Nowohuckie Laboratorium Dziedzictwa jest spadkobiercą projektów realizowanych przez Pracownię Dziedzictwa i Tożsamości Nowej Huty oraz Pracownię Animacji Ekologicznej. Wśród realizowanych przedsięwzięć znajdują się takie jak: Korowód Nowohucki, Alternatywny przewodnik po Nowej Hucie, Nowa Huta – architektoniczny portret miasta, Nowa Huta w kulturze – kultura w Nowej Hucie, Literackie przewodnik po Nowej Hucie, Ogrody Nowej Huty… W realizowanych projektach dział stara się odpowiadać na obserwowane potrzeby, podążać za najnowszymi trendami i współtworzyć je ze społecznością lokalną, starając się, żeby o każdym pozostał jakiś trwały ślad. Koncentruje się na przedsięwzięciach dotyczących dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, zwłaszcza Nowej Huty.

Prezentacja fontu Samosia na fioletowym tle. Różnokolorowe napisy.

Font „Samosia”

Font Samosia powstał w ramach projektu „Nowohucki szlak neonów”, który był realizowany przez Ośrodek Kultury im. C. K. Norwida w 2022 roku. Autorkami fontu są Dominika Langosz oraz Anna Zabdyrska.
Grupa osób – uczestników i uczestniczek spotkania "Śniadanie u Norwida" – pozująca do zdjęcia grupowego. Osoby trzymają czerwony sznurek, który (poprzez swoje ułożenie) przypomina sieć. Z lewej strony wpada jasne światło dzienne.

NH Network – śniadanie u Norwida

9 listopada w naszym Ośrodku odbyło się kolejne spotkanie w ramach cyklu „NH Network” – to był satysfakcjonujący czas. Poruszyliśmy wiele zróżnicowanych zagadnień: rozmawialiśmy o sposobach wzmacniania lokalnego grona odbiorców i odbiorczyń oraz zaktywizowania seniorów i młodzieży, budowania trendów ekologicznych i angażowania się w projekty związane z organizowaniem przestrzeni poprzez ogrodnictwo miejskie. Więcej informacji w rozwinięciu.
Szlak nowohuckich neonów

Szlak nowohuckich neonów

Projekt przypominający neonowe dziedzictwo Nowej Huty. Jego realizację rozpocznie kwerenda, w efekcie której powstanie lista podstawowych informacji nt. nowohuckich neonów wraz z ich lokalizacjami. Na tej podstawie wytyczony i opracowany zostanie szlak z bardziej szczegółowymi opisami neonów: historycznych istniejących, historycznych nieistniejących, historycznych zrekonstruowanych i współczesnych.
Niebieska tablica z nazwą ulicy "Aleja Przyjaźni" wykonana białym fontem Tadek. W tle różowo-szare niebo.

Font „Tadek”

Font „Tadek” to autorski krój pisma w formie cyfrowej, inspirowany historycznym liternictwem stosowanym na tabliczkach adresowanych i numerycznych Nowej Huty.
Abstrakcyjne przedstawienie planety Ziemi ze smutną niebieską buzią. Krzyk ziemi numer 2. Być odpowiedzialnym w świecie globalnym.

Krzyk Ziemi! Być odpowiedzialnym w świecie globalnym

Pracownia Animacji Ekologicznej Ośrodka Kultury im. C.K. Norwida w Krakowie zaprasza młodzież szkolną, w wieku 12-17 lat, do udziału w programie pt. „Krzyk Ziemi! Być odpowiedzialnym w świecie globalnym”. Szczegóły znajdziecie w rozwinięciu.
Baner promujący wydarzenie "Norwid Festiwal 2021". Po prawej stronie wizerunek Norwida z prawego profilu, niewyraźna w szarych barwach, osadzona na tle czerwonego koła. Po lewej stronie pełna nazwa festiwalu: "Norwid Festiwal 2021. Dopokąd idę...!"

