Plakat Nagrody Norwidowskiej. Stalówka wiecznego pióra po prawej stronie w czarno-szarych kolorach na czerwonym tle. Po lewej stronie czarny napis "Nagroda Norwidowska", pod spodem biały napis wielkimi literami "NORWID FESTIWAL 2021. 15.09 - 31.10.2021".

200-lecie urodzin Norwida obchodzimy z przytupem i świętujemy podczas Norwid Festiwalu 2021. Aby uhonorować Sztukmistrza przyznamy Nagrodę Norwidowską i wesprzemy współczesnych artystów, którzy na wzór Norwida łączą działalność literacką z innymi obszarami w zakresie sztuk wizualnych, teatru czy tłumaczenia. Z tego tytułu zapraszamy wszystkich pisarzy, literatów, eseistów i innych twórców do aplikowania. Nagroda ma za zadanie docenić i promować twórców podążających drogą Norwida, umożliwiając im dalszy rozwój. Ma tym samym zapobiegać trudnej sytuacji materialnej wszechstronnie uzdolnionych literatów, w jakiej znalazł się sam Norwid.

Osoby ubiegające się o nagrodę będą musiały przesłać aplikację wraz ze swoim z portfolio drogą elektroniczną od 15 września do 31 października 2021 r. na adres: nhlab@okn.edu.pl. Laureaci wskazani zostaną przez specjalnie powołane Jury, składające się z pięciu ekspertów/tek reprezentujących różne dziedziny sztuki oraz nauki (w tym co najmniej jeden/a specjalista/tka w dziedzinie literatury). Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagrody odbędzie się 27 listopada 2021 r. na oficjalnej gali podczas Norwid Festiwal 2021. Zwycięzcom przyznane zostaną nagrody pieniężne – 10 tys. zł za nagrodę główną i po 2000 zł za dwa wyróżnienia.

Regulamin konkursu – KLIKNIJ TUTAJ
Formularz zgłoszeniowy – KLIKNIJ TUTAJ

NORWID FESTIWAL 2021 – krakowska odsłona obchodów Roku C. K. Norwida z okazji 200-lecia jego urodzin pod hasłem „Dopokąd idę!…”. Projekt popularyzuje postać i twórczość Norwida – jednego z najważniejszych autorów w literaturze polskiej. Jego dzieła stereotypowo postrzegane są jako trudne w odbiorze. Dzięki innowacyjnym i atrakcyjnym działaniom edukacyjnym odwołującym się do kultury współczesnej oraz angażującym różnorodnych odbiorców, przedsięwzięcie umożliwia nowe spojrzenie na kanon polskiej literatury, rozbudza zainteresowanie nim oraz wzmacnia tożsamość uczestników, podnosząc ich kompetencje czytelnicze. W programie przewidziano rezydencje artystyczne, przyznanie Nagrody Norwidowskiej dla twórców łączących działalność literacką z innymi dziedzinami sztuki, a także panele dyskusyjne, recytację, koncert, warsztaty kreatywnego pisania, spacer, grę terenową. Rezultaty podsumuje wydanie katalogu.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Szczegółowa informacja:
Nowohuckie Laboratorium Dziedzictwa
Ośrodek Kultury im. C. K. Norwida
os. Górali 5, 31-959 Kraków
tel. +48 12 644 27 65 w. 47, 21, 20
nhlab@okn.edu.pl
www.nhlab.okn.edu.pl
www.facebook.com/NHlabOKN

AktualnościAktualności

Komentarze są wyłączone.