fbpx

800 lat Opactwa Cystersów w Mogile: Historia mogilskiego ogrodu klasztornego – spacer

SONY DSC


800 lat Opactwa Cystersów w Mogile: Historia mogilskiego ogrodu klasztornego – spacer.

2 lipca 2022 r., godz. 17:00
Opactwo Cystersów w Mogile, ul. Klasztorna 11

Wstęp wolny. Obowiązują zapisy (do1.07): FORMULARZ ZAPISÓW.

Powstanie opactwa datuje się na rok 1222, kiedy to biskup krakowski Iwo Odrowąż nadaje zakonnikom wieś Mogiłę. Rozpoczyna się budowa klasztoru, folwarku, gospodarstwa, aranżacja ogrodu; wszystko według reguł zakonnych. Klasztor powinien być tak urządzony, aby wszystko co potrzebne w nim było i  bracia nie musieli wychodzić na zewnątrz.

Cystersi uporządkowali rozlewiska Wisły, osuszyli ziemię i zamienili ja na uprawne pola, uregulowali wody Dłubni i wykorzystali je do uruchomienia młynów zbożowych i foluszy, założyli stawy rybne. Sprowadzali nowe gatunki drzew, warzyw, ziół i kwiatów, na łąkach wypasali bydło; od nich okoliczni mieszkańcy uczyli się gospodarki agrarnej i nowinek przyniesionych z zachodu. Tak biali mnisi (obok modlitwy) przez pracę swoich rąk chwalili Boga i służyli bliźnim.

Średniowieczny ogród o założeniu włoskim zmienił swoje przeznaczenie w związku z pielgrzymką Ojca Świętego Jana Pawła II do Mogiły (9 VI 1979 r.); ogród (w dużej części) zmieniono na plac przygotowany na przyjęcie papieża.

Zapraszamy na spacer po historycznym zespole klasztornym, podczas którego szczególną uwagę zwrócimy na historię, układ i roślinność cysterskiego ogrodu.

Prowadzenie: Paulina Stark (Muzeum Duchowości i Kultury Cystersów wraz z Biblioteką w Opactwie Cystersów w Mogile).

Wydarzenie realizowane w ramach projektu Ogrody Nowej Huty, inicjatywy działającej od roku 2011, której głównym celem jest propagowanie wiedzy dotyczącej ogrodnictwa i ekologii oraz integracja społeczności wokół nowohuckiej zieleni. Projekt skierowany jest do mieszkańców Nowej Huty oraz wszystkich sympatyków dzielnicy. Partner: ArcelorMittal Poland.

Szczegółowe informacje:
Pracownia Animacji Ekologicznej
Ośrodka Kultury im. C. K. Norwida
os. Górali 5, 31 – 959 Kraków
tel. 12 644 27 65 w. 21
ekologia@okn.edu.pl
www.okn.edu.pl

AktualnościNowohuckie Laboratorium Dziedzictwa

Komentarze są wyłączone.