fbpx
Pustynia z elementami roślinności. W tle krajobraz górski. A my do Betlejem. Roślinność ziemi świętej.

18 grudnia 2021 r., godz. 11:00.
Webinar na www.okn.clickmeeting.com oraz www.facebook.com/OgrodyNowejHuty.

Zapisy na stronie www.okn.clickmeeting.com.

Wstęp wolny. Limit miejsc: 50 osób.

Gdy Mędrcy ze Wschodu podążali do Betlejem przez pustynię, była ona prawdopodobnie pusta, sucha i pozbawiona pozornie wszelkiej roślinności. Ale raz w roku, zwykle w lutym, po zimowych opadach deszczu, pustynne krzewy pokrywają się kwiatami i pustynia rozkwita kobiercami bylin i roślin zielnych, które tylko w tym krótkim wiosennym okresie mają szansę zakwitną i wydać nasiona.

W Izraelu przeważa roślinność pustynna, półpustynna i stepowa. Ale Ziemia Święta to nie tylko pustynie – na wybrzeżach Morza Śródziemnego, lub na północy w okolicy Jeziora Galilejskiego oraz w dolinie Jordanu można napotkać bardzo zróżnicowane zielone zbiorowiska roślinności śródziemnomorskiej.

Bogactwo roślinności tego obszaru wynika z położenia na styku Europy, Azji i Afryki, wskutek czego spotykają się tu flory tych trzech kontynentów. W sumie rośnie tu ponad 2.600 gatunków roślin rodzimych, ale też liczne gatunki obcego pochodzenia, które zostały tu celowo wprowadzone lub zawleczone na przestrzeni stuleci. Przemierzający szlaki handlowe kupcy, pielgrzymi i inni podróżnicy przywozili z sobą nasiona nowych roślin, które bardzo dobrze się tu zaaklimatyzowały jako rośliny uprawne, lub także w zbiorowiskach naturalnych.

A na pustyni powstały osiedla ludzkie, a przy nich, dzięki intensywnemu nawadnianiu, uprawy roślin użytkowych. Przemierzając Izrael śladami Mędrców ze Wschodu, oraz Chrystusa i jego Apostołów, możemy zobaczyć pola uprawne, plantacje roślin owocowych i przyprawowych, a także podziwiać współczesne ozdobne ogrody przy oazach, kibucach, czy w miastach takich jak Jerozolima, czy Hajfa.

Dr Maria Lankosz-Mróz – botanik, długoletni pracownik Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego (od 1974 do 2021). Członek Polskiego Towarzystwa Botanicznego, działa w Sekcji Ogrodów Botanicznych i Arboretów PTB, w ramach której zajmuje się działalnością popularyzatorską i edukacyjną. Jest zapalonym fotografikiem przyrodniczym i podróżnikiem, a także miłośniczką gór i turystyki górskiej. Współorganizatorka corocznych wypraw botanicznych, których celem jest poznawanie szaty roślinnej oraz ogrodów innych stref klimatycznych – głównie krajów Europy Południowej i Basenu Morza Śródziemnego. W latach 2000 – 2019 odbyło się 28 takich wypraw, także poza Europę m.in. do Gruzji, Izraela, na Wyspy Kanaryjskie, do Malezji, Brazylii, Meksyku, Republiki Południowej Afryki.

Projekt „Ogrody Nowej Huty” realizowany jest przez Pracownię Animacji Ekologicznej w partnerstwie publiczno-prywatnym, powstał w 2011 r. i jest kontynuowany nieprzerwanie od 10 lat. Zakłada tworzenie w dzielnicach nowohuckich dostępnych i przyjaznych terenów zieleni, pomaga mieszkańcom w porządkowaniu i zagospodarowywaniu terenów w ich najbliższym otoczeniu, integruje i wspiera w lokalnych inicjatywach aktywnych nowohucian. Podczas projektu powstało 16 ogrodów oraz zostało zagospodarowane patio Klubu Kuźnia Ośrodka Kultury im. C. K. Norwida (os. Złotego Wieku 14) na Zielony Warsztat – Pracownię Młodego Ogrodnika. Od 2018 r. projekt ma również na celu propagowanie wiedzy dotyczącej ogrodnictwa i ekologii. W ramach tych działań prowadzone są warsztaty i wykłady oraz organizowane kolejne edycje Nowohuckiego Roślinobrania.

Projekt realizowany jest w partnerstwie z firmą ArcelorMittal Poland, Zarządem Zieleni Miejskiej w Krakowie oraz radami pięciu tzw. dzielnic nowohuckich Miasta Krakowa.

Szczegółowe informacje:
Pracownia Animacji Ekologicznej
Nowohuckiego Laboratorium Dziedzictwa
Ośrodek Kultury im. C.K. Norwida
os. Górali 5, 31-959 Kraków
tel. 12 644 27 65 w. 21, ekologia@okn.edu.pl
www.okn.edu.pl
www.facebook.com/OgrodyNowejHuty

AktualnościNowohuckie Laboratorium Dziedzictwa

Komentarze są wyłączone.