Logotyp Pracowni Animacji Ekologicznej.

„Parki Krakowa” to cykl wydawniczy zapoczątkowany w 2005 roku w celu prezentowania i opisywania „miejskich ogrodów” Krakowa. Powstało już kilkanaście zeszytów monograficznych, w których omówiono 20 parków. Wydawnictwa te przybliżają genezę, kluczowe postacie, zmiany na przestrzeni lat, a także walory przyrodnicze, krajobrazowe i edukacyjne tych zielonych enklaw. Ilustrowane są archiwalnymi rycinami, planami i zdjęciami, a także współczesną dokumentacją fotograficzną. Powstają przy wsparciu finansowym Wydziału Kształtowania Środowiska UMK oraz – od roku 2016 – Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Dostępne numery są nieodpłatnie dystrybuowane w Pracowni Animacji Ekologicznej Ośrodka Kultury im. C. K. Norwida.

Wybrane monografie wydane w ramach cyklu:

Środulska-Wielgus Jadwiga, Wielgus Krzysztof (2019), Park Lotników Polskich. Od zieleni fortecznej i lotniska Rakowice-Czyżyny do Lotniczego Parku Kulturowego, Kraków: Ośrodek Kultury im. C. K. Norwida, ISBN 978-83-948244-4-0, 120 stron.

Link do pobrania publikacji: KLIKNIJ TUTAJ

Monografia jest opisem Parku Lotników Polskich w szerokim kontekście. Prezentuje historyczne przemiany okolicznych wsi, wskazuje na doniosłą rolę inwestycji militarnych i komunikacyjnych w powstrzymaniu spontanicznego rozwój podmiejskiego budownictwa w XIX i XX wieku, systematyzuje fazy rozwoju krakowskiego lotniska. Wreszcie opisuje stan obecny parku z jego centralnym punktem w postaci zrujnowanego Fortu Pszorna, a także przedstawia ważną koncepcję zintegrowania i harmonijnego działania w obszarze pasa pomiędzy Krakowem i Nową Hutą, którego sercem jest Park Lotników Polskich oraz tereny Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie.

Marcinek Roman, Myczkowski Zbigniew (2017), Park Wiśniowy Sad i Park Żeromskiego. Parki wzdłuż Wiślanej Skarpy, Kraków: Ośrodek Kultury im. C. K. Norwida, ISBN 978-83-934916-9-8, 64 strony.

Link do pobrania publikacji: KLIKNIJ TUTAJ

Parki omawiane w niniejszej publikacji znajdują się na gruntach dawnych wsi Czyżyny i Mogiła. Powstały relatywnie późno – w czasie budowy nowego miasta. Dziś są zabytkiem, pamiątką innego sposobu myślenia o przestrzeni, zieleni i terenach rekreacyjnych.

Marcinek Roman, Myczkowski Zbigniew (2016), Park Ratuszowy i Park Szwedzki, Kraków: Ośrodek Kultury im. C. K. Norwida, ISBN 978-83-934916-7-4, 64 strony.

Link do pobrania publikacji: KLIKNIJ TUTAJ

Oba parki zaczynały karierę jako otwarte klepiska, rozjeżdżone kołami ciężarówek, ze ścieżkami wydeptanymi przez ludzi spieszących do pracy, sklepu, przychodni. Jesienią tonęły w błocie, latem wiatr unosił z nich tumany lessowego pyłu. Dziś cieszą oko soczystą zielenią drzew i trawników.

Copyright © by Authors & Ośrodek Kultury im. C. K. Norwida

Publikacje

Komentarze są wyłączone.