Grupa osób – uczestników i uczestniczek spotkania "Śniadanie u Norwida" – pozująca do zdjęcia grupowego. Osoby trzymają czerwony sznurek, który (poprzez swoje ułożenie) przypomina sieć. Z lewej strony wpada jasne światło dzienne.

9 listopada w naszym Ośrodku odbyło się kolejne spotkanie w ramach cyklu „NH Network” – to był satysfakcjonujący czas. Poruszyliśmy wiele zróżnicowanych zagadnień: rozmawialiśmy o sposobach wzmacniania lokalnego grona odbiorców i odbiorczyń oraz zaktywizowania seniorów i młodzieży, budowania trendów ekologicznych i angażowania się w projekty związane z organizowaniem przestrzeni poprzez ogrodnictwo miejskie. Nie zabrakło głosów dot. dostępności, a co za tym idzie: lepszym projektowaniem usług oraz informacji (tablic informacyjnych czy ulotek). Pojawiły się też nowe pomysły na działalność o charakterze wolontariackim, ze szczególnym naciskiem na działania na rzecz uchodźców i uchodźczyń. To, co szczególnie wybrzmiało podczas śniadania u Norwida, to potrzeba podtrzymywania kolektywnego charakteru podejmowanych działań i inicjatyw. Pojawiły się także propozycje związane z organizacją przyszłych spotkań – zaproponowano wybór innej pory / miejsc, tak aby więcej osób miało możliwość wzięcia w nich udziałów.

Spotkania z cyklu NH Network odbywają się średnio raz na kwartał i są okazją do wzajemnego poznania się, przedstawienia swoich inicjatyw i wymiany doświadczeń. Wyciągamy z ukrycia wartościowe inicjatywy i ich często anonimowych autorów.

W efekcie pierwszego spotkania, które odbyło się w 2016 r., powstała grupa nieformalna NH Network, sieciująca nowohucką społeczność internetową. Obecnie grupa przeznaczona jest dla aktywistów i osób prowadzących blogi/strony/profile na portalach społecznościowych dotyczące Nowej Huty. Członkowie grupy dzielą się ciekawymi wydarzeniami i akcjami, a także omawiają sprawy ważne dla lokalnej społeczności. Grupa służy ponadto do poszukiwania partnerów do różnych inicjatyw i akcji dziejących się w Nowej Hucie.

 

fot. z Archiwum Ośrodka Kultury Norwida

Nowohuckie Laboratorium DziedzictwaProjekty

Komentarze są wyłączone.