Formy, kształty i struktury nowohuckiej architektury. Balkon, loggia, porte-fenêtre

Logotyp Nowohuckiego Laboratorium Dziedzictwa Ośrodka Kultury imienia Cypriana Kamila Norwida.

22 marca 2022 r., godz. 10:00.
www.facebook.com/NHlabOKN. 

Prezentacja elementów i detali architektury Nowej Huty. Opracowanie: Julia Lachiewicz.

Balkon, loggia i porte-fenêtre to elementy architektury, które mają ze sobą wiele wspólnego i bardzo często są ze sobą mylone. Jedne mogą być nadwieszone i wystawać poza obrys elewacji, inne może zabezpieczać tylko balustrada przy oknie sięgającym od podłogi do sufitu. Rozróżnienie podanych terminów zapoczątkuje cykl architektoniczny.

„Formy, kształty i struktury nowohuckiej architektury” to cykl edukacyjnych postów na Facebooku, publikowanych raz bądź dwa razy w miesiącu, nawiązujący do budowli Nowej Huty. Ta część Krakowa pełna jest dekoracyjnych form architektonicznych, którymi zdecydowanie wyróżnia się na tle innych dzielnic, jednak aby docenić jej walory i atuty ważny jest kontekst oraz znajomość odpowiednich terminów. Cykl ma na celu wyjaśnienie w przystępnej formie przeznaczenia detali, nadanie im właściwych określeń i pokazanie ich na przykładzie aktualnych zdjęć nowohuckich budynków.

Szczegółowe informacje:
Nowohuckie Laboratorium Dziedzictwa
Ośrodek Kultury im. C. K. Norwida
os. Górali 5, 31-959 Kraków
tel. +48 12 644 27 65 w. 47, 21, 20, nhlab@okn.edu.pl
www.nhlab.okn.edu.pl
www.facebook.com/NHlabOKN

AktualnościNowohuckie Laboratorium Dziedzictwa

Komentarze są wyłączone.