fbpx
Logotyp Pracowni animacji ekologicznej.

termin do uzgodnienia

W części pierwszej (teoretycznej) porozmawiamy o roślinach, ich roli w naszym otoczeniu oraz potrzebie dbania o świat roślin. Prezentowane będą rośliny, które często możemy spotkać w naszym najbliższym otoczeniu. Porozmawiamy o podobieństwach i różnicach pomiędzy nimi oraz zastanowimy się nad sposobami przystosowania się roślin do różnych warunków wzrostu. W części drugiej (praktycznej) założymy swoje własne małe hodowle. Poprzez szczegółowe omówienie poszczególnych etapów tworzenia hodowli dowiemy się o potrzebach roślin, podstawowych metodach ich rozmnażania oraz opiece nad nimi. Część praktyczna zakończy się omówieniem sposobów prowadzenia obserwacji, zapisywania jej etapów oraz analizowania wyników naszej pracy.

Dobór materiałów warsztatowych konsultowany jest z nauczycielem na etapie planowania zajęć.

– Warsztaty dla klas I-III szkół podstawowych.
– Czas trwania: 45 min.
– Zajęcia w formie stacjonarnej lub online.
– Nauczyciele i opiekunowie bezpłatnie.
– Honorujemy Krakowską Kartę Rodzinną 3+ i Krakowską Kartę Rodziny z Niepełnosprawnym Dzieckiem (50% zniżki dla posiadacza karty po jej okazaniu) Honorujemy w zależności od wyboru prowadzącego zajęcia.

Prowadzenie: Elżbieta Urbańska-Kłapa – animatorka edukacji ekologicznej i kultury ogrodniczej.

Cena: 10 zł / osoba (+ koszt ewentualnych materiałów warsztatowych)
Informacje i zapisy: Elżbieta Urbańska-Kłapa, ekologia@okn.edu.pl, tel. 12 644 27 65 w. 21.

Nowohuckie Laboratorium Dziedzictwa

Komentarze są wyłączone.