Logotyp Nowohuckiego Laboratorium Dziedzictwa Ośrodka Kultury imienia Cypriana Kamila Norwida.

Spotkania w ramach „Tajemnic teatru” to przestrzeń do budowania relacji rówieśniczych i integracji klasy. To również bezpieczny czas i miejsce do wyrażania siebie i swoich emocji, zrozumienia i akceptacji uczyć swoich i innych osób. Uczestnicy/czki zajęć poprzez interakcje będą ćwiczyć dialog i komunikację w grupie. Wykorzystując elementy teatru – scenografię, muzykę, grę aktorską, improwizację na scenie – będą doskonalić dykcję, umiejętność skupienia, zapamiętywania oraz poruszania się na scenie. Udział w zajęciach pobudzi wyobraźnię, wrażliwość oraz stworzy możliwość ekspresji artystycznej uczestników/czek. „Tajemnice teatru” są świetną alternatywą dla kultury masowej. Po tak trudnym dla wszystkich okresie izolacji i zamknięcia w rzeczywistości online, wydobędą na nowo kreatywność i fantazję najmłodszych. Zajęcia wpisują się w podstawę programową edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

Nazwa zajęć: Tajemnice teatru

Dla kogo: grupy przedszkolne i wczesnoszkolne (5-11 lat)

Prowadzący: Małgorzata Karpowicz-Dukat

Data rozpoczęcia i miejsce: 19 IX 2022 r.; Ośrodek Kultury im. C. K. Norwida

Kolejne terminy/cykliczność: termin do uzgodnienia (zajęcia w wybrany dzień w przedostatnim tygodniu miesiąca); raz w miesiącu, od IX 2022 do VI 2023

Czas trwania zajęć: 45 min.

Informacje i zapisy: Magdalena Kotula, m.kotula@okn.edu.pl, tel. 12 644 27 65 w. 20; zapisy do 15 IX 2022 r.

Spotkanie organizacyjne: brak

Cena: 13 zł/dziecko

Honorujemy karty: —

Małgorzata Karpowicz-Dukat – aktorka, absolwentka Państwowej Szkoły Teatralnej w Warszawie na Wydziale Lalkarskim. Związana z Teatrem Groteska w Krakowie. Od 25 lat prowadzi warsztaty teatralne z cyklu „Tajemnice teatru”.

Nowohuckie Laboratorium Dziedzictwa

Komentarze są wyłączone.