fbpx

Nabór na stanowisko instruktor – bibliotekarz / instruktorka – bibliotekarka w Bibliotece Głównej Ośrodka Kultury im. C. K. Norwida

Kolorowa grafika mężczyzny i kobiety. Tekst: poszukujemy bibliotekarza - instruktora i bibliotekarki - instruktorki.

Dyrektor Ośrodka Kultury im. C. K. Norwida w Krakowie
ogłasza nabór na stanowisko
Instruktor – bibliotekarz w Bibliotece Głównej

Nr ref. OKN/ 8/2022

 1. Wymagania formalne – niezbędne:
  1. wykształcenie wyższe,
  2. ogólna wiedza o literaturze i nauce,
  3. bardzo dobra znajomość obsługi komputera (zwłaszcza umiejętność obsługi pakietu MS Office).
 1. Wymagania dodatkowe – fakultatywne:
  1. wykształcenie wyższe z zakresu bibliotekoznawstwa lub ukończone studia podyplomowe z zakresu bibliotekoznawstwa,
  2. znajomość formatu MARC 21 oraz systemów klasyfikacji (a w szczególności UKD),
  3. znajomość systemu SOWA lub innych systemów bibliotecznych
  4. doświadczenie w prowadzeniu zajęć dla odbiorców indywidualnych i/lub grup zorganizowanych,
  5. dobra organizacja pracy,
  6. doświadczenie w organizowaniu wydarzeń bibliotecznych i projektów kulturalnych,
  7. wysokie kompetencje językowe i umiejętność redagowania tekstów
  8. znajomość w stopniu komunikatywnym języka angielskiego lub innych języków obcych,
  9. odpowiedzialność, samodzielność, sumienność, punktualność
  10. kreatywność i duże zaangażowanie,
  11. łatwość nawiązywania kontaktów, komunikatywność i otwartość.
 1. Zakres obowiązków:
  1. pełnienie dyżurów w wypożyczalni,
  2. pomoc w opracowywaniu księgozbioru,
  3. Planowanie, realizacja, prowadzenie i ewaluacja wydarzeń bibliotecznych oraz projektów kulturalnych adresowanych do grup zorganizowanych i odbiorców indywidualnych w różnych grupach wiekowych,
  4. pozyskiwanie odbiorców prowadzonych działań,
  5. przygotowywanie dokumentów dotyczących prowadzonych działań (w tym umów),
  6. dbanie o porządek w księgozbiorze,
  7. Udzielanie informacji nt. księgozbioru oraz oferty Ośrodka Kultury im. C. K. Norwida,
  8. obsługa mediów społecznościowych Biblioteki Głównej OKN,
  9. współpraca ze społecznością lokalną i innymi organizacjami,
  10. współpraca z innymi działami Ośrodka Kultury im. C. K. Norwida,
  11. pozyskiwanie funduszy na działalność działu (szczególnie w ramach konkursów grantowych),
  12. koordynacja form stałych realizowanych przez dział,
  13. realizowanie innych zadań powierzonych przez przełożonych.
 1. Oferujemy:
  1. wymiar czasu pracy: 1 etat; podstawowy czas pracy,
  2. rodzaj umowy: umowa o pracę na okres próbny, w perspektywie umowa na czas nieokreślony,
  3. miejsce pracy: Ośrodek Kultury im. C.K. Norwida, siedziba główna, os. Górali 5,
  4. wynagrodzenie zgodne z Zakładowym Układem Zbiorowym Pracy Ośrodka Kultury im. C. K. Norwida w Krakowie,
  5. nagrody roczne (tzw. „trzynastka”),
  6. dodatek stażowy dla pracujących na umowę o pracę powyżej 5 lat (1% za każdy przepracowany rok, maksymalnie 25%),
  7. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (w tym dofinansowanie do wczasów i kolonii),
  8. możliwość przystąpienia do kasy zapomogowo-pożyczkowej,
  9. elastyczne godziny pracy (praca w godzinach dopołudniowych i popołudniowych, wg harmonogramu miesięcznego),
  10. udział w interesujących przedsięwzięciach,
  11. przyjazna atmosfera w zespole,
  12. stabilne zatrudnienie.
 1. Wymagane dokumenty:
  1. CV wraz z oświadczeniem:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury im. C. K. Norwida w Krakowie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)

 1. Termin i miejsce składania dokumentów:
  1. CV od dnia 14  listopada do 27 listopada 2022 pocztą elektroniczną na adres: kadry@okn.edu.pl w tytule wiadomości wpisując: Nabór na stanowisko: Instruktor – bibliotekarz w Bibliotece Głównej,
  2. kopie dokumentów poświadczających kwalifikacje należy przedstawić podczas rozmowy rekrutacyjnej.
 1. Przebieg rekrutacji:
  1. pierwszy etap: weryfikacja nadesłanych ofert – zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty; wybrane kandydatki / wybrani kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do drugiego etapu naboru,
  2. drugi etap: wstępna rozmowa telefoniczna z wybranymi kandydatkami / kandydatami, wybrane kandydatki / wybrani kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do trzeciego etapu naboru,
  3. trzeci etap: rozmowy rekrutacyjne z wybranymi kandydatkami / kandydatami,
  4. informacja o wynikach naboru zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Ośrodka Kultury im. C. K. Norwida w Krakowie,
  5. zastrzegamy sobie prawo do przedłużenia terminu naboru oraz niewybrania żadnej z kandydatek / żadnego z kandydatów.
 2. Administratorem Państwa danych jest Ośrodek Kultury im. C. K. Norwida, os. Górali 5, 31-959 Kraków. Adres email: sekretariat@okn.edu.pl, telefon: + 48 12 644 27 65. Realizując wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE prosimy o zapoznanie się z udostępnioną na stronie internetowej: http://www.okn.edu.pl/index.php/78-aktualnosci/2062-klauzula-informacyjna-o-przetwarzaniu-danych-osobowych-przez-okn klauzulą informacyjną na temat przetwarzania przez Ośrodek Kultury im. C. K. Norwida danych osobowych.

Dyrektor
dr Jarosław Klaś

Więcej ofert pracy dla bibliotekarza/bibliotekarki – ZOBACZ

AktualnościStrona główna

Komentarze są wyłączone.