Krajobraz górski w zachodzącym słońcu. Polskie Parki Narodowe: Tatrzański Park narodowy.

10 marzec 2022 r., godz. 19:00.
Spotkanie online na platformie ClickMeeting oraz transmisja na Facebooku. 

Wstęp wolny. Obowiązują zapisy: [KLIKNIJ TUTAJ]

Webinar w ramach cyklu pn. Polskie parki narodowe. Prowadzenie: dr inż. Tomasz Skrzydłowski. Limit miejsc w pokoju webinarowym: 50 os.

Tatrzański Park Narodowy zaliczany jest do jednych z większych parków narodowych w Polsce. Około 70 % powierzchni parku zajmują lasy i zarośla kosodrzewiny, a pozostałe 30 %  to murawy wysokogórskie, skały i wody. Ochroną ścisłą objęte jest prawie 11,5 tys. ha powierzchni, w tym całe piętro hal i turni, piętro kosodrzewiny oraz częściowo również lasy regla górnego i dolnego. Ochrona ścisła polega na ochronie procesów zachodzących w środowisku naturalnym.

Tomasz Skrzydłowski – doktor nauk leśnych. Pracuje w Zespole Edukacji Aktywnej Tatrzańskiego Parku Narodowego. Przewodnik tatrzański. Autor około osiemdziesięciu publikacji popularnonaukowych i naukowych dotyczących przyrody, głównie lasów. Jego zainteresowania zawodowe i prywatne są ściśle związane z przyrodą, w szczególności ekologią i hodowlą lasu, botaniką, herpetologią oraz ornitologią. Pasję przyrodniczą realizuje również, podróżując do parków narodowych obu Ameryk, Afryki, Azji, Oceanii i Europy. Celem jego wypraw są miejsca w możliwie najmniejszym stopniu przekształcone przez człowieka.

Szczegółowe informacje:
Pracownia Animacji Ekologicznej
Ośrodka Kultury im. C. K. Norwida
os. Górali 5, 31 – 959 Kraków
tel. 12 644 27 65 w. 21
ekologia@okn.edu.pl
www.okn.edu.pl 

AktualnościNowohuckie Laboratorium Dziedzictwa

Komentarze są wyłączone.