu naboru,
 • drugi etap: wstępna rozmowa telefoniczna z wybranymi kandydatkami / kandydatami, wybrane kandydatki / wybrani kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do trzeciego etapu naboru,
 • trzeci etap: rozmowy rekrutacyjne z wybranymi kandydatkami / kandydatami,
 • informacja o wynikach naboru zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Ośrodka Kultury im. C. K. Norwida w Krakowie,
 • zastrzegamy sobie prawo do przedłużenia terminu naboru oraz niewybrania żadnej z kandydatek / żadnego z kandydatów.

Administratorem Państwa danych jest Ośrodek Kultury im. C. K. Norwida, os. Górali 5, 31-959 Kraków. Adres email: sekretariat@okn.edu.pl, telefon: + 48 12 644 27 65. Realizując wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE prosimy o zapoznanie się z udostępnioną na stronie internetowej: http://www.okn.edu.pl/index.php/78-aktualnosci/2062-klauzula-informacyjna-o-przetwarzaniu-danych-osobowych-przez-okn klauzulą informacyjną na temat przetwarzania przez Ośrodek Kultury im. C. K. Norwida danych osobowych.

 

Dyrektor
dr Jarosław Klaś

AktualnościAktualnościStrona główna

Komentarze są wyłączone.