fbpx

„Nowa Huta od NATURY strony” to projekt zrealizowany w 2020 r. w trudnym czasie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2. W ramach przedsięwzięcia odbyły się cztery spacery tematyczne po Łąkach Nowohuckich oraz siedem wypraw szlakami przyrodniczymi dzielnicy, podczas których prezentowane były wszystkie formy zieleni miejskiej (użytki ekologiczne, nieużytki, zieleń parkowa i forteczna, ogródki działkowe, zieleń podwórek i osiedli, zieleń ciągów rzecznych, lasy miejskie). Wydarzenia te miały wymiar edukacyjny, jednak nie tylko prezentowały wartości każdego z wymienionych obszarów, ale także pokazywały, w jaki sposób odpowiedzialnie z nich korzystać dla dobra przyrody i człowieka. Zwieńczeniem projektu było wydanie elektronicznej publikacji podsumowującej.

Nazwa zadania: Nowa Huta od NATURY strony

Koszt kwalifikowany zadania (w zaokrągleniu do pełnego złotego): 30 572 zł

Kwota dotacji (w zaokrągleniu do pełnego złotego): 20 993 zł

Zadanie współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Publikacja:

Wydanie I

Elżbieta Urbańska-Kłapa, Jarosław Klaś (red.) (2020), Nowa Huta od NATURY strony, Kraków: Ośrodek Kultury im. C. K. Norwida, wydanie I, ISBN: 978-83-956419-3-0, 160 stron.

Linki do pobrania publikacji:
– wersja PDF (kliknij tutaj)
– wersja EPUB (kliknij tutaj)

Wydanie I tylko w wersji elektronicznej.

Copyright © by Authors & Ośrodek Kultury im. C. K. Norwida

Wydanie I powstało w ramach projektu „Nowa Huta od NATURY strony”. Zadanie współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Wydanie II

Urbańska-Kłapa Elżbieta, Klaś Jarosław (red.) (2020), Nowa Huta od NATURY strony, Kraków: Ośrodek Kultury im. C. K. Norwida, wydanie II, ISBN 978-83-956419-6-1, 160 stron.

Wydanie II tylko w wersji drukowanej.

Książka w wersji drukowanej do nabycia m.in. w następujących lokalizacjach (również online):
– Galeria Huta Sztuki Ośrodka Kultury im. C. K. Norwida (os. Górali 5, Kraków)
– Cafe NOWA Księgarnia (os. Zgody 7, Kraków, www.nowaksiegarnia.pl)
– Główna Księgarnia Naukowa (ul. Podwale 6, Kraków, www.gkn.pl)

Sprzedaż wysyłkowa książki:
Cena: 27,00 zł + koszt wysyłki (W momencie zakupu publikacji, kupujący udziela sprzedającemu jednorazowego pełnomocnictwa do zawarcia umowy o świadczenie usług pocztowych w imieniu kupującego).
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt: nhlab@okn.edu.pl

Copyright © by Authors & Ośrodek Kultury im. C. K. Norwida.

Wydanie II dofinansowano ze środków Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta.

Projekty

Komentarze są wyłączone.