U góry tatarak nad nowohuckim blokiem. Żółte słońce z wyraźnymi promieniami, zielonkawe niebo. Studium dziedzictwa nowej huty styczeń 2023. Kliknij by dowiedzieć się więcej.

14 stycznia | 16:00
Ośrodek Kultury im. C. K. Norwida, os. Górali 5.

Zapisy do 13.01: LINK DO FORMULARZA ZAPISÓW

Wstęp: 25 zł.

Podczas wykładu słuchacze i słuchaczki zapoznają się z podstawowymi faktami historycznymi i parametrami technicznymi nowohuckiego kombinatu na przestrzeni lat. Osobno i w mniejszym zakresie, opisane zostaną inne zakłady przemysłowe, jakie działały na terenie Nowej Huty: zakłady żelbetowe w Łęgu, cegielnia w Zesławicach, cementownia w Pleszowie i elektrociepłownia w Łęgu. Następnie uczestnicy zapoznają się z pojęciem dziedzictwa poprzemysłowego i przykładami jego współczesnego wykorzystania w Polsce i na świecie. Przedstawione zostaną również zarzucone pomysły na adaptację do różnych celów obiektów pohutniczych oraz stan i koncepcje na inne tereny poprzemysłowe w Nowej Hucie (sprzed 1949 r. i po 1949 r.). Na zakończenie uczestnicy będą wspólnie zastanawiać się nad potencjałem tego typu miejsc, wymyślając dla nich nowe funkcje z poszanowaniem ich przeszłości.

Zajęcia odbywają się w ramach Studium Dziedzictwa Nowej Huty. Jest to dwusemestralny program edukacyjny dla młodzieży i dorosłych pogłębiający wiedzę o dziedzictwie kulturowym i przyrodniczym Nowej Huty od prehistorii do współczesności. 

Prowadzący: dr Jarosław Klaś – kulturoznawca, badacz, animator i menadżer kultury. Od października 2022 roku objął funkcję Dyrektora Ośrodka Kultury im. C. K. Norwida w Krakowie. Doktor w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości (UJ). Z Ośrodkiem Kultury im. C. K. Norwida związany jest od 2014 roku, gdzie w latach 2018-2019 był inicjatorem i kierownikiem Pracowni Dziedzictwa i Tożsamości Nowej Huty, a następnie kierownikiem Nowohuckiego Laboratorium Dziedzictwa (2020-2022). Członek Instytutu Badań Organizacji Kultury – IBOK oraz Komisji Zarządzania Kulturą i Mediami Polskiej Akademii Umiejętności. Współpracuje z różnymi instytucjami kultury i organizacjami pozarządowymi. Prowadzi zajęcia z zakresu zarządzania kulturą dla studentów/ek i słuchaczy/ek studiów podyplomowych na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie i Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Pomysłodawca i koordynator takich projektów jak „Korowód Nowohucki” (2016), „Alternatywny przewodnik po Nowej Hucie” (2017), „Nowa Huta – architektoniczny portret miasta” (2018), „Nowa Huta w kulturze – kultura w Nowej Hucie” (2019) oraz – wspólnie z Elżbietą Urbańską-Kłapą –  „Nowa Huta od NATURY strony” (2020). Główne zainteresowania badawcze: animacja kultury, zarządzanie instytucjami kultury i dziedzictwem kulturowym (zwłaszcza Nowej Huty).

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE:

  • spotkanie przeznaczone dla młodzieży, studentów, osób dorosłych;
  • obowiązują zapisy na spotkanie, cena biletu: 25 zł;
  • dodatkowe informacje: u.tlomak@okn.edu.pl, tel. 12 644 27 65 w. 21.

Urszula Tłomak
Nowohuckie Laboratorium Dziedzictwa
Ośrodek Kultury im. C. K. Norwida
os. Górali 5, 31-959 Kraków
tel. +48 12 644 27 65 w. 21,
nhlab@okn.edu.pl
www.nhlab.okn.edu.pl
https://www.facebook.com/NHlabOKN 

AktualnościNowohuckie Laboratorium Dziedzictwa

Komentarze są wyłączone.