Nowohuckie Laboratorium Dziedzictwa oferuje bogaty wybór zajęć dla grup zorganizowanych: spacerów, prelekcji, warsztatów stacjonarnych i terenowych. Większość z nich dotyczy dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego Nowej Huty.

Bazując na doświadczeniach zespołu tworzącego Nowohuckie Laboratorium Dziedzictwa istotną zasadą organizowanych zajęć jest opowiadanie o dziedzictwie i interpretowanie go – dział tworzy warunki do jego bezpośredniego doświadczania i eksperymentowania z nim przez społeczność gromadzącą się wokół proponowanych inicjatyw. Prowadzi to do lepszego zrozumienia otaczającej nas rzeczywistości kulturowej i przyrodniczej w jej złożonym całokształcie, a w efekcie do większej troski o nią. Przykładem są tu popularne spacery, prelekcje, warsztaty czy przedsięwzięcia edukacyjne organizowane dla odbiorców indywidualnych i grup zorganizowanych. Ta interesująca, prowadzona z pasją i zaangażowaniem działalność wysokiej jakości jest znakiem rozpoznawczym Laboratorium.

Grupy zainteresowane zajęciami zapraszamy do kontaktu:
Nowohuckie Laboratorium Dziedzictwa
Ośrodek Kultury im. C. K. Norwida
os. Górali 5, 31-959 Kraków
tel. 12 644 27 65 w. 47, 21, nhlab@okn.edu.pl

Tajemnice teatru

dwa czwartki w miesiącu | Przyjmujemy zapisy na rok szkolny 2020/2021. Informacje i zapisy: Ewa Borgosz tel. 502 583 644, ewa.borgosz@poczta.onet.pl

Z placu Centralnego pod Arkę Pana – spacer (wersja standardowa)

Podstawowa wersja spaceru historycznego, prezentująca najważniejsze realizacje architektoniczne i dzieje Nowej Huty od 1949 r.

Z klasztoru Cystersów pod Arkę Pana – spacer (wersja rozszerzona)

Rozszerzona wersja spaceru historycznego, prezentująca najważniejsze realizacje architektoniczne i dzieje terenów Nowej Huty przed i po 1949 r.

Architektoniczny portret Nowej Huty – spacer

Spacer pokazujący najważniejsze obiekty architektury socrealistycznej, modernistycznej i postmodernistycznej w Nowej Hucie.

Śladami dawnych wsi – objazd po Nowej Hucie

Objazd popularyzujący historię wsi i majątków dworskich, na których zbudowano Nową Hutę i kombinat. W jego trakcie podążamy śladami ziem Nowej Huty sprzed 1949 r.

Śladami nowohuckich artystów i rzeźb plenerowych – spacer

Spacer poświęcony dziejom sztuk plastycznych na terenie Nowej Huty po 1949 r.

Architektoniczny portret Nowej Huty – warsztaty

Stacjonarne warsztaty na temat architektury Nowej Huty.

EtnoHuta – warsztaty

Warsztaty, podczas których uczestnicy poznają kulturę ludową dawnych wsi nowohuckich.

Korowód Nowohucki – warsztaty

Zajęcia, podczas których uczestnicy zapoznają się z wyborem najważniejszych postaci związanych z terenami Nowej Huty, zarówno przed 1949 r., jak i później.

Tematyczne zwiedzanie Nowej Huty z przewodnikiem (tematyka do uzgodnienia)

Spacer prezentujący wybrany aspekt dziedzictwa kulturowego Nowej Huty, prowadzony przez specjalistę w danej dziedzinie.

Warsztaty ogrodnicze

Warsztaty dla grup przedszkolnych (5-6 lat), klas szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych lub zorganizowanych grup dorosłych.

Warsztaty przyrodnicze na Łąkach Nowohuckich

Zajęcia prowadzone są w formie spaceru, podczas którego odbywa się prezentacja „w naturze” gatunków wyjątkowo bogatej flory i fauny Łąk Nowohuckich (użytek ekologiczny i obszar Natura 2000).