„Nowa Huta od NATURY strony” to projekt zrealizowany w 2020 r. w trudnym czasie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2. W ramach przedsięwzięcia odbyły się cztery spacery tematyczne po Łąkach Nowohuckich oraz siedem wypraw szlakami przyrodniczymi dzielnicy, podczas których prezentowane były wszystkie formy zieleni miejskiej (użytki ekologiczne, nieużytki, zieleń parkowa i forteczna, ogródki działkowe, zieleń podwórek i osiedli, zieleń ciągów rzecznych, lasy miejskie). Wydarzenia te miały wymiar edukacyjny, jednak nie tylko prezentowały wartości każdego z wymienionych obszarów, ale także pokazywały, w jaki sposób odpowiedzialnie z nich korzystać dla dobra przyrody i człowieka. Zwieńczeniem projektu było wydanie elektronicznej publikacji podsumowującej.

Nazwa zadania: Nowa Huta od NATURY strony

Koszt kwalifikowany zadania (w zaokrągleniu do pełnego złotego): 30 572 zł

Kwota dotacji (w zaokrągleniu do pełnego złotego): 20 993 zł

Zadanie współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Publikacja do pobrania:

Elżbieta Urbańska-Kłapa, Jarosław Klaś (red.) (2020), Nowa Huta od NATURY strony, Kraków: Ośrodek Kultury im. C. K. Norwida, ISBN: 978-83-956419-3-0, 160 stron.

Copyright © by Authors & Ośrodek Kultury im. C. K. Norwida

Projekty

Komentarze są wyłączone.