Norwid Festiwal 2021

Krakowska odsłona obchodów Roku C. K. Norwida z okazji 200-lecia jego urodzin pod hasłem „Dopokąd idę!...”. Projekt popularyzuje postać i twórczość Norwida – jednego z najważniejszych autorów w literaturze polskiej.
Grafika promująca wydarzenie "Teraz w zielone gramy". Całość na ciemnozielonym tle. Na górze szary blok mieszkalny z elementami roślinności. W lewym dolnym rogu dwie postaci w stylu retro, w prawym dolnym rogu żółte kwiatki.

Teraz w zielone gramy!

Projekt zakładał prowadzenie działań z zakresu edukacji ekologicznej w obszarze dziedzictwa przyrodniczego Nowej Huty. Celem było pobudzenie i ukierunkowanie rekreacyjnej aktywności mieszkańców, zarówno dzielnicy jak i całego Krakowa, do aktywnego poznawania cennych przyrodniczo terenów.
Trzech mężczyzn ubranych w tradycyjne stroje, przedstawieni na czarno-biało, w prawej części grafiki. W centrum - koło w bladych kolorach niebieskim i beżowym. W lewej części logo Raptularza. Beżowe tło.

Raptularz, czyli spraw przednowohuckich opisanie

Raptularz to barwna, historyczna księga z zapiskami bieżących spraw, ale też wydarzeń ważnych i doniosłych chwil, wokół których toczyło się życie rodu, a także całej wspólnoty. W ramach projektu chcemy cofnąć się w czasie, by przypomnieć przemiany życia codziennego, kulturalnego i gospodarczego terenów Nowej Huty oraz pokazać jak daleko sięga ich historia.

Krzyk Ziemi! Katastrofy ekologiczne w Polsce i na świecie

Program edukacyjny dla młodzieży szkolnej w wieku 12-17 lat, składający się z wykładów tematycznych oraz konkursu na krótkometrażowy film z przesłaniem „do świata”. Głównym celem jest budowanie świadomości i właściwych postaw obywatelskich młodego pokolenia, uczenie działania zgodnie z zasadą: „myśl globalnie, działaj lokalnie”, a także szukanie właściwych postaw proekologicznych.
Logotyp Nowohuckiego Laboratorium Dziedzictwa Ośrodka Kultury imienia Cypriana Kamila Norwida.

LOTNE

Projekt zakładający przeprowadzenie otwartych warsztatów tworzenia latawców dla dzieci i ich rodziców/opiekunów. Zadanie realizowane w ramach Programu Narodowego Centrum Kultury Bardzo Młoda Kultura 2019-2021.​

Ogólnopolskie Spotkanie Studentów Architektury 2020

Interdyscyplinarne warsztaty dla studentów architektury (i kierunków pokrewnych) oraz architektów z całej Polski. Tegoroczna, krakowska edycja poruszała zagadnienie lokalnej tożsamości i relacyjności.

Nowa Huta od NATURY strony

Projekt z zakresu edukacji ekologicznej w obszarze dziedzictwa przyrodniczego najbardziej zielonej części Krakowa. Zakłada organizację weekendowych rodzinnych spacerów poznawczo-badawczych organizowanych dla mieszkańców Nowej Huty i Krakowa.
Logotyp Nowohuckiego Laboratorium Dziedzictwa Ośrodka Kultury imienia Cypriana Kamila Norwida.

Nowa Huta 2.2

„Nowa Huta 2.2.” to projekt z zakresu edukacji regionalnej realizowany w 2020 r. Adresowany jest do uczniów klas 4-8 szkół podstawowych z terenu Dzielnicy XVI Bieńczyce. Tematyka projektu dotyczy dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego Bieńczyc, a jego koncepcja oparta jest o ideę gamifikacji, czyli angażowania uczestników w zdobywanie wiedzy poprzez wykorzystanie mechaniki gier.

Literacki przewodnik po Nowej Hucie

„Literacki przewodnik po Nowej Hucie” to projekt zrealizowany w 2019 r. W jego trakcie wydano książkę dr Anny Grochowskiej oraz zrealizowano wydarzenia ją zapowiadające. Na kartach publikacji Autorka zabiera czytelnika w fascynującą podróż po Nowej Hucie. Przemierzamy wraz z nią tę część Krakowa w czasie i przestrzeni, tropami ogromnej liczby publikacji.

