fbpx
Na grafice znajdują się wyciągnięte ku górze w geście powitania dłonie. Wśród nich są dłonie koloru białego i czarnego. Powyżej kolorowy napis: Maj równości w Ośrodku Kultury Norwida. Całość na beżowym tle.

17 maja 2021 r., godz. 10:00-11:00
Online: ClickMeeting

W ramach inicjatywy „Maj Równości” Nowohuckie Laboratorium Dziedzictwa zaprasza zorganizowane grupy młodzieży szkolnej, do udziału w bezpłatnych warsztatach antydyskryminacyjnych. Limit miejsc: 25 os. (wraz z opiekunem). Zapisy: m.kotula@okn.edu.pl (decyduje kolejność zgłoszeń).

Podczas obchodów 75. rocznicy wyzwolenia KL Auschwitz-Birkenau Marian Turski skierował swoje przemówienie do młodych ludzi, mówiąc o konieczności wprowadzenia jedenastego przykazania – „Nie bądź obojętnym”.

Jaką jednak lekcję dla młodego pokolenia stanowi Auschwitz oraz wszystkie ludobójstwa XX wieku? Czy doświadczenia z przeszłości możemy odnieść do współczesnego świata młodych ludzi i nierówności, z jakimi się mierzą? Podstawą pokojowego współistnienia obok siebie różnych grup jest tolerancja. Ale czy i jak możemy się jej nauczyć?

Podczas warsztatów antydyskryminacyjnych spróbujemy znaleźć odpowiedzi na te oraz inne pytania. Pomoże nam w tym m. in. poznanie poszczególnych etapów prowadzących do przemocy oraz wspólna próba wytyczenia granicy,  gdzie kończą się uprzedzenie a zaczyna dyskryminacja. Podczas zajęć przyjrzyjmy się również  społecznej funkcji języka w procesie stereotypizacji oraz zastanowimy się dlaczego to właśnie język znajduje się u podstawy „Piramidy nienawiści” Gordona Allporta. Omówimy także rolę świadka w sytuacjach przemocowych. Podczas zajęć opierać się będziemy przede wszystkim na tym co młodym ludziom najbliższe – memach, reklamach, materiałach zaczerpniętych z Internetu.

Poznanie uniwersalnych mechanizmów doprowadzających na przestrzeni dziejów do odrzucenia kultury praw człowieka pozwoli nam wziąć odpowiedzialność i spełnić jedenaste przykazanie, tak aby to „kolejne Auschwitz nie spadło z nieba”.

Ważne informacje:
– udział w warsztatach jest bezpłatny,
– warsztaty dedykowane są dla uczniów w wieku 12-17 lat; grupa szkolna może liczyć max. 25 osób wraz z nauczycielem/opiekunem grupy,
– warsztaty odbędą się 17.05.2021 r. o godz. 10:00*; czas trwania 60 min.,
– obowiązują zapisy: m.kotula@okn.edu.pl; zapisy przyjmowane są do 11.05.2021 r. (decyduje kolejność zgłoszeń);
– w treści wiadomości prosimy podać nazwę szkoły, ilość i wiek uczniów, imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna grupy,
– warsztaty w formie online odbędą się za pośrednictwem platformy ClickMeeting.

* w przypadku dużego zainteresowania istnieje możliwość powtórzenia warsztatów w dniu 17.05.2021 r. o godz. 12:00 oraz 14.:00

Prowadzenie: Katarzyna Kotula-Domagała – z wykształcenia nauczycielka historii, która salę szkolną postanowiła zamienić na przestrzeń muzealną. Od 2015 roku pracuje jako edukatorka, która stara się łączyć edukację historyczną z edukacją na rzecz praw człowieka oraz antydyskryminacyjną. W tym celu ciągle podnosi swoją wiedzę i kompetencje trenerskie poprzez udział w różnych szkoleniach, m. in. „Letnia Akademia Antydyskryminacyjna”, „Od mowy nienawiści do komunikacji nienawiści”, „Historia – impuls działań dla przyszłości. Nauczanie o Zagładzie i Prawach Człowieka”, „MURAL – Mutual Understanding, Respect and Learning”.

Wydarzenie odbywa się w ramach inicjatywy „Maj Równości” organizowanej w dniach 01-31.05 przez Miasto Kraków. Więcej informacji TUTAJ.

Szczegółowe informacje:
Nowohuckie Laboratorium Dziedzictwa
Ośrodek Kultury im. C. K. Norwida
Os. Górali 5, 31-959 Kraków
tel. 12 644 27 65 w. 47, 21, 20, nhlab@okn.edu.pl
www.nhlab.okn.edu.pl
www.facebook.com/NHlabOKN

Aktualności

Komentarze są wyłączone.