fbpx
Grafika promująca wydarzenie "Teraz w zielone gramy!". Pięć postaci w stylu retro nad szarym blokiem mieszkalnym, wokół nich elementy roślinności. Całość na ciemnozielonym tle.

TERAZ W ZIELONE GRAMY! to projekt z zakresu edukacji ekologicznej w obszarze dziedzictwa przyrodniczego Nowej Huty. W ramach 7 wypraw poznawczych z doświadczonymi edukatorami uczestnicy w aktywny sposób dowiadywać się będą o walorach przyrodniczych danego miejsca oraz właściwym zachowaniu w przyrodzie. Odwiedzimy: Las Mogilski (las miejski), Staw przy ul. Kaczeńcowej (użytek ekologiczny), Park przy Dworku Jana Matejki wraz z sąsiadującymi: rzeką Dłubnią i Zalewem Nowohuckim (park rzeczny), Zalew w Zesławicach („Czwarta przyroda” – nieużytek miejski), Park Reduta wraz ze ścieżką edukacyjną „Drugie życie drzew” (park miejski), Łąki Nowohuckie (użytek ekologiczny, Obszar Natura 2000) – dwie wyprawy. Inicjatywę podsumuje elektroniczna publikacja, która zawierać będzie zbiór scenariuszy proponowanych zajęć edukacyjnych do samodzielnego wykorzystania podczas indywidualnych wypraw rodzinnych oraz zorganizowanych zajęć prowadzonych przez placówki edukacyjne czy koła zainteresowań.

Zadanie współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Plan najbliższych wydarzeń w ramach projektu:

PO OBU STRONACH DŁUBNI – WYPRAWA PRZYRODNICZA
28 sierpnia 2021 r., godz. 10:00 // miejsce zbiórki zostanie podane przy zapisach

Druga wyprawa przyrodnicza realizowana w ramach projektu pn. „Teraz w zielone gramy!”, podczas której poznamy najbardziej zielone z miejsc Nowej Huty – Dolinę Dłubni. Odkryjemy występujące tam gatunki drzew, wystawimy ocenę tamtejszemu krajobrazowi, zbadamy czystość powietrza i sprawdzimy, czy istnieje życie w rzece Dłubni. 

Prowadzenie: Marcin Pawlik − przyrodnik z zamiłowania, mikropodróżnik z zawodu. Przewodnik Ojcowskiego Parku Narodowego i Jury Krakowsko-Częstochowskiej, lektor zajęć środowiskowych. Organizator nietypowych sposobów na zwiedzanie największej dzielnicy Krakowa w ramach projektu „Nowa Huta Travel” i Biura Podróży Ecotravel. Prezes Fundacji Ecotravel. Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska i Zieleni Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta. Członek Rady Programowej ds. Rozwoju i Promocji Turystyki w Małopolsce.

Zapisy przez formularz zgłoszeniowy – KLIKNIJ TUTAJ
Termin zapisów: do 26 sierpnia 2021 r.
Wstęp wolny.

TAJEMNICE BARWNEJ ŁĄKI. WYPRAWA PO ŁĄKACH NOWOHUCKICH TROPEM ROŚLIN I OWADÓW
29 sierpnia 2021 r., godz. 10:00 // miejsce zbiórki zostanie podane przy zapisach

Trzecia wyprawa przyrodnicza – tym razem po terenie Łąk Nowohuckich – realizowana w ramach projektu pn. „Teraz w zielone gramy!”, podczas której posłuchamy opowieści o kwietnej łące, zielarstwie, motylich łuskach, czerwonych główkach i opiekuńczej mrówce. Wydarzenie będzie również okazją do eksperymentowania, zadawania pytań i uzyskiwania odpowiedzi, a przede wszystkim do obserwacja przyrody w mieście.

Prowadzenie: Agata Jirak-Leszczyńska biolog, ornitolog, edukator przyrodniczy. Zajmuje się edukacją przyrodniczą od ponad 10 lat (warsztaty dla nauczycieli i wszystkich grup wiekowych, autorskie scenariusze zajęć, organizacja konkursów, w tym pod patronatem MEN).

Zapisy przez formularz zgłoszeniowy – KLIKNIJ TUTAJ
Termin zapisów: do 26 sierpnia 2021 r.
Wstęp wolny.

REDUTA QUEST – ODKRYJ ZIELONE TAJEMNICE MIASTA
5 września 2021 r., godz. 10:00 // miejsce zbiórki zostanie podane przy zapisach

Wyprawa przyrodnicza po Parku Reduta w ramach projektu „Teraz w zielone gramy!”. Park Reduta to stosunkowo nowe miejsce na „zielonej” mapie Krakowa, w którym każdy i każda z nas odnajdzie odrobinę wytchnienia i relaksu. Ale oprócz ludzi, spokojną miejsce do życia znalazły tutaj również rośliny i zwierzęta. Na spacerze przyrodniczym dowiemy się m.in. co w trawie piszczy, czy martwe drewno naprawdę jest martwe, oraz co to takiego łęg i ols. Podczas gier i zabaw terenowych postaramy się rozszyfrować ukryte w terenie zagadki i poznać „z imienia” mieszkańców parku. Razem odkryjemy tajniki bioróżnorodności tego miejsca a trasa marszu powiedzie nas od kwietnych, różnobarwnych łąk, poprzez utrzymywane ręką człowieka ogrody, aż do dzikiego lasu, wzdłuż potoku Sudół Dominikański. Zapraszamy serdecznie na fascynującą wyprawę w krainę miejskiej zieloności!

