NORWID FESTIWAL 2021 / REZYDENCJE ARTYSTYCZNE w ARTzonie

Plakat Rezydencji Artystycznych w ARTzonie. Wizerunek Norwida w czarnych i szarych barwach w prawej części grafiki na czarnym tle z niepełnym kształtem czerwonego koła.

AKTUALIZACJA: Konkurs został zakończony. Szczegóły na temat werdyktu Jury znajdują się w osobnym artykule – link do wyników konkursu.

***

Rezydencje Artystyczne w ARTzonie realizowane są w ramach projektu NORWID FESTIWAL 2021. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Logotyp Ministerstwa Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Biały orzeł po lewej stronie, a po prawej nazwa instytucji napisana szarą oraz czerwoną czcionką.

Zapraszamy twórców różnych dziedzin artystycznych (m.in. literatury, sztuk wizualnych, muzyki, sztuk performatywnych) do udziału w otwartym konkursie na dwa jednoosobowe, dwumiesięczne pobyty rezydencyjne w ARTzonie Ośrodka Kultury im. C. K. Norwida w Krakowie (os. Górali 4). Pobyty rezydencyjne zostaną zrealizowane w miesiącach październik i listopad 2021 r.

Konkurs trwa od 1 do 26 września 2021 r.

Organizator zapewni wybranym artystom wsparcie merytoryczne, logistyczne i finansowe w zakresie określonym w Regulaminie konkursu. Zadaniem Rezydentów podczas dwumiesięcznego pobytu w przestrzeni ARTzony Ośrodka Kultury im. C.K. Norwida będzie zrealizowanie projektów artystycznych i zaprezentowanie ich rezultatów podczas wydarzenia finałowego NORWID FESTIWALU 2021, które odbędzie się 27 listopada 2021 r. Projekty artystyczne będą wymagały od Rezydentów jak najszerszego zaangażowania i włączenia w ich realizację mieszkańców miasta w wybranej przez siebie formule.

Organizator Rezydencji zapewnia:

 • przestrzeń do działań twórczych oraz do spotkań z publicznością;
 • honorarium dla Rezydenta w wysokości 6000 zł brutto na podstawie umowy cywilno-prawnej (1 Rezydent) ***;
 • budżet na materiały potrzebne do realizacji projektu artystycznego oraz finałowego spotkania z publicznością w wysokości do 3000 zł brutto (1 Rezydent);
 • wsparcie merytoryczne i organizacyjne Rezydentów.

***Organizator konkursu NORWID FESTIWAL 2021 / Rezydencje Artystyczne w ARTzonie nie pokrywa kosztów podróży, zakwaterowania oraz wyżywienia w trakcie trwania pobytu rezydencyjnego.

Od Rezydentów oczekujemy:

 • zrealizowania autorskiego, oryginalnego projektu artystycznego o charakterze edukacyjnym w przestrzeni ARTzony Ośrodka Kultury im. C.K. Norwida (Kraków, os. Górali 4), odnoszącego się do hasła przewodniego NORWID FESTIWALU 2021 tj. „Dopokąd idę!…” [Norwid „Pielgrzym”], a w szerszym kontekście do twórczości Norwida – „Poety Pielgrzyma” ( w 2021 roku przypada dwusetna rocznica urodzin Cypriana Kamila Norwida), a także dotykającego problematyki wolności i ograniczeń współczesnego artysty, w obliczu niepewności, jaką niosą ze sobą sytuacje skrajne i ogólnoświatowe kryzysy;
 • zaangażowania i włączenia w realizację projektu artystycznego mieszkańców miasta Krakowa;
 • uwzględnienia w projekcie artystycznym problematyki uniwersalnego projektowania i dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami;
 • zaprezentowania rezultatów projektu rezydencyjnego podczas jednego z finałowych wydarzeń projektu NORWID FESTIWAL 2021 w dniu 27 listopada 2021 r. (np. otwarta pracownia, warsztaty, wernisaż wystawy, wydarzenie happeningowe etc.);
 • uwzględnienia na  wszystkich  etapach  realizacji  projektu  rezydencyjnego  wymogów  sanitarnych zgodnie z wytycznymi GIS, MKDNiS oraz wewnętrznymi regulacjami Ośrodka Kultury im. C. K. Norwida. Regulaminy  wraz  z  procedurami  bezpieczeństwa na czas epidemii COVID-19 znajdują się na stronie https://okn.edu.pl/strona-glowna/regulaminy/

Ze względu na dynamiczną sytuację związaną z obowiązującym na terenie RP stanem epidemii Covid-19  Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany formuły realizacji wybranych w ramach konkursu projektów rezydencyjnych (formuła hybrydowa lub online) oraz wskazania konkretnego terminu (innego niż zapisany powyżej) prezentacji jego rezultatów.

 

REGULAMIN ZGŁOSZEŃ DO KONKURSU NORWID FESTWIAL 2021 / REZYDENCJE ARTYSTYCZNE w ARTzonie:

 1. Organizatorem konkursu jest Ośrodek Kultury im. C.K. Norwida w Krakowie, os. Górali 5.
 2. Celem naboru konkursowego jest wybór projektów artystycznych o charakterze edukacyjnym, realizowanych przez ich autorów we współpracy z Ośrodkiem Kultury im. C. K. Norwida w Krakowie w 2021 roku (miesiące październik i listopad 2021 r. ) przy jednoczesnym wykorzystaniu jego potencjału.
 3. Uczestnikami konkursu mogą być osoby, które mają ukończone 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkujące na terytorium RP.
 4. Możliwe są wyłącznie zgłoszenia jednoosobowe.
 5. Termin nadsyłania zgłoszeń: do 26 września 2021 r.
 6. Zgłoszenia na Formularzu Zgłoszeniowym stanowiącym Załącznik nr 1 (KLIKNIJ TUTAJ) do powyższego Regulaminu wraz z Portfolio (wersja PDF, max ilość stron – 15, max wielkość 15 MB) należy przesłać w wersji elektronicznej na adres: rezydencjeartzona@okn.edu.pl.
 7. Oceny i wyboru projektów rezydencyjnych dokona pięcioosobowe jury.
 8. Ostateczne wyniki konkursu zostaną ogłoszone: 30 września 2021 r. W przypadku bardzo dużej liczby zgłoszeń termin ogłoszenia wyników konkursu może ulec zmianie.
 9. Konkurs nie przewiduje trybu odwoławczego.
 10. Nadesłanie zgłoszenia jest równoznaczne z uznaniem niniejszego Regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z niniejszym naborem.
 11. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnego zamieszczania informacji o wybranych projektach oraz ich autorach w materiałach promocyjnych Organizatora, m.in.: na stronach internetowych, w mediach społecznościowych, w katalogach i innych publikacjach związanych z rozstrzygnięciem naboru oraz do publikowania na łamach prasy, prezentowania w radio i TV.

 

Szczegółowych informacji nt. REZYDENCJI ARTYSTYCZNYCH W ARTzonie 2021 realizowanych w ramach projektu NORWID FESTIWAL 2021 udziela:

Małgorzata Hajto, opiekunka Rezydencji Artystycznych w ARTzonie, ARTzona Ośrodek Kultury im. C.K. Norwida, os. Górali 4, 31-959 Kraków, tel. 12 644 38 98, m.hajto@okn.edu.pl.

AktualnościAktualności

Komentarze są wyłączone.