fbpx
Na pierwszym planie fragment brązowego bloku. Nad nim w pałka wodna na żółtym kole przypominającym Słońce i promienie. Zielonkawe niebo. Studium Dziedzictwa Nowej Huty. Więcej informacji w rozwinięciu.

W lutym, w ramach Studium Dziedzictwa Nowej Huty, zapraszamy na wykład prowadzony przez dr. Karola Janasa oraz ćwiczenia prowadzone przez dr. Jarosława Klasia. Szczegółowe informacje dotyczące zajęć oraz zapisów znajdują się poniżej.

„Rola dziedzictwa Nowej Huty w budowaniu poczucia lokalnej tożsamości i wizerunku dzielnicy” – wykład

18 lutego 2023 r., godz. 16:00.
Ośrodek Kultury im. C. K. Norwida, os. Górali 5.

Wstęp: 25 zł (dla osób niezapisanych na cały cykl). Obowiązują zapisy (do 17 lutego do godz. 15:00) przez formularz na stronie: [LINK DO FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO]

Zajęcia rozpocznie zwięzły wykład i prezentacja wyników badania, w którym mieszkańcy zamieszkujący różne części Nowej Huty wartościowali odmienne elementy związane z dziedzictwem Nowej Huty. W ramach ogólnej dyskusji uczestniczki i uczestnicy spotkania zastanowią się czy obraz ten podlega wciąż zmianom wraz z procesami społecznymi zachodzącymi w tej części Krakowa. Czy być może elementy szeroko rozumianego dziedzictwa miejsca, mogą sprzyjać wzmacnianiu, budowaniu lokalnej tożsamości, czy wręcz przeciwnie, mogą stać się przedmiotem kontrowersji i prowadzić do konfliktów?

Spotkanie będzie również okazją do refleksji w jaki sposób wykorzystać to, co w Nowej Hucie jest wyjątkowe i najbardziej wartościowe. Tak, by potencjał dzielnicy służył umacnianiu pozytywnego wizerunku miejsca. Analizując dziedzictwo Nowej Huty weźmiemy pod uwagę także jego trudniejsze lub niechciane składowe.

Zajęcia odbywają się w ramach Studium Dziedzictwa Nowej Huty. Jest to dwusemestralny program edukacyjny dla młodzieży i dorosłych pogłębiający wiedzę o dziedzictwie kulturowym i przyrodniczym Nowej Huty od prehistorii do współczesności. 

Prowadzący: dr Karol Janas jest kierownikiem i współzałożycielem Obserwatorium Polityki Miejskiej IRMiR. Był studentem i pracownikiem Uniwersytetu Jagiellońskiego, na którym uzyskał stopień doktorski, specjalizując się w geografii miast. Jego praca doktorska poświęcona była tożsamości terytorialnej mieszkańców Nowej Huty i wartościowaniu przestrzeni miasta post-socjalistycznego.  W 2020 roku ukazała się książka na ten temat pt. „Nowa Huta. Przestrzeń tożsamości”. Z zamiłowania podróżnik, rowerzysta i wielbiciel Nowej Huty – miasta (prawie) idealnego.

„Gdzie szukać nowohuckich skarbów? Źródła wiedzy o dziedzictwie Nowej Huty” – ćwiczenia

18 lutego 2023 r., godz. 17:45.
Ośrodek Kultury im. C. K. Norwida, os. Górali 5.

Wstęp: 25 zł (dla osób niezapisanych na cały cykl). Obowiązują zapisy przez formularz na stronie: [LINK DO FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO]

Podczas zajęć uczestniczki i uczestnicy zapoznają się z różnymi rodzajami źródeł wiedzy o dziedzictwie Nowej Huty. Prowadzący poleci pozycje książkowe dla różnych zakresów tematycznych i wskaże w jakich bibliotekach najlepiej ich szukać. Zaprezentowane zostaną również cyfrowe repozytoria z materiałami fotograficznymi i filmowymi dotyczącymi Nowej Huty. Uczestnicy poznają też sylwetki badaczy zajmujących się Nową Hutą i instytucje, które działają w obszarze dziedzictwa Nowej Huty.

Zajęcia odbywają się w ramach Studium Dziedzictwa Nowej Huty. Jest to dwusemestralny program edukacyjny dla młodzieży i dorosłych pogłębiający wiedzę o dziedzictwie kulturowym i przyrodniczym Nowej Huty od prehistorii do współczesności. 

Prowadzący: dr Jarosław Klaś – kulturoznawca, badacz, animator i menadżer kultury. W październiku 2022 roku objął funkcję Dyrektora Ośrodka Kultury im. C. K. Norwida w Krakowie. Doktor w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości (UJ). Z Ośrodkiem Kultury im. C. K. Norwida związany jest od 2014 roku, gdzie w latach 2018-2019 był inicjatorem i kierownikiem Pracowni Dziedzictwa i Tożsamości Nowej Huty, a następnie kierownikiem Nowohuckiego Laboratorium Dziedzictwa (2020-2022). Członek Instytutu Badań Organizacji Kultury – IBOK oraz Komisji Zarządzania Kulturą i Mediami Polskiej Akademii Umiejętności. Współpracuje z różnymi instytucjami kultury i organizacjami pozarządowymi. Prowadzi zajęcia z zakresu zarządzania kulturą dla studentów i słuchaczy studiów podyplomowych na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie i Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Pomysłodawca i koordynator takich projektów jak „Korowód Nowohucki” (2016), „Alternatywny przewodnik po Nowej Hucie” (2017), „Nowa Huta – architektoniczny portret miasta” (2018), „Nowa Huta w kulturze – kultura w Nowej Hucie” (2019) oraz – wspólnie z Elżbietą Urbańską-Kłapą – „Nowa Huta od NATURY strony” (2020). Główne zainteresowania badawcze: animacja kultury, zarządzanie instytucjami kultury i dziedzictwem kulturowym (zwłaszcza Nowej Huty).

Szczegółowe informacje:

  • spotkania przeznaczone dla młodzieży, studentów, osób dorosłych
  • obowiązują zapisy na każde spotkanie, cena biletu: 25 zł
  • dodatkowe informacje: u.tlomak@okn.edu.pl, tel. 12 644 27 65 w. 21

Kontakt:
Nowohuckie Laboratorium Dziedzictwa
Ośrodek Kultury im. C. K. Norwida
os. Górali 5, 31-959 Kraków
tel. +48 12 644 27 65 w. 21,
nhlab@okn.edu.pl, u.tlomak@okn.edu.pl
www.nhlab.okn.edu.pl
https://www.facebook.com/NHlabOKN

AktualnościNowohuckie Laboratorium Dziedzictwa

Komentarze są wyłączone.