Zoriana Grzybowska – ukraińska śpiewaczka i bandurzystka. Pieśni Ukrainy dla wolnej Ukrainy. Koncerty Mistrzejowickie

Czarnobiały wizerunek kościoła na żółtoniebieskim tle. Koncerty mistrzejowickie. Pieść Ukrainy dla wolnej Ukrainy.

24 kwietnia 2022 r., godz. 18:00.
Kościół pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego os. Tysiąclecia 86 (dolny kościół).

Wstęp wolny.

Wykonawcy: Zoriana Grzybowska – ukraińska śpiewaczka i bandurzystka

Prowadzenie: dr hab. Maciej Jabłoński z Akademii Muzycznej w Krakowie

W programie: pieśni ukraińskie XIX i XX wieku wykonane przy akompaniamencie bandury – ukraińskiego instrumentu ludowego.

Zoriana Grzybowska to ukraińska śpiewaczka i bandurzystka od 15 lat mieszkająca w Krakowie.Urodzona w Chersoniu w Ukrainie, ale jej rodzina ze strony matki pochodzi z Huculszczyzny.

Naukę śpiewu i gry na bandurze rozpoczęła w wieku lat 10 w drohobyckiej Podstawowej Szkole Muzycznej i kontynuowała ją w Średniej Szkole Muzycznej w klasie Aleksandra Wereszczyńskiego, a następnie na Wydziale Muzycznym Uniwersytetu w Drohobyczu, w klasie śpiewu solowego (sopran) Profesora Ukrainy Bohdana Bazylykuta, oraz w klasie gry na bandurze.

W latach 1999-2002 śpiewała w chórze drohobyckiej Filharmonii „Werchowyna”; 2002-2007 prowadziła chór w drohobyckim Rejonowym Domu Kultury oraz współpracowała aktorsko z tamtejszym amatorskim teatrem dramatycznym.

Jest laureatką konkursów wokalnych i bandurowych we Lwowie i w Drohobyczu.

Koncertowała w Polsce, Ukrainie, Szwajcarii, Niemczech oraz we Włoszech, w salach koncertowych, na festiwalach i w domach kultury.

W trakcie koncertu odbędzie zbiórka pieniężna na pomoc uchodźcom z Ukrainy.

Koncerty Mistrzejowickie to projekt realizowany przez Klub Kuźnia Ośrodka Kultury im. C. K. Norwida, dzięki życzliwości Parafii pod wezwaniem św. Maksymiliana Marii Kolbego i pomocy Rady Dzielnicy XV. Koncerty odbywają się w Kościele pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego na os. Tysiąclecia 86. Ich celem jest upowszechnianie wśród lokalnej, nowohuckiej publiczności muzyki poważnej, sakralnej, a także poezji w wykonaniu znanych krakowskich aktorów. Koncerty są wzbogaceniem oferty kulturalnej i tworzą możliwość bezpłatnego udziału w wartościowych i znaczących wydarzeniach.

Szczegółowe informacje:
Klub Kuźnia Ośrodka Kultury im. C. K. Norwida
os. Złotego Wieku 14, 31-616 Kraków
tel. 12 648 08 86
klub@kuznia.edu.pl
www.kuznia.okn.edu.pl
fb.com/KlubKuzniaOKN

AktualnościKlub Kuźnia

Komentarze są wyłączone.