„Karły pod krzyżem. Nowohucki Kwiecień ‘60” – spotkanie promujące książkę z autorem – dr. Wojciechem Paduchowskim i dr. Janem L. Franczykiem

Plakat brązowy z żółtą ramką. Napis karły pod krzyżem, howohucki kwiecień 69 - spotkanie promujące książkę.

Wojciech Paduchowski (2021), Karły pod krzyżem. Nowohucki Kwiecień ‘60, Kraków: Instytut Pamięci Narodowej.

W książce opisano wydarzenia, które rozegrały się pod koniec kwietnia 1960 r. w Krakowie. Przeszły one do historii jako „walka o krzyż nowohucki”. Ich analizę przeprowadzono na podstawie historycznych badań socjologicznych oraz własnych poszukiwań źródłowych. Wykorzystano klasyczne opracowania z zakresu psychologii tłumu Gustave’a Le Bona oraz prace poświęcone teorii konfliktu Ralfa Dahrendorfa. Zrekonstruowano przebieg wydarzeń w kluczowym dla protestu dniu 27 kwietnia 1960 r., nakreślono kontekst podejmowanych wówczas decyzji, ustalono bezpośrednią przyczynę wybuchu walk ulicznych, opisano biografie głównych bohaterów, w tym represje, które ich dotknęły, reakcję różnych środowisk, tworzenie się mitu obrońców krzyża i późniejsza walkę o pamięć o nich. Pracę uzupełniają kalendaria i aneks źródłowy, poszerzające perspektywę wydarzeń nowohuckich. Załączono też wykaz osób represjonowanych oraz listę adwokatów broniących oskarżonych. Wykorzystano bogaty materiał zdjęciowy ze zbiorów IPN.

Prowadzenie: Karolina Żłobecka, dr Jarosław Klaś.

dr Wojciech Paduchowski – ur. 1981, doktor nauk humanistycznych. Pracownik Biura Badań Historycznych Oddziału IPN w Krakowie. Zajmuje się historią społeczno-gospodarczą oraz wojskowością, a także psycho- i socjohistorią. Jego zainteresowania obejmują również kwestie bezpieczeństwa publicznego, a także filozofię historii. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Historycznego oraz Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa. Redaktor „Encyklopedii Solidarności”. Autor artykułów naukowych i popularnonaukowych z zakresu historii Polski i powszechnej XIX i XX w. Prezes Stowarzyszenia Filmowego „Trzeci Tor”. Współautor scenariuszy i filmów dokumentalnych. Opublikował między innymi książkę „Nowa Huta nieznana i tajna. Obraz miasta w materiałach Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego i Milicji Obywatelskiej (1949–1956)”, Kraków 2014.

Partnerzy: Instytut Pamięci Narodowej w Krakowie, Muzeum Nowej Huty – oddział Muzeum Krakowa.

Szczegółowe informacje:
Nowohuckie Laboratorium Dziedzictwa
Ośrodek Kultury im. C. K. Norwida
os. Górali 5, 31-959 Kraków
tel. +48 12 644 27 65 w. 47, 21, 20, nhlab@okn.edu.pl
www.nhlab.okn.edu.pl
www.facebook.com/NHlabOKN

AktualnościAktualnościNowohuckie Laboratorium DziedzictwaStrona główna

Komentarze są wyłączone.