fbpx
W tle bujna zielona łąka z przepływającą przez nią rzeką.

20 stycznia 2022 r., godz. 19:00.
Webinar na www.okn.clickmeeting.com oraz www.facebook.com/OgrodyNowejHuty. 

Wstęp wolny. Limit miejsc: 50 osób. Zapisy na stronie www.okn.clickmeeting.com

Na  Łąkach  Nowohuckich  chronione  jest  bogactwo  gatunkowe  roślin  i  zwierząt  charakterystycznych  dla  półnaturalnych  zbiorowisk  roślinnych  (łąk  podmokłych)  w  dolinie  Wisły.  Można  ich  tutaj  wyróżnić  aż 10  –  są  to  m.in.  łąki  wilgotne,  świeże  i  szuwar  trzcinowy.  Wyróżniamy tu  aż  34  gatunki  ptaków  gniazdujących  i  ponad  25  gatunków  żerujących  i  zalatujących  na  Łąki.  Całkiem  pokaźny  wynik,  biorąc  pod  uwagę bliskość  miasta  i  znaczną  antropopresję.  Bączek,  derkacz  czy  gąsiorek to  jedne  z  rzadszych  gatunków  ptaków,  które  znalazły  tutaj  dogodne miejsce  do  życia.  Nadmienić  również  należy  o  występujących  na  Łąkach rzadkich  i  podlegających  ścisłej  ochronie  gatunkach  motyli:  modraszek telejus,  modraszek  nausitous,  czerwończyk  nieparek  i  czerwończyk fioletek (J. Kałużny, Nowohuckie użytki ekologiczne – zielone bogactwo miasta [w:] Nowa Huta od Natury strony, red. E. Urbańska-Kłapa, J. Klaś, Kraków 2020)

Jak to bogactwo przyrodnicze jest chronione i co planowane jest w najbliższy okresie dla użytku ekologicznego? Odpowiedzi na te pytania będzie można usłyszeć podczas styczniowego  spotkania w ramach cyklu „Popołudnie z ekologią”. 

dr inż. Przemysław Szwałko – absolwent  Wydziału  Leśnego  AR  w  Krakowie.  Przyrodnik  z  wieloletnim  doświadczeniem  zdobywanym  podczas  pracy  w  Katedrze  Entomologii  Leśnej  tej  uczelni, następnie  w  Instytucie  Systematyki  i  Ewolucji  Zwierząt  PAN,  Wydziale  Kształtowania  Środowiska  UMK  i  w  Zespole  ds.  Lasów  i  Przyrody  Zarządu  Zieleni  Miejskiej  w  Krakowie.  Autor  ponad  50  prac  naukowych  i  innych  publikacji  poświęconych  głównie  ochronie  chrząszczy  oraz  ich  roli  w  środowisku  leśnym.

Popołudnie z ekologią – to rozpoczęty w listopadzie 2020 r. cykl spotkań tematycznych, którego głównym celem jest szybka reakcja merytoryczna na najbardziej aktualne problemy ekologiczne Krakowa, Małopolski, czy świata. Zapraszamy gości, którzy w najbardziej kompetentny sposób wyjaśnią nam zachodzące procesy, pozwolą zrozumieć, reagować i budować naszą własną postawę proekologiczną.

Szczegółowe informacje:
Pracownia Animacji Ekologicznej
Ośrodka Kultury im. C. K. Norwida
os.
Górali 5, 31 – 959 Kraków
tel. 12 644 27 65 w. 21
ekologia@okn.edu.pl
www.okn.edu.pl

AktualnościNowohuckie Laboratorium Dziedzictwa

Komentarze są wyłączone.