Tropiciele przyrody – rodzinne warsztaty tworzenia recyklingowych przyrządów optycznych