Studium Dziedzictwa Nowej Huty. Charakterystyka społeczności Nowej Huty na przestrzeni lat

Na górze stare blokowisko nowohuckie, nad nim rysunkowe przedstawienie pałki wodnej, w tle żółte namalowane słońce z prostymi promieniami. Studium Dziedzictwa Nowej Huty.

9 kwietnia 2022 r., godz. 17:45.
Ośrodek Kultury im. C. K. Norwida, os. Górali 5.

Wstęp: 20 zł/zajęcia. Zapisy: [KLIKNIJ TUTAJ]

Powszechnie uważa się, że społeczność Nowej Huty jest wyjątkowa. Zaczęła powstawać nagle w wyniku arbitralnej decyzji o budowie w sąsiedztwie Krakowa nowego miasta. W efekcie w pierwszych latach wytworzył się tu specyficzny tygiel kulturowy, jaki tworzyli różnorodni ludzie – ale zwykle w jednym wieku – formujący nowe miasto: miejscowi autochtoni, migranci ze wsi, wykwalifikowani robotnicy, junacy Powszechnej Organizacji „Służba Polsce”, ochotnicy Związku Młodzieży Polskiej, mieszkańcy innych części Krakowa, Romowie, wygnańcy z Grecji i Macedonii… Z czasem nowohucka społeczność okrzepła, co zaowocowało buntem opozycyjnym lat 80. XX w. Po trudnym okresie rozczarowań w czasie transformacji w ostatnich latach społeczność Nowej Huty ponownie się zmienia. Odchodzi pierwsze pokolenie nowohucian, a pojawiają się nowi mieszkańcy, choć zjawisko gentryfikacji ma raczej marginalny charakter. Właśnie o tych kolejnych fazach kształtowania się społeczności Nowej Huty będą mogli usłyszeć uczestnicy wykładu.

dr Jarosław Klaś – kulturoznawca, badacz, animator i menadżer kultury. Doktor w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości (UJ). Kieruje Nowohuckim Laboratorium Dziedzictwa w Ośrodku Kultury im. C. K. Norwida w Krakowie, które zajmuje się dziedzictwem kulturowym i przyrodniczym, szczególnie w kontekście Nowej Huty. Członek Instytutu Badań Organizacji Kultury – IBOK oraz Komisji Zarządzania Kulturą i Mediami Polskiej Akademii Umiejętności. Współpracuje z różnymi instytucjami kultury i organizacjami pozarządowymi. Prowadzi zajęcia z zakresu zarządzania kulturą dla studentów i słuchaczy studiów podyplomowych na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie i Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Pomysłodawca i koordynator takich projektów jak „Korowód Nowohucki” (2016), „Alternatywny przewodnik po Nowej Hucie” (2017), „Nowa Huta – architektoniczny portret miasta” (2018), „Nowa Huta w kulturze – kultura w Nowej Hucie” (2019) oraz – wspólnie z Elżbietą Urbańską-Kłapą – „Nowa Huta od NATURY strony” (2020). Główne zainteresowania badawcze: animacja kultury, zarządzanie instytucjami kultury i dziedzictwem kulturowym (zwłaszcza Nowej Huty).

Studium Dziedzictwa Nowej Huty – dwusemestralny program edukacyjny dla młodzieży i dorosłych pogłębiającego wiedzę o dziedzictwie kulturowym i przyrodniczym Nowej Huty od prehistorii do współczesności.

Szczegółowe informacje:
Nowohuckie Laboratorium Dziedzictwa
Ośrodek Kultury im. C. K. Norwida
os. Górali 5, 31-959 Kraków
tel. +48 12 644 27 65 w. 47, 21, 20, nhlab@okn.edu.pl
www.nhlab.okn.edu.pl
www.facebook.com/NHlabOKN

AktualnościNowohuckie Laboratorium Dziedzictwa

Komentarze są wyłączone.