Raptularz to barwna, historyczna księga z zapiskami bieżących spraw, ale też wydarzeń ważnych i doniosłych chwil, wokół których toczyło się życie rodu, a także całej wspólnoty. W ramach projektu chcemy cofnąć się w czasie, by przypomnieć przemiany życia codziennego, kulturalnego i gospodarczego terenów Nowej Huty oraz pokazać jak daleko sięga ich historia. Dlatego wybraliśmy 10 ważnych dat obrazujących te przemiany, reprezentatywnych dla różnych epok i miejsc na terenie obecnej Nowej Huty (np. 1222 r. – powstanie Opactwa oo. Cystersów w Mogile, 1420 r. – budowa gotyckiego kościoła w Ruszczy, 1603 r. – powstanie dworu renesansowego w Branicach, 1949 r. – decyzja o budowie kombinatu i Nowej Huty, stanowiąca przerwanie ciągłości historycznej oraz potężną zmianę w krajobrazie). Projekt koncentruje się wokół 10 mało znanych, ale ważnych dat z lokalnej historii od średniowiecza do 1949 r., kiedy to zaczęto budować Nową Hutę wraz z kombinatem metalurgicznym. Polega na stworzeniu interaktywnej, multimedialnej wystawy plenerowej z katalogiem i QR kodami kierującymi do dokumentacyjnych rejestracji audio-video, obudowanej programem z zakresu edukacji historycznej i patriotycznej. Ekspozycja będzie prezentowana w krużgankach zewnętrznych Opactwa Cystersów w Mogile i posłuży do stworzenia narzędzi animacyjno-edukacyjnych stymulujących społeczność lokalną do aktywności w zakresie historii i kultury, takich jak: wycieczki historyczne, dokumentacyjne rejestracje audio-video, katalog wystawy, mobilne lekcje historyczne dla przedszkoli i klas 0-III.

Partner: Opactwo oo. Cystersów w Mogile.

Dofinansowano ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach Programu „Patriotyzm Jutra”.

Wydarzenia w ramach cyklu:

WERNISAŻ MULTIMEDIALNEJ WYSTAWY PLENEROWEJ
16 lipca 2021 r., godz. 19:00 // Dziedziniec arkadowy Opactwa oo. Cystersów w Mogile, ul. Klasztorna 11

Multimedialna wystawa plenerowa. Główną osią narracji ekspozycji będzie 10 dat ważnych z perspektywy historii regionalnej do 1949 r. oraz ważnych dla lokalnego patriotyzmu. Wokół tych dat powstaną segmenty narracyjne wystawy. Znajdą się w nich wyczerpujące opisy, ikonografia historyczna i współczesna oraz QR kody kierujące do 10 dokumentacyjnych rejestracji audio-video. Nagrania te stanowić będą pogłębienie przekazu z wystawy o m.in. wywiady ze świadkami historii, kustoszami pamięci miejsc, rejestracje fragmentów życia codziennego wspólnoty odwołujące się do dawnych obyczajów.

***

ZWIEDZANIE OPACTWA OO. CYSTERSÓW I BAZYLIKI PW. KRZYŻA ŚWIĘTEGO W MOGILE
17 lipca 2021 r., godz. 10:00 // Miejsce zbiórki podawane przy zapisach

Zwiedzanie Opactwa oo. Cystersów w Mogile. Zobaczymy m.in. gotycką część opactwa z renesansowymi freskami Stanisława Samostrzelnika, kapitularz oraz refektarz, wirydarz z zegarem słonecznym. Posłuchamy opowieści o historii opactwa, duchowości cysterskiej, najważniejszych zbiorach sztuki sakralnej. Potem przejdziemy do Bazyliki Krzyża świętego, gdzie zobaczymy Retabulum ze Ścinawy oraz cudowny Krzyż Mogilski.

Prowadzenie: o. Maciej Majdak OCist.

Zapisy przez formularz zgłoszeniowy KLIKNIJ TUTAJ
– wstęp wolny
– termin: do 15.07.2021 r.

***

ZWIEDZANIE XV-WIECZNEGO KOŚCIOŁA PW. ŚW. BARTŁOMIEJA
18 lipca 2021 r., godz. 15:00 // Miejsce zbiórki podawane przy zapisach

Zwiedzanie XV-wiecznego kościoła św. Bartłomieja, perły gotyckiej architektury drewnianej. Budowniczym świątyni był Maciej Mączka – krakowski snycerz, którego sygnatura widnieje na bogato zdobionym dekoracją roślinną ostrołukowym, gotyckim portalu z 1466 roku.

Prowadzenie: Jolanta Pawnik.

Zapisy przez formularz zgłoszeniowy KLIKNIJ TUTAJ
– wstęp wolny
– termin: do 15.07.2021 r.

***

SPACER HISTORYCZNY PO CZYŻYNACH
24 lipca 2021 r., godz. 15:00 // Miejsce zbiórki podawane przy zapisach

Spacer historyczny po Czyżynach, podczas którego zobaczymy ślady po dawnej wsi, zwiedzimy kościół pw. Tadeusza Judy, teren dawnej stacji kolejowej, a także posłuchamy opowieści o zmianie krajobrazowej i mentalnościowej, jaką była budowa lotniska Rakowice-Czyżyny na tych terenach.

Prowadzenie: Maciej Miezian.

Zapisy przez formularz zgłoszeniowy – KLIKNIJ TUTAJ
– wstęp wolny
– termin zapisów: do 22.07.2021 r.

Szczegółowe informacje:
Nowohuckie Laboratorium Dziedzictwa
Ośrodek Kultury Norwida
Os. Górali 5, 31-959 Kraków
tel. +48 12 644 27 65 w. 47, 21, 20, nhlab@okn.edu.pl
www.nhlab.okn.edu.pl
www.facebook.com/NHlabOKN

Projekty

Komentarze są wyłączone.