fbpx

Ekosystemy i krajobrazy. Spacerem od Łąk Nowohuckich do Lasu Mogilskiego

Logotyp Pracowni animacji ekologicznej.

termin do uzgodnienia

Zajęcia mogą mieć formę stacjonarną, terenową lub online. W każdym z tych przypadków zajęcia rozpoczynają się od wyszukania na mapie i zdjęciu satelitarnym dwóch obszarów z terenu Nowej Huty: Łąk Nowohuckich i Lasu Mogilskiego. Następnie uczestnicy znajdują trasę spacerową łączącą te tereny, zaznaczają obszary zieleni oraz powiązania widokowe. Wytypowane miejsca są szczegółowo omawiane. Prezentowana jest ich charakterystyka krajobrazowa, środowiskowa i przyrodnicza, a uczestnicy próbują nazwać przedstawiane im ekosystemy. Spotkanie wzbogacone jest o przygotowane zdjęcia, tablice, fotografie oraz mapy. Podczas zajęć terenowych uczestnicy na bieżąco obserwują i komentują otoczenie, wykonują notatki i rysunki. Natomiast podczas zajęć stacjonarnych i online uczestnicy są angażowani w samodzielne wyszukiwanie opisów roślin i zwierząt, a następnie ich prezentację na forum klasy.

– Warsztaty dla klas I-VI szkół podstawowych.
– Poziom zajęć dostosowany jest do wieku uczestników.
– Zajęcia w formie stacjonarnej lub online.
– Czas trwania: 45 min – zajęcia stacjonarne i online; 90 min. – zajęcia terenowe.
– Nauczyciele i opiekunowie bezpłatnie.
– Honorujemy Krakowską Kartę Rodzinną 3+ i Krakowską Kartę Rodziny z Niepełnosprawnym Dzieckiem (50% zniżki dla posiadacza karty po jej okazaniu) Honorujemy w zależności od wyboru prowadzącego zajęcia.

Prowadzenie: Elżbieta Urbańska-Kłapa – animatorka edukacji ekologicznej i kultury ogrodniczej.

Cena: 10 zł / osoba
Informacje i zapisy:
Elżbieta Urbańska-Kłapa, ekologia@okn.edu.pl , tel. 12 644 27 65 w. 21.

Nowohuckie Laboratorium Dziedzictwa

Komentarze są wyłączone.