fbpx
Logotyp Pracowni animacji ekologicznej.

termin do uzgodnienia

Zajęcia mogą mieć formę stacjonarną, terenową lub online. W każdym z tych przypadków zajęcia rozpoczynają się od pracy z mapą. Uczestnicy wyszukują na przygotowanej mapie tereny zieleni występujące wokół Mogiły, zaznaczają je i próbują nazwać. Zaznaczone tereny są omawiane pod względem przyrodniczym, z naciskiem na gatunki szczególnie ważne oraz na ustanowione formy ochrony przyrody. Podczas zajęć stacjonarnych i online prezentowane są zdjęcia tych obszarów wraz z najbardziej charakterystycznymi elementami flory i fauny. Młodzież włączona jest w wyszukiwanie opisów zadanych im roślin, owadów czy ptaków. Wyniki swojej pracy uczniowie zaprezentują na forum klasy. Podczas zajęć terenowych młodzież na bieżąco szuka – w przewodnikach lub zainstalowanych aplikacjach – opisów rosnących roślin, napotkanych owadów czy ptaków. Dzieli się swoimi wynikami i prowadzi notatki z obserwacji. Uczestnicy wyposażeni są w przyrządy wspomagające ich obserwacje tj. lupy, lornetki. Na zakończenie zajęć następuje podsumowanie poznanych form ochrony przyrody wraz z ich szczegółowym uzasadnieniem.

– Warsztaty dla szkół ponadpodstawowych.
– Poziom zajęć dostosowany jest do wieku uczestników.
– Zajęcia w formie stacjonarnej lub online.
– Czas trwania: 45 min – zajęcia stacjonarne i online; 90 min. – zajęcia terenowe.
– Nauczyciele i opiekunowie bezpłatnie.
– Honorujemy Krakowską Kartę Rodzinną 3+ i Krakowską Kartę Rodziny z Niepełnosprawnym Dzieckiem (50% zniżki dla posiadacza karty po jej okazaniu) Honorujemy w zależności od wyboru prowadzącego zajęcia.

Prowadzenie: Elżbieta Urbańska-Kłapa – animatorka edukacji ekologicznej i kultury ogrodniczej.

Cena: 10 zł / osoba
Informacje i zapisy:
Elżbieta Urbańska-Kłapa, ekologia@okn.edu.pl , tel. 12 644 27 65 w. 21.

Nowohuckie Laboratorium Dziedzictwa

Komentarze są wyłączone.