Zajęcia zawieszone do odwołania.

soboty, godz. 16:00-17:30
Budynek Główny, os. Górali 5

Comiesięczne zajęcia dla niewielkiej grupy dzieci w wieku 9-12 lat o dziedzictwie kulturowym i przyrodniczym, szczególnie Nowej Huty.

Każde spotkania posiadają osobny temat. Podczas zajęć prowadzący i uczestnicy wspólnie podróżują po czasie i przestrzeni terenów Nowej Huty, odkrywając nowe tematy i obszary takie jak dziedzictwo niematerialne, architektura, rzeźby plenerowe czy Łąki Nowohuckie. Istotą spotkań jest nie tylko opowiadanie o dziedzictwie, ale przede wszystkim interpretowanie go wspólnie z uczestnikami i pobudzenie ich do własnych przemyśleń. Zgodnie z teorią interpretacji dziedzictwa Freemana Tildena prowadzący starają się wyjaśniać znaczenia i zależności dziedzictwa, dostosowując przekaz do możliwości i kompetencji odbiorców. Poprzez różne interaktywne formy warsztatowe tworzone są warunki do bezpośredniego doświadczania dziedzictwa i eksperymentowania z nim. Część zajęć odbywa się stacjonarnie w budynku, a część w formie warsztatów terenowych, spacerów i gier. Proponowana formuła prowadzi do lepszego zrozumienia otaczającej nas rzeczywistości kulturowej i przyrodniczej w jej złożonym całokształcie, a w efekcie do większej troski o nią.

Prowadzenie: dr Maria Wąchała-Skindzier, Elżbieta Urbańska-Kłapa, Magdalena Kotula, Jarosław Klaś

dr Maria Wąchała-Skindzier – historyczka, muzeolożka. Rozprawę doktorską na Wydziale Historycznym UJ poświeciła obecności PRL-u w narracjach muzealnych. Badaczka historii i mitów Nowej Huty.

Elżbieta Urbańska-Kłapa – propagatorka edukacji ekologicznej i kultury ogrodniczej, absolwentka Wydziału Ogrodniczego na Akademii Rolniczej w Krakowie.

Magdalena Kotula – animatorka zajęć dla dzieci, absolwentka kulturoznawstwa ze specjalnością filmoznawstwo na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Jarosław Klaś – kulturoznawca, animator i menadżer kultury, kończy rozprawę doktorską o zarządzaniu dziedzictwem kulturowym na przykładzie Nowej Huty na UJ.

Honorujemy Krakowską Kartę Rodzinną 3+ i Krakowską Kartę Rodziny z Niepełnosprawnym Dzieckiem – 50% zniżki dla posiadacza karty po jej okazaniu.

Cena: 15 zł / zajęcia

Zapisy: tel. 12 644 27 65 w. 47, nhlab@okn.edu.pl (do 5.11.2020 do godz. 15:30)

Limit miejsc: 7 osób / zajęcia

Szczegółowe informacje:
Nowohuckie Laboratorium Dziedzictwa
Ośrodek Kultury im. C. K. Norwida
os. Górali 5, 31-959 Kraków
tel. 12 644 27 65 w. 47, 21, 20, nhlab@okn.edu.pl
www.nhlab.okn.edu.pl
www.facebook.com/NHlabOKN

Nowohuckie Laboratorium Dziedzictwa

Komentarze są wyłączone.