fbpx

Gotyk, renesans, barok, klasycyzm, socrealizm, modernizm, postmodernizm. Style w architekturze i sztuce na przykładzie terenów dzisiejszej Nowej Huty

Logotyp Nowohuckiego Laboratorium Dziedzictwa Ośrodka Kultury imienia Cypriana Kamila Norwida.

termin do uzgodnienia

Klasy IV-VIII szkoły podstawowej:
Prelekcja z prezentacją on-line oraz częścią warsztatową lub lekcja w Ośrodku Kultury podczas, której poruszymy najważniejsze zagadnienia, związane z przykładami i rozróżnieniem stylów w architekturze i sztuce na przestrzeni wieków. Lekcja przybliży ewolucję stylów w architekturze i sztuce. Podane zostaną przykłady lokalnego dziedzictwa z ziem przed nowohuckich. Terenem naszej eksploracji będą dawne wsie przed nowohuckie, na których znajdziemy bogate dziedzictwo dawnych epok. Poznamy gotyckie kościoły z terenów Ruszczy i Mogiły, zwrócimy uwagę na renesansowe cechy opactwa cystersów w Mogile (głównie w sztuce dekoracyjnej) oraz jego barokową fasadę, omówimy renesansowy dwór w Branicach, dziedzictwo łuczanowickich ewangelików, kościół w Pleszowie, który stanowi jedyny przykład architektury sakralnej w stylu klasycystycznym na terenie oraz klasycystyczny pałac w Kościelnikach, w którym w 1787 roku gościł ostatni król Polski, Stanisław August Poniatowski. Lekcja zakończy się zwróceniem uwagi na powojenną zmianę w architekturze krajobrazu tych ziem, na których od 1949 roku zaczęto budować Nową Hutę. Przyjrzymy się najważniejszym kierunkom w architekturze współczesnej (socrealizm, modernizm i postmodernizm), których przykłady znajdziemy w najbliższej okolicy.

Szkoły ponadpodstawowe:
Forma hybrydowa. Prelekcja z prezentacją on-line oraz częścią warsztatową lub stacjonarną lekcją w Ośrodku Kultury podczas, której poruszymy najważniejsze zagadnienia, związane z przykładami i rozróżnieniem stylów w architekturze i sztuce na przestrzeni wieków. Poznamy także sylwetki najważniejszych lokalnych twórców oraz obszary ich aktywności (m.in. działalność Jana Matejki w Krzesławicach a także dorobek twórców współczesnych, awangardowych, jak. np. działalność grupy nowohuckiej). Poznamy najważniejsze zabytki z najbliższej okolicy i nauczymy się rozpatrywać je pod kątem stylistycznym i dziedzictwa dawnych epok. Przyjrzymy się sztuce i architekturze ludowej tych terenów. Podczas lekcji uczestnicy zwrócą uwagę na powojenne zmiany w architekturze krajobrazu tych ziem, na których od 1949 roku zaczęto budować Nową Hutę. Przyjrzą się najważniejszym kierunkom w architekturze współczesnej (socrealizm i modernizm), których przykłady znajdziemy w najbliższej okolicy. Uczestnictwo w zajęciach (zarówno w formie zdalnej jak również stacjonarnej) przygotowuje uczestników do samodzielnego stworzenia szlaku turystycznego, cyklu fotografii, lub prezentacji obrazującej dziedzictwo najważniejszych zabytków regionu. Zajęcia wzmacniają wrażliwość estetyczną oraz prowadzą do zrozumienia przemian, zachodzących w sztuce i architekturze na przestrzeni wieków na przykładzie swojego regionu.

– Warsztaty dla klas IV-VIII szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych.
– Poziom zajęć dostosowany jest do wieku uczestników.
– Czas trwania: klasy IV-VIII 60 min, szkoły ponadpodstawowe 90 min.
– Warsztaty w formie stacjonarnej / online.
– Nauczyciele i opiekunowie bezpłatnie.
– Honorujemy Krakowską Kartę Rodzinną 3+ i Krakowską Kartę Rodziny z Niepełnosprawnym Dzieckiem – 50% zniżki dla posiadacza karty po jej okazaniu.

Prowadzenie: dr Maria Wąchała-Skindzier – historyczka i muzeolożka.

Informacje i zapisy: Magdalena Kotula, m.kotula@okn.edu.pl tel. 12 644 27 65 w. 47.

Szczegółowe informacje:
Nowohuckie Laboratorium Dziedzictwa
Ośrodek Kultury im. C. K. Norwida
os. Górali 5, 31-959 Kraków
tel. 12 644 27 65 w. 47, m.kotula@okn.edu.pl
www.nhlab.okn.edu.pl
www.facebook.com/NHlabOKN

Nowohuckie Laboratorium Dziedzictwa

Komentarze są wyłączone.