fbpx
Logotyp Nowohuckiego Laboratorium Dziedzictwa Ośrodka Kultury imienia Cypriana Kamila Norwida.

termin do uzgodnienia

Zajęcia mogą mieć formę stacjonarną, terenową (zajęcia plenerowe) lub online. W każdym z tych przypadków stosowana jest metoda studiów przykładowych. Podczas zajęć uczniowie zapoznają się z obszarem Nowej Huty i jej poszczególnych części na mapie lub zdjęciu satelitarnym. Następnie poznają dziedzictwo kulturowe Nowej Huty: jej historię i tradycje, zabytki, dzieła architektury (historycznej i współczesnej) oraz inne charakterystyczne obiekty i miejsca, a także zasłużone postaci, artystów i tworzone przez nich dzieła sztuki. Zajęcia kształtują więzi z najbliższym otoczeniem, rozwijają zdolność jego percepcji oraz postawę współodpowiedzialności za jego stan i przyszłość. Mogą ponadto przygotowywać do realizacji projektu edukacyjnego.

Podczas zajęć stacjonarnych i online uczestnicy wysłuchują prezentacji i są angażowani w dyskusję oraz samodzielnie wyszukują niektórych informacji w różnych źródłach (tradycyjnych lub elektronicznych). Na zakończenie na forum klasy przedstawiają w uzgodnionej formie co ich zdaniem decyduje o atrakcyjności Nowej Huty (w przypadku zajęć stacjonarnych mogą w zamian zagrać w grę planszową „Korowód Nowohucki” o wybranych postaciach związanych z Nową Hutą). Podczas zajęć terenowych treści podawane są w trakcie spaceru prezentującego wybrane miejsca, w trakcie którego uczniowie dokonują obserwacji terenowych, a na zakończenie omawiają na forum klasy jak można ich zdaniem lepiej dbać o jej dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze Nowej Huty z korzyścią dla społeczności lokalnej.

– Warsztaty dla klas IV-VIII szkół podstawowych.
– Poziom zajęć dostosowany jest do wieku uczestników.
– Czas trwania: 90 min.
– warsztaty w formie stacjonarnej / terenowej / online.
– Nauczyciele i opiekunowie bezpłatnie.
– Honorujemy Krakowską Kartę Rodzinną 3+ i Krakowską Kartę Rodziny z Niepełnosprawnym Dzieckiem – 50% zniżki dla posiadacza karty po jej okazaniu.

Cena: 10 zł / osoba
Informacje i zapisy:
Magdalena Kotula, m.kotula@okn.edu.pl tel. 12 644 27 65 w. 47.

Nowohuckie Laboratorium Dziedzictwa

Komentarze są wyłączone.