Nowa Huta w kulturze – kultura w Nowej Hucie

„Nowa Huta w kulturze – kultura w Nowej Hucie” to projekt zrealizowany w 2019 r. Był to cykl spacerów i prelekcji, podczas których opowiadaliśmy o dziedzinach kultury i sztuki w kontekście Nowej Huty z perspektywy ich środowisk i tekstów kultury. Na warsztat braliśmy: teatr; literaturę; film; fotografię; muzykę; sztuki plastyczne: malarstwo, rzeźbę, rysunek, grafikę; architekturę. Podsumowaniem wydarzeń działań jest recenzowana publikacja zbierająca poruszane tematy. Projekt zrealizowano w ramach obchodów 70-lecia Nowej Huty.

Nowa Huta – architektoniczny portret miasta

„Nowa Huta – architektoniczny portret miasta” to projekt zrealizowany w 2018 r. Składał się na niego cykl działań animacyjno-edukacyjnych w postaci spacerów i zwiedzania, portretujących architektoniczne dziedzictwo kulturowe Nowej Huty z drugiej połowy XX w. W ramach przedsięwzięcia wydana została recenzowana publikacja. Powstały też wizualizacje najważniejszych nowohuckich obiektów, wykorzystane m.in. w projekcie serii gadżetów promujących lokalne dziedzictwo kulturowe. Projekt został zrealizowany we współpracy z Fundacją Instytut Architektury.

Alternatywny przewodnik po Nowej Hucie

„Alternatywny przewodnik po Nowej Hucie” to projekt zrealizowany w 2017 r. Złożyły się na niego działania edukacyjno-animacyjne z zakresu dziejów lokalnych w postaci spacerów szlakami dziedzictwa kulturowego, prelekcji o nieoczywistych historiach dotyczących terenów Nowej Huty oraz prezentacji miejsc, które odwołują się do lokalnej tożsamości. Przedsięwzięcie zakończyło wydanie tworzonej kolektywnie publikacji w formie alternatywnego przewodnika po przestrzeni i dziejach Nowej Huty w formie drukowanej i elektronicznej.

Korowód Nowohucki

„Korowód Nowohucki” to działania, podczas których przypominane są postaci istotne dla terenów dzisiejszej Nowej Huty. Reprezentują one różne okresy w historii i – będąc ważnymi dla miejscowej społeczności – ilustrują dzieje lokalnej kultury.

Ogrody Nowej Huty

Projekt „Ogrody Nowej Huty” realizowany jest przez Pracownię Animacji Ekologicznej w partnerstwie publiczno-prywatnym, powstał w 2011 r. i jest kontynuowany nieprzerwanie od 10 lat. Zakłada tworzenie w dzielnicach nowohuckich dostępnych i przyjaznych terenów zieleni, pomaga mieszkańcom w porządkowaniu i zagospodarowywaniu terenów w ich najbliższym otoczeniu, integruje i wspiera w lokalnych inicjatywach aktywnych nowohucian.

Elektrosmog a człowiek – zagrożenia a mity

„Elektrosmog a człowiek - zagrożenia a mity” to całoroczny program edukacyjny skierowany do pedagogów i młodzieży krakowskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych w roku szkolnym 2019/2020. Jego tematem jest elektrosmog, czyli zanieczyszczenie środowiska przez sztuczne pole elektromagnetyczne.

Miasto-Ogród

Projekt „Miasto-Ogród” realizowany jest przez Pracownię Animacji Ekologicznej od 1995 r. pod honorowym patronatem Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa oraz przy współpracy z Wydziałem Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa. Ma na celu podnoszenie poziomu kultury ogrodniczej mieszkańców Krakowa, wyszukiwanie i promowanie pozytywnych przykładów społecznych inicjatyw na rzecz zieleni miejskiej, inspirowanie, nagradzanie, a także wspieranie działań miejskich ogrodników Krakowa. Realizowany jest w formie corocznych, ogólnokrakowskich konkursów pn. „Ogrody sąsiedzkie” i „Pnącza dla Krakowa”.