fbpx

Studium Dziedzictwa Nowej Huty: Kościoły, dwory, pałace i parki na terenach dzisiejszej Nowej Huty

Plakat do zajęć: Studium Dziedzictwa Nowej Huty. DOlna połowa plakatu jest żółta, na górze jest budynek i wyrastające z niego kwiaty.

Studium Dziedzictwa Nowej Huty. Kościoły, dwory, pałace i parki na terenach Nowej Huty

25 czerwca 2022 r., godz. 10:00-13:00.
Start: Ośrodek Kultury im. C. K. Norwida, os. Górali 5.

Wstęp: 40 zł. Obowiązują zapisy (do 23.06): FORMULARZ ZAPISÓW

Wyjazd studyjny w ramach programu dla młodzieży i dorosłych pogłębiającego wiedzę o dziedzictwie kulturowym i przyrodniczym Nowej Huty od prehistorii do współczesności. 

Prowadzenie: Elżbieta Urbańska-Kłapa, dr Jarosław Klaś. 

Objazd szlakiem najważniejszych parków i zabytków z zakresu architektury sakralnej, dworskiej i pałacowej z terenów wsi, na których powstała Nowa Huta. Zwiedzimy Pleszów, Branice, Ruszczę, Wadów i Łuczanowice. Uczestnicy poznają bardzo odległą, bo sięgającą czasów średniowiecza historię tych ziem. Obejrzą dawne wiejskie układy urbanistyczne (min. ulicowy, sakowy), zwiedzą zabytkowy XVII-wieczny dwór w Branicach, dziś zwany potocznie lamusem, zobaczą gotycki kościół w Ruszczy oraz klasycystyczny w Pleszowie. Poznają dzieje ewangelików ziemi krakowskiej, którzy w dawnych wiekach zamieszkiwali Łuczanowice. Obejrzą przydrożne krzyże i kapliczki. Poznają historię cmentarza w Łuczanowicach. Posłuchają opowieści o możnych rodach i zwykłych ludziach, którzy przez wieki mieszkali na tych ziemiach. Zobaczą czym się trudnili, jakie mieli aspiracje, zajęcia, w co wierzyli. 

dr Jarosław Klaś – kulturoznawca, badacz, animator i menadżer kultury. Doktor w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości (UJ). Kieruje Nowohuckim Laboratorium Dziedzictwa w Ośrodku Kultury im. C. K. Norwida w Krakowie. Pomysłodawca i koordynator takich projektów jak „Korowód Nowohucki” (2016), „Alternatywny przewodnik po Nowej Hucie” (2017), „Nowa Huta – architektoniczny portret miasta” (2018), „Nowa Huta w kulturze – kultura w Nowej Hucie” (2019) oraz – wspólnie z Elżbietą Urbańską-Kłapą – „Nowa Huta od NATURY strony” (2020).

Elżbieta Urbańska-Klapa – animatorka edukacji ekologicznej i kultury ogrodniczej. Z wykształcenia ogrodnik i projektant terenów zieleni. Autorka i realizatorka szeregu inicjatyw ekologicznych dla młodzieży i dorosłych, m.in. Młodym okiem na zieleń, Ogrody Nowej Huty, Pnącza dla Krakowa, Łąki Nowohuckie jakich nie znacie, Nowa Huta od NATURY strony, Teraz w zielone gramy!.

Studium Dziedzictwa Nowej Huty – dwusemestralny program edukacyjny dla młodzieży i dorosłych pogłębiającego wiedzę o dziedzictwie kulturowym i przyrodniczym Nowej Huty od prehistorii do współczesności.

Szczegółowe informacje:
Nowohuckie Laboratorium Dziedzictwa
Ośrodek Kultury im. C. K. Norwida
os. Górali 5, 31-959 Kraków
tel. +48 12 644 27 65 w. 47, 21, 20, nhlab@okn.edu.pl;
www.nhlab.okn.edu.pl;
www.facebook.com/NHlabOKN;

AktualnościNowohuckie Laboratorium Dziedzictwa

Komentarze są wyłączone.