Prowadzenie: Jakub Kałużny – edukator przyrodniczy. Z wykształcenia mgr inż. leśnictwa, z zamiłowania przyrodnik. Obecnie zatrudniony w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Krakowie − w Centrum Edukacji Ekologicznej Symbioza w Krakowie (w Lesie Wolskim). Posiada bogate doświadczenie zawodowe związane z ochroną przyrody (pracował m.in. w Wielkopolskim Parku Narodowym, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie, Wydziale Kształtowania Środowiska UMK). Od kilku lat aktywnie zajmuje się promocją, edukacją i popularyzacją wiedzy przyrodniczo-ekologicznej, przede wszystkim poprzez udział w piknikach i wydarzeniach ekologicznych

Zapisy przez formularz zgłoszeniowy – KLIKNIJ TUTAJ
Termin zapisów: do 2 września 2021 r.
Wstęp wolny.

LEŚNE PERSPEKTYWY
12 września 2021 r., godz. 10:00 // miejsce zbiórki zostanie podane przy zapisach

Spacer po Lesie Mogilskim poświęcony będzie w głównej mierze samemu lasowi, ale przyglądniemy się mu w nowej, zadziwiającej perspektywie. Być może wiele osób po raz pierwszy spojrzy na niego w ten właśnie sposób. Będziemy wykorzystywali wiele zmysłów do poznania tego skrawka dzikiej przyrody w mieście, doświadczymy obecności lasu na różnych płaszczyznach. Przy okazji poszukamy jego mieszkańców – przedstawicieli flory i fauny. Nieśpiesznie powędrujemy alejkami, ale także zejdziemy z nich, by zanurzyć się leśnym bogactwie.

Prowadzenie: Magdalena Kuś – absolwentka Wydziału Leśnego UR w Krakowie. Kierowała zespołami edukacyjnymi w Magurskim (również obecnie) i Tatrzańskim Parku Narodowym. Certyfikowana trenerka i przewodniczka interpretacji dziedzictwa, a także przewodniczka górska związana ze Studenckim Kołem Przewodników Beskidzkich w Rzeszowie. Założycielka Pracowni z Barwinkiem, której misją jest towarzyszenie ludziom w docenianiu świata.

Zapisy przez formularz zgłoszeniowy – KLIKNIJ TUTAJ
Termin zapisów: do 9 września 2021 r.
Wstęp wolny.

PTASIE RADIO
18 września 2021 r., godz. 10:00 // miejsce zbiórki zostanie podane przy zapisach

Wyprawa ornitologiczna na Łąki Nowohuckie, podczas której porozmawiamy o biologii ptaków, ich siedliskach, gniazdach, inteligencji i ciekawych zwyczajach. Wydarzenie odbędzie się w ramach Zajrzyj do Huty 2021.

Prowadzenie: Agata Jirak-Leszczyńska – biolożka, ornitolożka, edukatorka przyrodnicza. Zajmuje się edukacją przyrodniczą od ponad 10 lat (warsztaty dla nauczycieli i wszystkich grup wiekowych, autorskie scenariusze zajęć, organizacja konkursów, w tym pod patronatem MEN).

Zapisy przez formularz zgłoszeniowy – KLIKNIJ TUTAJ
Termin zapisów: do 16 września 2021 r.
Wstęp wolny.

BIORÓŻNORODNOŚĆ W STAWIE, BIORÓŻNORODNOŚĆ NAD STAWEM
19 września 2021r., godz. 10:00 // miejsce zbiórki zostanie podane przy zapisach

Wyprawa przyrodnicza nad Zalew w Zesławicach. Wydarzenie odbędzie się w ramach Zajrzyj do Huty 2021.

Zbiorniki w Zesławicach powstały w sposób sztuczny, aby zapewnić wodę pitną powstającej wówczas Nowej Hucie. Aktualnie zbiorniki te pełnią funkcję zbiorników awaryjnych. I paradoksalnie właśnie dzięki tej działalności człowieka mamy niezwykłą okazję być obserwatorami czwartej przyrody, jej rozwoju i zmian. Mamy szansę podziwiać jej witalność i różnorodność, zbiorniki pełne są ryb i dzikiego ptactwa, rodzina bobrowa znalazła tutaj swój dom. Czy dalej tutaj mieszkają? Zobaczymy. W trakcie wyprawy będziemy mieli szansę podziwiać także organizmy wodne, zanurzymy sieci i poszukamy życia pod wodą. Na brzegu na pewno spotkamy barwne motyle i zapylacze a pobliskie zarośla okażą się być tętniącą życiem „dżunglą”.

Prowadzenie: Olga Maj – leśniczka i podróżniczka w nieustającym ruchu. Uwielbiająca spędzać czas w lesie o każdej porze roku, nie ważne czy jest to lita sośnina nadmorska czy górski las mieszany.  Zaangażowana aktywnie w działalność Fundacji Dzieci w Naturę, autorka projektu W Naturze Podróże. W Fundacji prowadzi mikrowyprawy, grzebie w martwym drewnie, błocie i biega z siecią entomologiczną, czasem również wejdzie na drzewo.

Zapisy przez formularz zgłoszeniowy – KLIKNIJ TUTAJ
Termin zapisów: do 16 września 2021 r.
Wstęp wolny.

Szczegółowe informacje:
Pracownia Animacji Ekologicznej
Nowohuckiego Laboratorium Dziedzictwa
Ośrodka Kultury im. C. K. Norwida
os. Górali 5, 31-959 Kraków
tel. +48 12 644 27 65 w. 21
www.nhlab.okn.edu.pl
www.facebook.com/OgrodyNowejHuty
www.facebook.com/NHlabOKN

Aktualności

Komentarze są wyłączone.