Logotyp Nowohuckiego Laboratorium Dziedzictwa Ośrodka Kultury imienia Cypriana Kamila Norwida.

zajęcia dwa razy w miesiącu (wykład + zajęcia terenowe/ćwiczenia)
Budynek Główny, os. Górali 5

Zajęcia na temat dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego Nowej Huty dla niewielkiej grupy młodzieży i dorosłych w różnym wieku. Słuchacze zdobywają kompleksową wiedzę od prehistorii do współczesności Nowej Huty. Szczegółowy program we wrześniu!

Program realizowany jest semestralnie w formule studium, pogłębiającego wiedzę uczestników o dziedzictwie kulturowym i przyrodniczym Nowej Huty poprzez dwa moduły:

1. Wykłady z elementami konwersatorium:
– 5 spotkań w semestrze w wyznaczonym terminie (średnio raz w miesiącu),
– za każdym razem tematem spotkania jest inne zagadnienie,
– każde spotkanie składa się z części wykładowej i konwersatorium (dyskusji z udziałem uczestników),
– uczestnicy po każdym spotkaniu otrzymują zaliczenie udziału, które pozwala uzyskać poświadczenie ukończenia tego modułu Studium.

2. Zajęcia terenowe/ćwiczenia:
– 5 spotkań w semestrze w wyznaczonym terminie (średnio raz w miesiącu),
– za każdym razem tematem spotkania jest inne zagadnienie,
– spotkania odbywają się w terenie (np. tematyczny spacer, zwiedzanie konkretnego obiektu) lub w formie aktywizujących ćwiczeń stacjonarnych (np. praca nad tekstem źródłowym, rozwiazywanie zadań),
– uczestnicy po każdym spotkaniu otrzymują zaliczenie udziału, które pozwala uzyskać poświadczenie ukończenia tego modułu Studium.

Każdy ze słuchaczy otrzymuje indeks do zbierania zaliczeń, które pozwalają uzyskać poświadczenie ukończenia Studium.

Prowadzenie:

dr Maria Wąchała-Skindzier – historyczka, muzeolożka. Dysertację doktorską poświęciła analizie PRL-u w narracjach muzealnych w latach 1989-2017. Zainteresowania badawcze zogniskowane także wokół historii życia codziennego, architektury, kultury i tożsamości mieszkańców miast postsocjalistycznych, w szczególności Nowej Huty. Od ponad dwóch lat współtworzy Nowohuckie Laboratoriom Dziedzictwa w Ośrodku Kultury im. C. K. Norwida, gdzie obecnie kieruje od strony merytorycznej projektem grantowym „Raptularz, czyli spraw przednowohuckich opisanie”. W latach 2016-2019 kierownik nowohuckiego oddziału Muzeum Krakowa. Ważniejsze wystawy w Muzeum Krakowa: „Teatr w Nowej Hucie” (2013), „Bufet pod kombinatem” (2017), „PrzeMieszczanie. Nowohucianin” (2019).

Elżbieta Urbańska-Kłapa – animatorka edukacji ekologicznej i kultury ogrodniczej. Z wykształcenia inżynier ogrodnik i projektant terenów zieleni. Prowadziła własną praktykę specjalizującą się w projektowaniu, zakładaniu i pielęgnacji zieleni. Kieruje Pracownią Animacji Ekologicznej w Ośrodku Kultury im. Cypriana Kamila Norwida w Krakowie. Działaczka Towarzystwa Ratowania Kultury w Nowej Hucie. Od wielu lat zaangażowana w ochronę Łąk Nowohuckich. Autorka i realizatorka szeregu inicjatyw ekologicznych dla młodzieży i dorosłych, m.in. „Młodym okiem na zieleń”, „Ogrody Nowej Huty”, „Pnącza dla Krakowa”, „Łąki Nowohuckie jakich nie znacie”, „Nowa Huta od NATURY strony”. Interesuje się fotografią, historią Nowej Huty oraz rozwojem ruchów miejskich na rzecz zieleni publicznej.

Jarosław Klaś – kulturoznawca, animator i menadżer kultury. Kończy pracę doktorską na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie o zarządzaniu dziedzictwem kulturowym na przykładzie Nowej Huty. Kieruje Nowohuckim Laboratorium Dziedzictwa w Ośrodku Kultury im. Cypriana Kamila Norwida w Krakowie, które zajmuje się dziedzictwem kulturowym i przyrodniczym, szczególnie w kontekście Nowej Huty. Prowadzi zajęcia z zakresu zarządzania kulturą dla studentów i słuchaczy studiów podyplomowych na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie i Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Pomysłodawca i koordynator takich projektów jak „Korowód Nowohucki” (2016), „Alternatywny przewodnik po Nowej Hucie” (2017), „Nowa Huta – architektoniczny portret miasta” (2018), „Nowa Huta w kulturze – kultura w Nowej Hucie” (2019), „Nowa Huta od NATURY strony” (2020). Współpracuje z różnymi instytucjami kultury i organizacjami pozarządowymi. Główne zainteresowania badawcze: zarządzanie instytucjami kultury i dziedzictwem kulturowym, zwłaszcza Nowej Huty.

Zapisy: tel. 12 644 27 65 w. 47, nhlab@okn.edu.pl

Limit miejsc: 20 osób / zajęcia (pierwszeństwo posiadają osoby zapisane na cały semestr)

Wstęp: 20 zł / spotkanie lub 100 zł za semestr (wykład z elementami konwersatorium), w zależności od tematyki (zajęcia terenowe lub ćwiczenia)

Szczegółowe informacje:
Nowohuckie Laboratorium Dziedzictwa
Ośrodek Kultury im. C. K. Norwida
os. Górali 5, 31-959 Kraków
tel. 12 644 27 65 w. 47, 21, 20, nhlab@okn.edu.pl
www.nhlab.okn.edu.pl
www.facebook.com/NHlabOKN

Nowohuckie Laboratorium Dziedzictwa

Komentarze są wyłączone.