Logotyp Nowohuckiego Laboratorium Dziedzictwa Ośrodka Kultury imienia Cypriana Kamila Norwida.

Studium Dziedzictwa Nowej Huty to dwusemestralny program edukacyjny dla młodzieży i dorosłych, pragnących rozwijać i pogłębiać wiedzę na temat fenomenu nowohuckiej przestrzeni. Zajęcia terenowe na Łąkach Nowohuckich, pamięć i historia mówiona, idea ekomuzeum, zjawisko gentryfikacji „starej” Nowej Huty, zieleń parków i ogrodów nowohuckich, strategie ochrony i modernizacji zabytków, nowohuckie rzeźby plenerowe oraz miejsca kultury, sztuki i literatury w Nowej Hucie, wyjazd studyjny po założeniach dworskich i pałacowych – to tylko część różnorodnej oferty zajęć proponowanych w ramach Studium. Znajdziemy w niej przede wszystkim aktualną wiedzę o nowohuckiej historii, sztuce i architekturze w kontekście dziedzictwa przemysłowego, kulturowego i przyrodniczego najmłodszej dzielnicy Krakowa.

Spotkania odbywają się raz w miesiącu, w wybrane soboty, w formie wykładowej i ćwiczeniowej, nierzadko są to zajęcia terenowe. Wśród wykładowców studium znajdziemy ekspertów, badaczy i pasjonatów nowohuckiej tematyki m.in.: dr Jarosława Klasia, Elżbietę Urbańską-Kłapę, Monikę Kozioł.

Szczegółowy program zostanie podany wkrótce.

Nazwa zajęć:

Studium Dziedzictwa Nowej Huty

Dla kogo:

młodzież (szkoły średnie) i dorośli

Prowadzący:

zajęcia prowadzą eksperci
z zakresu poszczególnych tematów

Data rozpoczęcia i miejsce:

X 2022 r.

Kolejne terminy/cykliczność:

raz w miesiącu, od X 2022 do VI 2023

Czas trwania zajęć:

180 min.

Informacje i zapisy:

Urszula Tłomak, u.tlomak@okn.edu.pl,
tel. 12 644 27 65 w. 21
zapisy do 5 X 2022 r.

Spotkanie organizacyjne:

27 IX 2022 r., godz. 18.00,
Ośrodek Kultury im. C. K. Norwida,
os. Górali 5

Cena:

250 zł/semestr

Honorujemy karty:

Nowohuckie Laboratorium Dziedzictwa

Komentarze są wyłączone.